Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Til Slægtsprogrammet.

Hans Christian ernærede sig som herregårdsdgartner. Han havde fået et eksamensbevis som gartner i 1819 der gav han ret til, at forestå offentlige og private haveanlæg, underskrevet af ”Eksamenskommissionen for Gartnere”

Den uddannelse har sikkert været grundlaget for at han blev udnævnt til skovrider ved Løvenborg i 1853, hvilket han var til 1864.

1 Hans Christian Rolsted [1] f. 10 jun. 1796 d. 24 jan. 1873

Cathrine Marie Nielsen f. 26 apr. 1797 d. 5 maj 1877

2 Niels Frederik Christian Rolsted [1.1] f. 29 jun. 1825 d. 14 aug. 1861

Frederikke Vilhelmine Halberg f. eft. jun. 1831 d. 13 apr. 1877

3 Hans Christian Vilhelm Rolsted [1.1.1] f. 4 maj 1854 d. 9 nov. 1916

Johanne Lucia Andersen f. 26 feb. 1861 d. 21 jun. 1931

4 Niels Anton Rolsted [1.1.1.1] f. 18 jun. 1889 d. 19 feb. 1957 [ =>]

4 Hermann Nikolaj Rolsted [1.1.1.2] f. 25 jan. 1891 d. 1958

4 Valborg Magdalene Margrethe Rolsted [1.1.1.3] f. 21 nov. 1893 d. 7 okt. 1953

4 Astrid Lucia Rolsted [1.1.1.4] f. 25 maj 1895 d. dato ukendt [ =>]

4 Inge Marie Elisabeth Rolsted [1.1.1.5] f. 21 jul. 1897 d. 26 jan. 1958

4 Ellen Rolsted [1.1.1.6] f. 21 aug. 1900 d. dato ukendt

3 Hermann Ferdinand Rolsted [1.1.2] f. 22 jan. 1858 d. 7 jul. 1925

Mathilda Hertig f. 9 nov. 1863 d. 7 mar. 1933

4 Rosa Marie Rolsted [1.1.2.1] f. 26 apr. 1884 d. 19 apr. 1887

4 Hazel Mathilda Rolsted [1.1.2.2] f. 19 mar. 1888 d. 12 feb. 1967

4 Anna Margrethe Rolsted [1.1.2.3] f. 2 apr. 1890 d. okt. 1971 [ =>]

3 Marie Frederikke Rolsted [1.1.3] f. 23 mar. 1860 d. 27 apr. 1877

2 Michael Hermann Rolsted [1.2] f. 15 nov. 1830 d. 1913  Skovrider i Sorø ============>

2 Margrethe Sophie Rolsted [1.3] f. 14 feb. 1835 d. 1913

2 Marie Nicoline Rolsted [1.4] f. 14 feb. 1835 d. 14 mar. 1835

2 Hansine Henriette Tronier [1.5]

Michael Hermann

1830-1913

Skovfoged i Sorø

Hans Christian Rolsted.

Hans Christian
1796-1873

Catrine Marie Nielsen

1797-1877

Niels Frederik Christian (1825-1861)

Michael Hermann (1830-1913)

Margrethe Sofie (1835-1913)

Marie Nicoline (1835-1835)

Hansine Henriette

Link til Historier/Fotos.

Niels Frederiks Breve.

 

Viceskoledirektør Hans Christian Vilhelm

Niels Frederik

Niels Frederik
Christian 1825-1851

Frederikke Vilhelmine Halberg 1831-1877

På denne side vises fotos/silhuetter af ét af de seks børn der har ført slægten videre, samt dennes familie.
Klik på et Foto/silhuet med blå ramme, eller navn, for at komme til siden med oplysninger om vedkommende, i både tekst og billeder.

Hvor der er rød tekst under et foto/silhuet, kommer man med et klik der til vedkommende på slægtssiden.

Hans Christian slægtsgrenen.

Forside

Hans Christian Vilhelm Rolsted(1854-1916)

Herman Ferdinand Rolsted (1858-1925)

Marie Frederikke Rolsted (1860-1877)

Hans Christian Vilhelm.

1854-1916

Johanne Lucia Andersen 1861-1931

Niels Anton Rolsted (1889-1957)

Hermann Nikolaj Rolsted (1891-1958)

Valborg M. Elisabeth Rolsted (1893-1853)

Astrid Lucia Rolsted (1895- ?)
Inge Marie Elisabethe Rolsted (1897-1958)
Ellen Rolsted (1900-?)

