Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Fotos fra Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig
En købmand kommer til Køge

 September Nyt
Oktobrt Nyt

En bondegårds endeligt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Fotos af Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted SlægterneI Niels Rolsteds fodspor


Dagligliv omkring Baroniet Løvenborg

Slægten Rolsted fra 1760

Niels Johannes Rolsted.

Niels var førstelærer i Kølkær ved Herning i 44 år og kirkesanger i Kølkær kirke i 56 år.

Niels Johannes tog initiativ til Søby Brunkulsmuseum, som åbnede i 1977.

I en pressemeddelelse i anledning af 40. Års jubilæet i 2017, understreges det at man går meget op i at leve op til respekt for de mennesker , der dels havde deres virke i Søby Brunkulslejer, dels stod bag oprettelsen af brunkulsmuseet.


Han har skrevet bogen Søby Klondyke, om forholdene i brunkulslejeren i Søby, og også skrevet en bog med titlen,
”Oplevelser fra 5. Måneders ophold på Herning Centralsygehus”. Den beskriver bl.a. Det uheld der kostede ham de 5. Måneders sygeleje, og hans kones liv.


I pjecen om Industriminder i Ringkøbing Amt, Skriver Søren Toftgaard Poulsen:
Brunkulsgeavningens historie er langt fra tilfredsstillende beskrevet.
Det betydeligste værk er Johannes Rolsteds om Søby Brunkulslejer.Bogen mangler dog i nedslående grad oplysninger om de mang entreprenører og deres virke.

Niels Johannes Rolsted

1893 -1981

Niels og Hannes gravsten på Kølkær kirkegård, bliver efter det oplyste bevaret for eftertiden.

Fotos fra brunkulslejren i Kølkær der var i drift fra 194o til 197o.

I dag ligger det meste af området som beplantet, og de smukke, men livsfarlige brunkuls-søer pynter i det kuperede landskab. Vi har i dag svært ved at forestille os, at brunkulslejerne i 30 år producerede det største bidrag til Danmarks energiforsyning.

Niels Rolsted Stamfar

Carl Frederik Hermann  Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Niels Johannes Rolsted