Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Til Slægtsprogrammet.

Charlotte Amalie (død 2 år gammel)
Frederikke (død 8 mdr. gammel)

Carl Frederik Hermann (1791-1874)
Charlotte Christine Amalie

Karen Sophie

Hans Christian

Egger Christopher

Rasmus

Henrik Wilhelm
Albrecht

Link til Historier.


Niels Selvbiografi

Skovlyst oktober 1833

Fra Svinedreng til Skovrider

Niels Rolsted
1760-1847

Mette Sophie Grønbech
1759-1834

Carl_F

Constance Laurine
Bomholff 1803-1861

Carl Frederik
Hermann 1791-1874

Charlotte

Charlotte Christine Amalie 1793-1848

Karen Sophie
1794-1874

Hans Christian

Hans Christian
1796-1873

Henrik Wilhelm

Kirstine Sørensen
1806-1889

Eggert

Eggert Christopher

1798-1859

Albrecht  
1804-1850.

Rasmus

1800-1873

Henrik Wilhelm

1802-1880

Rasmus

Ludvig Bahn

1789-1844

Catrine Marie Nielsen

1797-1877

Sidse Marie Jensdatter

1796-1862

Edel Birgitte Fischer

1808-1872

Karen Sophie blev som barn lam i det ene ben og var invalid hele sit liv.

Hun boede hos sin far indtil hans død hvorefter hun boede hos broderen på slægtsgården til hun døde i 1874.

Albrecht var en tid Forvalter ved Graaten Magazin under Holden Jernværk i Norge.
Død som ugift i Christiania (Oslo) ca. 1850.


Herunder vises fire generationers efterkommere af Niels Rolsted.

Her vises et foto af den enkelte i det omfang jeg har et sådant,ellers en silhuet.

Ved klik på et foto/silhuet med blå ramme eller teksten under, komme man til den pågældendes side med oplysninger i både tekst og billeder.
Ved klik på et foto/silhuet med rød ramme eller den røde tekst under, kommer man til vedkommendes slægtssiden.

Stamfar Niels Rolsted.

 

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Forside

Mette Sophie Grønbechs Aner kan spores tilbage til Christian Mikkelsen Wibe født i 1510, men der kendes ingen oplysninger om nogen af anerne før efter 1615 hvor skotten Jacob Borthig bliver født.

Han bliver gift med Gjedske Jensdatter og de er 2 x tipoldeforældre til Mette Sophie Grønbech.

Læs om Jacob Borthig

#Mette_aner