Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig købmand i Køge

 September

En bondegårds endeligt

Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted slægt.


Oktobrt Nyt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Ulefoss Jernærk Norge.

Dagligliv Baroniet LøvenborgI Niels Rolsteds fodspor

Hans Christians Snedkeri.

Haralds Slagterforretning.

Rasmus Spiralsengefabrik


Slægten Rolsted fra 1760

Niels Rolsted Stamfar

Carl Frederik Hermann  Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
1802-1880

Kirstine Sørensen

1806-1889

Niels Rolsted (1835-1912)

Henriette Elise Christiane (1837-1920)

Frederik Carl Christian (1839-1911)

Henrik Jørgen (1845-1920)
Emil Vilhelm (1848-1928)

Niels Rolsted

Henriette Elise Christiane

Frederik Carl Christian

Henrik Jørgen

Henrik Jørgen Emil Vilhelm

Emil Vilhelm

Martine Pedersen

Niels Christian Nielsen

Marie Annette Dall

Emilie Caroline Marie Kock

Links til Historier/Fotos

På denne side vises fotos/silhuetter af ét af de seks børn der har ført slægten videre, samt dennes familie.
Klik på et Foto/silhuet med blå ramme, eller navn, for at komme til siden med oplysninger om vedkommende, i både tekst og billeder.

Hvor der er rød tekst under et foto/silhuet, kommer man med et klik der til vedkommende på slægtssiden.

Herunder vises fire generationers efterkommere af Henrik Wilhelm Rolsted.

Henrik Wilhelm kom i maj 1819 til Holla Jernværk i Norge, formentlig for at blive uddannet til skytte.

 I et brev fra juni skriver Agga (bror til baronen på Løvenborg) "jeg er ret tilfreds med Henrik R.,

han lader til at være lidt seen og flegmatisk, men han tager ret godt efter hvad jeg siger ham, så jeg tror

at han kan blive ret brav, han skyder slet, men det kan blive bedre, da han dagligt øver sig".


I juli skriver Agga, "Med Henrik R. er jeg ret vel tilfreds, han begynder at få mere lyst til jagten og jeg tror

han kommer til at skyde godt....." Senere i juli hedder det "Jeg er ret vel tilfreds med Henrik R., tror der kan

blive en duelig jæger af ham". I december lyder det, "......,skønt han just ikke har den ivrigste lyst og bedste

anlæg for jagten", og Agga råder sin bror til at tage ham tilbage til foråret, for at lade ham komme i lære et

1/2 år hos en jæger. Men Henrik kommer til at volde Agga større problemer inden da, idet Agga bliver ramt

i hoften af et vådeskud, affyret af Henrik.


Agga forsøgte også at overtale godsejeren på Eriksholm til at antage Henrik som skovfoged, men senere blev

det Henriks barnebarn Laura Frederikke datter af Henrik Jørgen der fik tilknytning til Eriksholm, idet hun giftede

sig med Forpagteren på Eriksholm.

Henrik kommer hjem til Danmark i 1920, og helt umulig har han ikke kunnet være, hvilket bevises af at han først

bliver skytte, siden Skovrider på Ryegaard under Stamhuset Rosenkranz fra 1829-72 (iflg. slægtsbogen fra 1960).

Ifg. FT fra 1850 bor Henrik med hustru og sine 5 børn i Rye, Langtved by og erhvervet skulle være Skrædder.
At han har boet det pågældende sted som skovrider passer godt nok, men at han skulle have nedsat sig som skrædder,

har ikke sin rigtigged.Henrik Wilhelm Rolsted.

Skovrider boligen ved Ryegaard,

til daglig kaldet Bondhuset.

Et af skovrider boligens udhuse.

Låge til dyrehaven. Fotoet er taget inde fra dyrehaven mod Bondhuset.

Teglhuset i dyrehaven hvor Henrik og Kirstine tilbragte deres sidste år.

Skovrider boligen på Munkholmvej.

Klik på et foto for større billed og tekst.

Henrik Wilhelm og Kirstine, formodentlig som pensionister hvor de boede i Teglhuset.