Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 278

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Frederik og Valborg døde barnløse Rolsted, Frederik Marius (I69)
 
102 Frederikke har fra den første slægtsbog i 1905 været angivet til at være født i 1830, men nye undersøgelser har godtgjort at hun sndsynligvis er født i 2. halvdel af 1931.
Frederikke opholder sig ved fødslen af sønnen Hans Christian Vilhelm i 1854, hos vejopsynsmand Tronier i Undløse og herefter hos Skovrider Niels Rolsted i Fledskov til hun bliver gift i 1856.
Frederikke bliver ansat som Lærermoder på Asylet i Holbæk i 1867, hendes ansættelse omtales i bogen om Holbæk Folkebørnehave 1837-2003 af Lise Hørup.
Det siger noget om, hvor spinkelt forsørgelsesgrundlaget var selv for en bare lidt mere velstillet familie, at flere af ansøgere til stillingen var enker efter mænd i gode stillinger.
Der kendes ingen årsag til hendes død i 1877, men der kan være tale om en sygdom som datteren måske også har fået, i hvert fald dør datteren kun 14 dage senere. 
Halberg, Frederikke Vilhelmine (I162)
 
103 Frithiof var bl.a. teaterreporter og filmsmedarbejder.
Frithiof har bl.a. oversat "Søde piger med charme"
og teksten til Alle er vi sømænd.
Frithiof boede 8. maj. 1923 på Værnedamsvej 10, 2 
Nielsen, Frithiof Emil Rolsted (I1289)
 
104 FT-1880, I snedkerlære hos Snedker Lars Jørgensen, Ugerløse. Arbejdede som snedker i Stenlille, blev senere købmand samme sted. Rolsted, Hans Christian (I323)
 
105 FT-1900 i Norge angiver Højesteretsadvokat som erhverv. Har skrevet flere afsnit i bogen Beretning om Kristiania kommune for aarene 1887 - 1911 Rolsted, Hans Eleonardus Møller (I141)
 
106 Fæstegårdmand under Ronninge Søgård Rasmussen, Anders (I1218)
 
107 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen Siiger, Gorm (I2388)
 
108 Født Skolegade 335 Holbæk.
Cykelhandler i Holbæk 
Rolsted, Kai Bayer (I52)
 
109 Førstelærer i Kølkær v. Herning i 44 år og kirkesanger i Kølkær Kirke i 56 år.
Han har skrevet bogen Søby Klondyke, om forholdene i brunkulslejerne i Søby.
Har også skrevet en bog med titlen "Oplevelser fra 5. mdr. ophold på Herning Centralsygehus". Den beskriver bl.a. det uheld der kostede ham de 5. mdr. sygeleje, og hans kones liv.
Datteren Inger Margrethe har oplyst at Niels gravsten bliver bevaret for eftertiden. 
Rolsted, Niels Johannes (I325)
 
110 Godsforvalter på Gyldenholm 1865-77, og på Valbygård 1877-91. Siden privat forretningsmand i Slagelse. Rolsted, Frederik Carl Christian (I207)
 
111 Gurli blev myrdet af en 36 årig sømand den 3 august 1939, drabsmanden fik livsvarigt fængsel for det bestialske drab. Jensen, Gurli Elva Baumann (I1777)
 
112 Gårdejer i Kirke Stillinge. Rolsted, Henrik Valdemar (I236)
 
113 Gårdejer i Lille Kongsmark v. Slagelse, senere Nordrup v. Sorø. Rolsted, Aage (I219)
 
114 Gårdejer i Tuse Bahn, Jens Peter Ludvig (I912)
 
115 Gårdejer i Tuse Bahn, Gårdejer Anders Peter (I1340)
 
116 Gårdejer på slægtsgården efter sin far Hans Peter Rolsted. Rolsted, Rasmus (I61)
 
117 Gårdejer på slægtsgården i Nyrup i Ugerløse, han har formodentlig overtaget gården i fæste efter sin far og har købt den i 1872 ifølge et et skøde som er underskrevet af baron Løvenskjold den 21 december 1872 og af Hans Peter Rolsted den 30 december 1872.
Rolsted, Hans Peter (I58)
 
