Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Herunder vises tre generationers efterkommere af Niels Frederik Christian Rolsted.

Niels Frederik Christian Rolsted var ansat på godskontoret på Ryegård i 2 år, og på Aggersvold i 3½ år.

I 1854 blev han ansat som fuldmægtig på herredskontoret i Holbæk. Han var godsforvalter på Frydendal (Torbenfeldt) i 1857.


Niels Frederik Christian har med sine breve til forældrene i årene 1846 til 1854, efterladt sig et uvurderligt udsagn om livet som soldat i tre års krigen 1848 til 1851.
Hans beretninger fra slaget ved Fredericia og slaget ved Isted har historisk interesse, men de fortæller også om forholdene som soldat på den tid, og ikke mindst hans holdning til det at være soldat. Læs Brevene.


Hans død i 1861 valgte han selv, men hvad årsagen var til den beslutning kendes ikke.

Der udspiller sig igen i 1877 endnu et drama da Niels enke Frederikke dør, og blot 14 dage sener dør datteren Marie, og kun 8 dage senere dør Niels mor i en alder af 80 år.

At det skyldes sygdom er en nærliggende tanke, Niels enke Frederikke var kun 45 år da hun døde og datteren Marie kun 17. år.
Niels moders dør 8 dage efter barnebarnets død, kan sikkert tilskrives, at hun som enke på 4. år i en alder af 80 år, har mistet lysten til at lev efter svigerdatteren og barnebarnets død.

Frederikke der mister sin mand da hun er 30. år, og datteren Marie der mister sin far som 1-årig , har haft en hård skæbne.
F.eks. må Frederikke efter sin mands død finde sig et forsørgelsesgrundlag. Hun bliver ansat på asylet i Holbæk i 1867, men viser sig ikke at være egnet og mister derfor jobbet igen. Om hun har fundet andet job senere vides ikke, men hvis ikke har hun og datteren haft en hård tilværelse, der var jo ikke megen hjælp at hent på den tid.

Niels Frederik Christian Rolsted.

Niels breve

Niels Frederik
Christian 1825-61

Frederikke Vilhelmine Halberg 1831-1877

På denne side vises fotos/silhuetter af ét af de seks børn der har ført slægten videre, samt dennes familie.
Ved klik på et foto/silhuet med blå ramme, eller på navne med blå skrift, komme man til den pågældendes side med oplysninger om vedkommende, i både tekst og billeder. Ved klik på en rød tekst eller foto med rød ramme, kommer man til vedkommendes på slægtssiden.

Link til Historier/Fotos

Soldat Niels’ 46 breve til sine forældre


Viceskoledirektør Hans Christian Vilhelm

Hans Christian Vilhelm Rolsted (1854-1916)

Hermann Ferdinand Rolsted (1858-1925)

Marie Frederikke Rolsted (1860-1877)

Hans Christian slægtsgrenen.

Forside

Hans Christian Vilh.

1825-61

Johanne Lucia Andersen 1861-1931

Niels Anton Rolsted (1889-1957)

Hermann Nikolaj Rolsted (1891-1958)

Valborg M. Elisabeth Rolsted (1893-1853)

Astrid Lucia Rolsted (1895- ?)
Inge Marie Elisabethe Rolsted (1897-1958)
Ellen Rolsted (1900-?)

H.C.Vilhelm

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk