Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Fotos fra Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig
En købmand kommer til Køge

 September Nyt
Oktobrt Nyt

En bondegårds endeligt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Fotos af Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted SlægterneI Niels Rolsteds fodspor


Dagligliv omkring Baroniet Løvenborg

Slægten Rolsted fra 1760

Læs nærmere om baggrunden for den nye mulighed.


Denne side er en anden måde at samle tekst og billeder ang. Rolsted slægten, også med materiale der ikke forekommer i slægts programmet,

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, som er det bedst slægtsprogram jeg har arbejdet med.

Det har dog sine begrænsninger i måden at vise billeder og tekst på. Formålet med siden er derfor, at kunne give en samlet oversigt over såvel skriftligt- som foto- materiale for den enkelte person. Dermed bliver det nemmere at overskue det materiale som jeg på forskellig vis har modtaget igennem årene, hvoraf noget ikke har fået den opmærksomhed som det fortjener.

I slægtsforskerkredse taler man om at få mere ”kød” på historien, det materiale man får bør derfor præsenteres på den bedste mulige måde.


Stamfar Carl_F Hans Henrik Wilhelm Rasmus Charlotte

Her vises, i det omfang jeg har fotos af den enkelte, et billede (ellers silhuet) af den pågældende.
På denne forside viser fotos/silhuetter hhv. slægtens stamfar og de af dennes børn der har ført slægten videre.
Ved klik på et foto/silhuet med blå ramme komme man til den pågældendes side med oplysninger om vedkommende, i både tekst og billeder. Ved et klik på navnet under foto/silhuet kommer man til vedkommendes på slægtssiden.

Eggert

Niels Rolsted Stamfar

Carl Frederik Hermann  Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Niels Selvbiografi

Carl Frederik Hermanns liv og virke

Vicegeneraldirektør i DSB. Ernst Rolsted

Soldat Niels Frederik Christians 54. breve.

Carsten Carlsen om Poul Eggert Carlsen

Førstelærer
Niels Johannes

Forstander Emil Vilhelms Erindringer

Skovlyst 1833-34

Statsceretær Bredo
Bronzestøber

Holger Rolsted

Generalmajor

Hans Aages virke

Fra Svinehyrde til Skovrider


Kaptajn Sophus Rolsteds virke