118 Gårdfæster på slægtsgården i Nyrup, hvor han havde sin far, Niels, boende fra 1836 til han døde i 1847, også hans søster Karen Sophie (der var invalid) boede hos ham, til hun døde i 1874.
De to søskende, Carl Frederich Herman Bahn og søsteren Ane Sophie Bahn, der havde været forsørget af Niels flyttede også ind hos Rasmus og benævnes i FT-1840 som tjenestefolk. 
Rolsted, Rasmus (I35)
 
119 Gårdmand i Ejby, Rye sogn Nielsen, Niels Christian (I206)
 
120 Han blev ikke døbt. Christensen, NN (I2237)
 
121 Handelsgartner i Slagelse Rolsted, Carl Vilhelm Emil (I209)
 
122 Hans benævnes ved FT. 1834, 1840, 1845 og 1850 som gartner ved Løvenborg.
Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg.
Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stilledes allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovrider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Iflg. FT. Sorø 1870 boede Hans og Cathrine hos sønnen Michael Herman i 1870 
Rolsted, Hans Christian (I353)
 
123 Hans var skytte på Birchholm og senere på Vognserup og Løvenborg. Grønbech, Hans Pedersen (I1015)
 
124 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Hanne Birgit (I870)
 
125 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Sussi Baumann (I2310)
 
126 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Nielsen, Keld (I551)
 
127 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Nielsen, Kurt (I605)
 
128 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Nielsen, Johannes (I932)
 
129 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Christensen, Ove (I935)
 
130 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Niels Pryds (I626)
 
131 Henrich og Kirsten boede 1880 i Teglhuset, Langtved by, Rye, Sorø  Rolsted, Henrik Wilhelm (I57)
 
132 Henriette forblev ugift Bahn, Henriette Caroline (I1142)
 
133 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Henrik (I481)
 
134 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Henrik (I767)
 
135 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Henrik (I481)
 
136 Henrik kom i maj 1819 til Holla Jernværk i Norge, formentlig for at blive uddannet til skytte. I et brev fra juni skriver Agga (bror til baronen på Løvenborg) "jeg er ret tilfreds med Henrik R., han lader til at være lidt seen og flegmatisk, men han tager ret godt efter hvad jeg siger ham, så jeg tror at han kan blive ret brav, han skyder slet, men det kan blive bedre, da han dagligt øver sig". I juli skriver Agga, "Med Henrik R. er jeg ret vel tilfreds, han begynder at få mere lyst til jagten og jeg tror han kommer til at skyde godt....." Senere i juli hedder det "Jeg er ret vel tilfreds med Henrik R., tror der kan blive en duelig jæger af ham". I december lyder det, "........,skønt han just ikke har den ivrigste lyst og bedste anlæg for jagten", og Agga råder sin bror til at tage ham tilbage til foråret, for at lade ham komme i lære et 1/2 år hos en jæger. Men Henrik kommer til at volde Agga større problemer inden da, idet Agga bliver ramt i hoften af et vådeskud, affyret af Henrik.
Agga forsøgte også at overtale godsejeren på Eriksholm til at antage Henrik som skovfoged, men senere blev det Henriks barnebarn Laura Frederikke datter af Henrik Jørgen der fik tilknytning til Eriksholm, idet hun giftede sig med Forpagteren på Eriksholm.
Henrik kommer hjem til Danmark i 1820, og helt umulig har han ikke kunnet være, hvilket bevises af at han først bliver skytte, siden Skovrider på Ryegaard under Stamhuset Rosenkranz (iflg. slægtsbogen fra 1960)fra 1829-72.
I en FT fra 1850 bor Henrik med hustru og sine 5 børn i Rye, Langtved by og erhvervet skulle være Skrædder.
At han har boet det pågældende sted som skovrider passer godt nok, men at han skulle have nedsat sig som skrædder, virker usansynlig. 
Rolsted, Henrik Wilhelm (I57)
 
137 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Henrik (I767)
 
138 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Hobie Obarzanek (I448)
 
