Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Fotos fra Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig
En købmand kommer til Køge

 September Nyt
Oktobrt Nyt

En bondegårds endeligt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Fotos af Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted SlægterneI Niels Rolsteds fodspor


Dagligliv omkring Baroniet Løvenborg

Slægten Rolsted fra 1760

Slægtsgården i Nyrup hvor Niels og hans invalide datter tilbragte deres sidste dage hos sønnen Rasmus, var i slægtens eje til 1990.

Skovfoged huset i Fledskov hvor Niels har bygget de fleste af de bygninger det består af i dag, her boede han fra 1798 - 1836.

Stamfar Niels Rolsteds bosteder.

De viste fotos herover er fra Krak kort, som har frigivet nogle fotos der er taget af RAF i 1954.

På farvefotoet til venstre er det Skovfogedhuset i Fledskov som det ser ud i dag, og fotoet uden farver viser hvordan det så ud i 1954.

Her er det forskellen i beplantningen der er den største forskel på.


Fotoet her til højree viser slægtsgården som den ser ud i dag, medens fotoet uden farver viser hvordan den så ud i 1954.

Der er ikke nogen særlig forskel at se på bygningerne, men det røde tag er fra stuehuset og er af nyere dato.

Ellers er den største forskel i beplantningen.

Klik på et af billederne for større billeder.

Galleri

Da Nierls blev gift skaffede han husly hos Jæger Fischer i Lodskov, senere flyttede de til en lejlighed i Vognserup. I 1795 overtog Niels den nybygget går Ny Sonnerup, den havde han i tre år til 1798. Han blev da udnævnt til Skovfoged og flyttede til skovfoged huset i Fledskov, som efter at Niels havde givet det en kærlig hånd blev kaldt Skovlyst af Baronen. Senere blev Niels udnævnt til Skovrider, og han boede i Skovlyst til 1836 hvor han blev pensioneret og flyttede ind til sønnen Rasmus i hans fæstegård i Nyrup.

Rasmus søn, Hans Peter, overtog gården i fæste og købte den i 1872. Gården som fik navnet Rolstedsminde var i slægtens eje til 1990.

Slægtsgården ”Rolstedsminde” Anno 2005.

Baggrundsbilledet skulle være malet af en H.V. Rolsted.
Hvis nogen ved noget om det, hører jeg gerne om det.

Ulefoss Jernværk i Norge.Hans Christian Rolsted’s forretninger i Stenlille.

Hans Christian Rolsteds Snedkeri i Stenlille.


Billedet må være fra et tidspunkt efter 1902 for jenbanen der ses gå forbi, Høng-Tølløsebanen, åbnede den 22. december 1901.
Iflg. billedteksten solgtes der bl.a. Ligkister fra forretningen.

Bygningen i Stenlille 2013.


Efter salget af ligkister blev der senere åbnet en Købmandsforretning i lokalet.
Fotoet viser hvordan den bygning hvori
Hans Christian Rolsted havde snedkeri, så ud i 2013.

Erhardt Johannes Rolsted’s Viktualieforretning i Husum 1961-62

Harald Svend Rolsted Jensens Slagterforretning i Ugerløse.

Harald var søn af Laurits Martin Jensen og Sofie Rolsted.

Af deres 6 børn er de to døbt Rolsted Jensen, medens de fire andre er døbt Rolsted til efternavn.

Rasmus og Stine Rolsted


Peter Rasmus og Kristine "Stine" Rolsted foran deres tobaksforretning på Landemærket i København.

Rasmus Rolsted’s Spiralsengefabrik i København.

Peter Rasmus Rolsted’s Tobaksforretning i Landemærket.

I politietes registerblade angives

den 1 novmber 1912 at Rasmus er stolefabrikant og bor Ny Carlsbergvej 88,1.

Faktum er at Rasmus på et tidspunkt har været indehaver af en virksomhed i et kælderlokale i København, som bl.a. fremstillede spiralbunde til senge og divaner.