Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig købmand i Køge

 September Nyt

En bondegårds endeligt

Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted slægt.


Oktobrt Nyt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Ulefoss Jernærk Norge.

Dagligliv Baroniet Løvenborg


November Nyt

I Niels Rolsteds fodspor

Hans Christians Snedkeri.December Nyt


Haralds Slagterforretning.

Rasmus Spiralsengefabrik


Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt september 2017.Jeg har efterhånden et par gange sagt, at jeg vil gennemgå det materiale jeg har liggende for at alt kunne komme med om slægten.

Jeg er også begyndt flere gange men er dels rendt ind i, at det var ret uoverskueligt og at jeg hele tiden har syntes at noget af materialet ikke passede ind i de rammer som slægts programmet ”The Next Generation” (TNG) har at tilbyde.
TNG er det bedst system jeg har arbejdet med, men er meget personorienteret og mangler noget almen orientering hvortil kommer, at hvis det skal være en integreret del af TNG skal det skrives i PHP, som er noget omstændelig at arbejde med, eller også kan man bruge PDF filer som er ret ucharmerende at se på.


Jeg har tidligere forsøgte mig på en anden måde, men da måden brød med TNG’s metode, stoppede jeg igen, men nu mener jeg at have fundet en fornuftig måde, at formidle den almene viden.


Jeg har eksperimenteret lidt og fundet ud af en måde hvorpå det kommer til at virke som om det er en integreret del af TNG og omvendt, og som ligger i biblioteket /Alment_om under TNG systemet.


Det var min mening at systemet skulle have været klar til at kunne bruges fra 1. september, men det har været et større arbejde en jeg havde regnet med.

I stedet håber jeg på, at jeg den 1. oktober kan melde systemet klar til brug, men der vil sikkert stadig være ting der skal rettes til.


Mange venlige hilsner


Richardt Rolsted.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt oktober 2017.

Jeg opdagede da jeg havde sendt september nyheder ud, at der manglede rigtig mange på min mailliste, dem har jeg forsøgt at sætte ind igen, men der kan være nogen der er kommet med ved en fejl, hvilket jeg så beklager. Hvis det er sket så besvar blot denne mail med et. ØNSKER AT BLIVE SLETTET FRA MAILLISTEN:


Det er nu lykkedes mig, at få lavet et system der bedre orienterer og oplyser om almene historier og fotos, som virker samme med det kørende TNG slægtsprogram som om det var en del af systemet.


Man kan nemmere og mere overskueligt komme til de fotos og historier om slægten som har mere end privat interesse, altså er mere alment orienterende.
Fra menupunkter på forsiden af TNG systemet, kan man komme direkte til de almene oplysninger og til hver enkel gren af slægten.
Når man arbejder med de almene oplysninger, kan man komme direkte over til den enkelte på TNG systemet.


Man kan sige at TNG systemet fortsat kommer til at tage sig af det som det er bedst til, nemlig alle de personlige data, medens de mere brede og alment oplysende kan læses på det nye system som ganske enkelt er en webside der giver mere ”kød” på historien.

Man vil, efterhånden som jeg får lagt alle de oplysninger ind som jeg har, kunne få samme glæde af det som hvis man havde købt en af de to bøger jeg har udgivet.
Den store forskel er, at bøgerne for altid vil indeholde de oplysninger de nu har, medens den tilknyttede webside til TNG systemet altid vil være ”up to date”, altså forudsat at jeg får nye oplysninger og får dem indføjet.


Alle de oplysninger der er integreret i TNG systemet og som er skrevet som PHP filer, vil fortsat være at finde der, ligesom de mindre oplysninger af personlig karakter, fortsat vil forekomme på den måde.


Det er mit håb at systemet vil give flere lyst til at indsende oplysninger om slægtens liv og levned.


NB: Der vil sikkert, selv om jeg har testet det, være nogle fejl og uhensigtsmæssige ting som skal rettes, derfor hører jeg gerne fra jer hvis i støder på noget.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt, november 2017.

Mit nye tiltag med, at vise fotos og tekst sammen, så det giver et samlet indtryk af den enkelte begivenhed og et nemmere overblik over slægtens liv og historie, har fået en fantastisk start.