H.C.Vilhelm

Hans Christian ernærede sig som herregårdsdgartner. Han havde fået et eksamensbevis som gartner i 1819 der gav han ret til, at forestå offentlige og private haveanlæg, underskrevet af ”Eksamenskommissionen for Gartnere”

Den uddannelse har sikret  ham jobbet som gartner ved Løvenborg, vi ved ud fra nedenstående brev at han har været gartner allerede i 1831, og i Folke Tællingerne fra 1834, 1840, 1845, og 1850 benævnes han også som gartner ved Løvenborg. I 1853 bliver han udnævnt til Skovrider ved Løvenborg, hvilket han var til 1864.

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Herunder ses et brev som er skrevet af Hans Christian Rolsted i 1831 og stilet til baron Løvenskiold, sikkert på Amalienborg

 Brevet er en fotokopi fra Rigsarkivet foretaget af Carsten Carlsen, som også har udført ”oversættelsen” Transskripberingen underneden.

 Underdanigt promemoria


Jeg tager mig hermed den underdanige frihed at tilskrive deres højvelbornige disse få linjer.


Formedelst dette elendige vejr går det kun langsomt med hugningen af pil og grøntsnit thi arbejderne må næsten gå hjem for tidlig hver dag. – Den store elle og kastanje gren i haven ved engporten fik jeg godt ned men med megen umage, thi de hængt begge to sig fast. - I dag otte dagen så jeg viben første gang og i går så jeg hejren og i dag så jeg først de små blå skovduer som man holder for en sneppens følgesvend, altså kan vi nu vente at se disse, i fald der kommer nogen i aar.


Min Trine har slet ikke været vel i de sidste 8 dage af forkølelse, ondt i hovedet, tænderne og halsen men jeg vil dog med Guds hjælp håbe at det ikke skal få onde følger derimod er begge drengene raske. -

Fader var her i går og var frisk og vel. – Fruen Stricher bedre sig hver dag.


Hvis Deres velhøjbårenhed befinder Dem vel vil det meget glæde os.


At den aller er vel velbefindende er vel ikke at spørge om.


Løvenborg d. 11. marts 1831.

Underdanigt

Rolsted

Historier om Hultræet i Enghave Skov, bl.a. af Hans Christian Rolsted.


Træet med huller, kendt som hultræer, har gennem tiderne givet anledbing til mange fantasier i folketroen. Således også med hultræet der stod i enghave skov mellem Rye og Kirke Sonnerup.


I midten og slutningen af 1800-tallet var der livlig aktivitet ved dette træ. Træet var et bøgetræ, hvor en gren fra tæt ved jorden igen var vokset ind i træstammen højere oppe, hvorved der  var fremkommet et hul i træet. Det blev brugt i sygdomsbehandling, især af børn der led af engelsk syge. Behandlingen bestod i, at børnene blev trukket igenne hullet, hvorefter der skulle bindes en klud fra barnets tøj på træet, hvorved det syge så var overført fra barnet og via kluden til træet. Også voksne gjorde brug af træets sygdomsbehandlende effekt.

Særligt brugte en klog kone i Rye, Karen Færgenielses, træet i sin sygdomsbehandling. Karen Færgenielses læste over patienterne, viste dem ud til Hultræet i Enghave Skov og gsv dem smørelse med i to sammenhængende muslingeskaller med et bånd om, Når personen var kommet gennem hullet i træet blev vedkommendes navn skåret ind i træets bark og de forbindigstråde, som personen i forvejen havde fået viklet omkring sig, blev nu i stedet viklet om træet så sygdommen blev overført til træet.

De lokale folk på egnen var meget bange for at komme for nær træet af frygte for at blive smittet.


Rolsted (Hans Christian Rolsted) tidligere skovrider på Ryegård,

Hans Christians kone Cathrine (kaldet Trine), skrev nedenstående brev til Baronen den 10. dec. 1822.
Brevet er skrevet på Løvenborg og sendt til Baronen i København.


Hr. Baronens meget nådige skrivelse af 23. november har jeg modtaget, hvorfor jeg hermed aflægger min underdanigste tak. Jeg glædede mig inderligt over hr. baronens og madam Scherings vegne, for det gode som de havde udvirket for hende, men ligeså bedrøvet blev jeg og min mand, da jeg så, at Baronens øjensvaghed atter var vendt tilbage. - Gud give, at det måtte være blevet godt igen, at vi kunne se dem gode hr Baron hos os i julen.
 

Fra den gode madam Schering skal jeg hilse hr Baronen og takke så mange gange. Nu kan hun være rolig for sit daglige udkomme. Til Julen, når hr Baron kommer herud, vil hun mundtligt takke dem. Mit helbred er Gud være lovet ret bravt.
Min mand og søster beder hr Baronen modtage deres underdanigste hilsner og fra deres underdanige Cathrine Rolsted.