Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Henrik Jørgen  

1845-1920

Martine Pedersen

Henrik Wilhelm (1875-1920)
Laura Frederikke (1876-1920)
Ida Kristine (1878-1951)
Anna Vilhelmine (1880-1970)
Kaj Emil (1884-1944)
Olga (1885-1894)
Ernst Viggo (1887-1967)

Ernst Viggo

Ernst Viggo

Else Kirstina Ebba Munck

Henrik Wilhelm

Laura Frederikke

Ida Kirstine

Olga

Kaj Emil

Anna Vilhelmine

Link til Historier/Fotos

Henrik Jørgen Rolsted.

Fotografi fra Jægerslund:


Fra venstre, stående Ernst Viggo. Siddende Olga

Derpå Martine og ved hendes side Henrik Jørgen.


Personen i døren kendes ikke.


Siddende ved bordet, Ida Rolsted gift Ulrik.
Stående, Laura Rolsted, gift Wulff Larsen.


Ved hendes albue er det, Henrik Wilhelm

Pigen med armen på Henrik, er Anna.

Siddende forrest til højre er det, Kaj Emil.

Dette foto, taget af Anders Højland, viser en sten sat til ære for Henrik Jørgen

Rolsted, som foretog en Egeplantning i skoven i 1904, en ære som tilfaldt

medarbejdere på Rygaard

Henrik Jørgen blev skovrider på Ryegaard efter sin far, fra 1872-1913 Skovriderboligen var den gang på Jægerslund, Elverdamsvej 169.

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Her vises et foto af den enkelte i det omfang jeg har et sådant,ellers en silhuet.

Ved klik på et foto/silhuet med blå ramme eller teksten under, komme man til den pågældendes side med oplysninger i både tekst og billeder.
Ved klik på et foto/silhuet med rød ramme eller den røde tekst under, kommer man til vedkommendes slægtssiden.

Forside

Otto Sophus Larsen

Svend Ulrik.

Hans Laurits Christiansen.

Elna Thuesen.

Jægerslund, Elverdamsvej 169.
Da Jørgen, blev var skovrider på Ryegård efter sin far var skovriderboligen på Jægerslund.
Der fortælles at Jørgen en dag var kommet til Frederik Christian (ejeren af Ryegård) og stolt fremviste den første fasan, der var blevet skudt på Ryegård, men Frederk Christian var blevet rasende!

Det nuværende Bondhus er bygget i 1942, da Munkholmsvej. Det beboedes af en skytte der var meget glad forbåde øl og snaps, men passede efter sigende sit arbejde alligevel.


I Dyrehave over for Bondhuset lå der et Teglværk, hvortil leret blev hentet på toppen af en nærliggende bakke. Teglkværket og blev nedrevet i slutningen af 1800. Teglhuset findes dog endnu, her har der sikkert boet en ansat ved værket.
Henrik Wilhelm og Kirstine tilbragte deres sidste dag der.
Hovedindholdet af ovenstående stammer fra Ryegårds Historie. Læs om Ryegård HER