I hvert fald hvis jeg ser på det antal der har været inde og besøge siden, hvilket vil sige ca. 50% flere en normalt.
I anden uge af oktober var der næsten 1.100 besøg på siden, og der har f.eks. i de 4 dage fra den 7 til 10. okt., været 273 besøgende på i alt 18.021 sider.

I alt har der i oktober været ca. 2.100 besøgende der har set på godt 27.000 sider, eller 13 sider pr. besøg.

Siden blev i forvejen besøgt ret flittigt, men interessen for den er for øjeblikket enorm hvilket jeg håber holder ved. Det kræver selvfølgelig at succesen bliver fulgt op, hvilket den kun kan blive hvis slægtsmedlemmerne fremover vil deltage med nye oplysninger.  


Jeg har stadig noget materiale liggende som jeg skal have gennemgået, så jeg venter at der løbende komme mere nyt. Jeg laver en lille notits under ”Nyt” når der er indføjet mere, så hvis man går ind på forsiden af slægtsprogrammet og klikker på ”Seneste nyt” vil det fremgå om der er tilføjelser siden man sidst har været inde.


Medens TNG systemet fortsat tager sig af det som det er bedst til, nemlig alle de personlige data, kan de mere brede og alment oplysende læses på det nye system som jo blot er en webside der giver mere ”kød” på historien.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


NB: Der vil sikkert, selv om jeg har testet det, være nogle fejl og uhensigtsmæssige ting som skal rettes, derfor hører jeg gerne fra jer hvis i støder på noget.

Nyt

Den 15.11.2017 Nye fotos i Galleriet af Rolsted forretninger.
Den 17.11.2017 Udtalelser af Generalmajor Hans Aage Rolsted
Den 22.11.2017 først ejer af slægtsgården købt i 1872.


Manglende teksbaggrund ved Emil vilhelms erindrenger er sat ind.

*

Den 11.12.2017 Kopi fra Soranerarkivet om Hans Christian Vilhelm.
Den.11.12.2017 Anerkendelser af Rolsteder mm. I Galleri
Den 04.01.2018 Hans Christians brev til Baron Løvenskiold
Den 04.+1.2018 To artikler om Bronzestøber Holger Rolsted indsat

Nyt, december 2017.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt, december 2017.

Efter at en opstået fejl er rettet, er jeg nu nået dertil hvor jeg mener, at selve grundstrukturen i ”Almene oplysninger” er som den skal være, der vil sikkert stadig komme nogle ændringer men overordnet er siden i orden.


Jeg er ikke færdig med at behandle alle de oplysninger jeg har liggende, og efterhånden som jeg finder dem frem søger jeg på nettet og i andre oplysninger som f.eks. bøger, for at få så meget med som muligt.

Hvis man syntes at det er en god måde at oplyse om andet en den enkeltes data, så er man meget velkommen til at indsende oplysninger til mig som jeg kan bruge på siden.


De to bøger jeg har udgivet ”Slægten Rolsted” fra 2010 og ”Rolsted Slægten (En fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk)” fra 2015, hvoraf den sidste indeholdt mange oplysninger om slægtens personer, havde sine begrænsninger, dels med indhold men også som alle bøger har, det er ikke muligt at tilføje noget senere.
Her har internettet sin store fordel som en slags ”Digital bog”, for hjemmesider kan opdateres hele tiden, det betyder at nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


Jeg vil selv gøre alt for at finde flere oplysninger, men på et tidspunkt kan der ikke findes flere med mindre slægtens medlemmer hjælper til.


Derfor skal mit nytårsønske være, at man nu får fundet de oplysninger frem som man sikkert har liggende og som kan være interessante for hele slægten.
Hvis ikke de ligger der et sted, kan man selv skriver dem ned og så sende dem til mig.
Man kan også sende udklip og løse oplysninger, så vil jeg forsøge at stykke dem sammen så andre kan få glæde af det


 Jeg ønske alle et godt og lykkebringende nytår.
Richardt Rolsted. Telefon: 2388 9412


NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.

SENESTE TILFØJELSER:

11.01 Forskellige tilføjelser til Bredo, Hans Christian, Emil Vilhelm og Hans Aage