Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Niels Johannes Rolsted.

Niels var førstelærer i Kølkær ved Herning i 44 år og kirkesanger i Kølkær kirke i 56 år.

Niels Johannes tog initiativ til Søby Brunkulsmuseum, som åbnede i 1977.

I en pressemeddelelse i anledning af 40. Års jubilæet i 2017, understreges det at man går meget op i at leve op til respekt for de mennesker , der dels havde deres virke i Søby Brunkulslejer, dels stod bag oprettelsen af brunkulsmuseet.


Han har skrevet bogen Søby Klondyke, om forholdene i brunkulslejeren i Søby, og også skrevet en bog med titlen,
”Oplevelser fra 5. Måneders ophold på Herning Centralsygehus”. Den beskriver bl.a. Det uheld der kostede ham de 5. Måneders sygeleje, og hans kones liv.


I pjecen om Industriminder i Ringkøbing Amt, Skriver Søren Toftgaard Poulsen:
Brunkulsgeavningens historie er langt fra tilfredsstillende beskrevet.
Det betydeligste værk er Johannes Rolsteds om Søby Brunkulslejer.

Bogen mangler dog i nedslående grad oplysninger om de mang entreprenører og deres virke.

Niels Johannes

1893 -1981

Niels og Hannes gravsten på Kølkær kirkegård, bliver efter det oplyste bevaret for eftertiden.

Fotos fra brunkulslejren i Kølkær der var i drift fra 194o til 197o.

I dag ligger det meste af området som beplantet, og de smukke, men livsfarlige brunkuls-søer pynter i det kuperede landskab. Vi har i dag svært ved at forestille os, at brunkulslejerne i 30 år producerede det største bidrag til Danmarks energiforsyning.

Læs nærmere om brunkulsmuseet HER

Niels Johannes Rolsted

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Forside

Hans Christian
1862-1935

Johanne Marie

Niels Johannes Rolsted, (1893-1981)

Marie Magdalene Rolsted, (1895-1899)

Frederik Marius Rolsted, (1900-1993)

Ejnar Gotfred Rolsted, (1903-1903)

Ejnar Rolsted,


Hanne Marie

Inger Margrethe Rolsted, (1929-
Birgit Rolsted, (1934-


Niels Johannes