Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Hvorfor valgte jeg for et år siden at udvidde slægtssiden?

Hvorfor skrev og udgav jeg en slægtsbog i 2010. Hvorfor udgav jeg bogen ”Rolsted Slægten, En fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk” i 2015, og hvorfor valgte jeg at udvide TNG slægtspro­grammet så det bliver muligt, at få en større og bedre oversigt over de enkelte begivenheder der har udspillet sig om de enkelte slægts medlemmer?


Svaret er først og fremmest fordi jeg syntes, at det er interessant og spændende, men det seneste initiativ skyldes, at jeg i forbindelse med bogudgivelsen i 2015 og derefter, dels har fået materiale som var for omfattende til at kunne komme med i bogen, dels at jeg siden har fået mere materiale som kan være interessant for alle i slægten.
Noget af materialet har jeg så indsat ved den person som det vedrører, men enten er det sket i en PHP fil, som er noget besværlig at håndtere, særligt hvis der skal være fotos med, eller også har det været en PDF fil som er en ret u-charmerende måde at præsentere interessante oplysninger på.

Jeg arbejdede i forvejen med hjemmesider, hvorfor det var ret nærliggende at vælge at koble den metode sammen med slægtsprogrammet. Systemet er det samme det er blot mulighederne der er blevet bedre.


Og nu, april 2019, hvorfor har jeg nu skippet TNG systemet?

Den ovenstående grund ”at udvide TNG slægtsprogrammet så det bliver muligt at få en større og bedre oversigt…,” er stadig gælder men dertil kom så, at det hver gang der kom en opdatering til TNG systemet, var det nødvendigt at få Jørgen Rolsted i Roskilde til at hjælpe mig, og det har han været både venlig og flittig til at gøre.

Jeg har det imidlertid sådan, at jeg gerne selv vil kunne kontrollere hvad der sker, derfor har jeg valgt TNG systemet fra og komponerer nu selv helt, hvordan Web-siden med slægtsoplysningerne, skal se ud bl.a. ved hjælp af Legacy.

 


Ændringen betyder:
Man kan ikke længere få en bruger-id så man kan se data på nulevende personer. Kun data for afdøde personer vil være offentlig tilgængelig, alle andre data vil ikke være tilgængelige på web-siden.
Til gengæld kan alle der er registreret som slægtsmedlem anmode om at få en ”Familiegruppe rapport” eller lignende på mail, som vedkommende er registreret med.


Hvornår er noget interessant og spændende?

Alt man ikke kender noget til kan være interessant og spændende, og selv om man skulle have noget kendskab til emnet, så bliver det interessant når det vedrøre nogen man har en vis tilknytning til, og så kan det endda også blive spændende at stifte bekendtskab med.

Når det så ofte er beretninger om personer i en fremtrædende stilling der skrives om, skyldes det ikke nødvendigvis, at det er fordi man vil fremhæve disse personer som noget særlig. Det skyldes snarere at oplysninger om dem som regel er til at finde frem, da de ofte har været omtalt på forskellig vis i medierne.


Jeg bliver ofte irriteret når nogen udtaler, at de ikke vil påtage sig et job fordi de syntes, at det ikke er et meningsfyldt job. Hvis det ikke er meningsfyldt må de altså mene at det er meningsløst, hvilket naturligvis er noget vrøvl, intet job der skal udføres for at et samfund kan eksistere eller hænge sammen er meningsløst, det kan være at det ikke er spændende eller interessant men det kan ikke være meningsløst.


Uanset om man har haft et fremtrædende job eller haft et job der bare skal udføres, så er det mennesket bag, og dets historie der er interessant, ikke mindst fordi det fortæller noget om den tid det blev udført i. Altså er det ikke om hvor højt man var/er på rangstigen der er det væsentlige, men fortællingen om mennesket i tiden.

Af dem i slægten vi ved noget om, findes der mange brave personer der har klaret sig, og gjort det, godt.

Jeg skal dog gerne indrømme, at der er to personer i slægten jeg syntes der er særlig grund til at bemærke.
Det er først og fremmest slægtens stamfar Niels, og dernæst Forstander Emil Vilhelm.
De har hver sin baggrund og dermed udgangspunkt, den ene mistede begge forældre da han var ni år og måtte derefter klare sig selv, og skønt han mistede synet på det ene øje af den samme sygdom hans forældre døde af, formåede han at få sine børn godt på vej i livet medens han selv blev skovrider.


Niels start og baggrund var meget beskeden, hvorimod Emils var mere solid, men de har begge sat en ære i at udføre deres hverv på en måde der tjener til slægtens ære og eksempel på, at hvis man har evnerne bør de udnyttes, ikke blot til gavn for sig selv og sine, men også til glæde for det samfund vi alle er en del af.


Jeg håber derfor, at mange vil se deres gemmer efter for historier om deres aner, eller selv skrive noget om deres liv
som kan være til glæde for andre.
Man kan betragte den tilføjede mulighed som værende en ”Digital Bog” som kan vedblive at være interessant
hvis slægtsmedlemmerne er flittige til at sende historier og oplysninger til mig.

  

Baggrund for slægtssiden.

Jeg har altid været stolt af at bære et navn som kun familien havde ret til at bære, og jeg blev glad da jeg i 1960, ligesom mine fire brødre, fik den netop udkomne slægtsbog foræret af vore forældre.
Det var en ganske særlig fornemmelse at se sit navn i bogen, og at man kunne følge sine aner tilbage til Niels Rolsted.


Det var derfor en stor glæde for mig, da jeg i 2010 kunne udgive 3., udgave af en slægtsbog om Rolsted Slægten.


Jeg har lige siden arbejdet på at indsamle og bearbejde alle de oplysninger jeg har kunnet finde, og som familien sendte til mig.
Det har bland andet betydet at jeg lavede tillægget til det oprindelige slægtsprogram The Nekst Generation, TNG, så jeg har kunnet præsentere oplysningerne om slægtens virke på en samlet og mere præsentabel måde.


Efterhånden som jeg er kommet i besiddelse af de forskellige oplysninger om enkeltpersoner, er jeg ikke blevet mindre stolt af at tilhøre Rolsted Slægten. Jeg udgave derfor i 2015 en ny bog, ”Rolsted Slægten - En fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk” det var et forsøg på at sætte slægtens medlemmer ind i et sammenhæng med den historie vi alle er en del af.


Jeg må tilstå, at jeg ikke syntes det blev den stor succes, og lige siden har tanken ligget der om at udgive endnu en bog, der i endnu højere grad satte fokus på slægten, og samtidig uddybede fortællingen om den samtidshistorie der foregik i den tid som slægten har eksisteret.


Det har jeg foreløbig droppet, men jeg har til gengæld udbygget og forbedret den måde man kan læse om de enkelte slægts grene på, i det tillæg jeg lavede til TNG systemet og som nu yderligere er.