139 Holger har siden 1945 drevet sin bronzestøbervirksomhed i Herlev. Han fik sit svendebrev hos kgl. hof bronzestøber Lauritz Rasmussen og opnåede sølvmedalje.
Han har haft kontakt med Danmarks fineste billedhuggere, har leveret bronzearbejder der er udstillet både her i landet og i udlandet. Holger var en af de sidste bronzestøbere, han var afholdt af de kunstnere der kom i hans virksomhed og som sørgede for, at holde ham fuldt beskæftiget fra tidligt til sent.
Han har bl.a. støbt den buste af polarforsker Ejnar Mikkelsen, der står på Langelinie, men også en hest i naturlig størrelse, som billedhugger Svend Lindhardt er mester for, er det blevet til, den står i Skanderborg. En Ørn af Anker Hoffman, har han også lavet, ligesom det også er blevet til en skulpturer til Gladsaxe og Hvidovre kommuner, samt til en del arbejder i Sverige, Norge og Paris. Læs nærmer i Bilag 8. 
Rolsted, Holger (I73)
 
140 Husmand og sognerådsformand i Aversi Olsen, Hans Sofus Peder (I736)
 
141 Husmand Trønninge Mark Bahn, Laurits Hermann (I1343)
 
142 I KB 1790 er navnet Friderica Rolsted, Frederikke (I364)
 
143 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Birgit (I43)
 
144 I kirkebogen er navne anført som Edith Linnæa Kristina Salomonsen.
Boede den 1.5.1923 i Viborggade 5, 1 som enke. 
Salomonsen, Edith Linea Cathrine (I15)
 
145 I politietes registerblade angives den 1 novmber 1912 at Rasmus er stolefabrikant og bor Ny Carlsbergvej 88,1.
Faktum er at Rasmus på et tidspunkt har været indehaver af en virksomhed i et kælderlokale i København, som bl.a. fremstillede spiralbunde til senge og divaner.
I FT. 1901 Tølløse, angives Rasmus at være Murermester. 
Rolsted, Rasmus (I339)
 
146 I politiets register er hun den 1.11.1915 opført som værende lærling på Vesterbrogade 75. Altså må det formodes at hun var ansat hos sin bror, boghandler Carl Christian Rolsted. Rolsted, Ellen Hulda Clara (I293)
 
147 I Ribe Domkirke hænger 6 portrætter, fra Hans Tausen til Hans Borchardsen. Man mener at de er malet af samme maler og at arbejdet skulle være påbegyndt i 1639, medens HB var biskop, så man antager at det er ham der har sat det i værk.
Senere er det blevet en tradition.
Som ung studerede han i Vittenberg og Jena, senere var han informator for prins Frederik senere kong Frederik III. 
Borchardsen, Hans (I1241)
 
148 Iflg Kraks Blå bog, K1. DM.,HTH.p.p; Premierløjtnant af artilleriet 1905; i Frankrig for at studere fransk bl.a. ved universiteterne i Paris og Grenoble 1908; officersskolens ældste klasses artillerikursus, artilleriteknisk kursus og generalstabskursus 1909-13; kaptajn og batterichef ved 4. artilleri afd. 1918; adjudant hos generalinspektøren for artilleriet; skoleofficer ved hærens officersskole; kaptajn af generalstaben 1928; chef for generalstabe generalstabskvarter; gjort tjeneste i den norske hær 1920 og i den franske hær 1927; gennemgået den franske taktiske artillerihøjskole i Metz: oberstløjtnant og chef for 1. artilleriafd.1930; oberstløjtnant af generalstaben og stabschef ved Sjællandske division 1932; overværede de svenske hærøvelser 1935; oberst af generalstaben 1936; chef for 1. feltartilleriregiment s.å.; gjort tjeneste ved det norske feltartilleriregiment nr. 2 samt overværet de norske vinterøvelser 1937; generalinspektør for artilleriet 1938; generalmajor og chef for Sjællandske Division 1939-41. Divisionen bestod af, Den kongelige Livgarde, Gardehusar regimentet, 1., 4. og 5. regiment samt 1. og 2. Feltartilleri regiment; Chef for Generalstaben 1941-45, Generalinspektør for Artilleriet 1945; Militærattaché ved Ambassaden i Stockholm 1945-46 samt Militærattache ved Ambassaden i Stockholm og Oslo 1946-49. Regeringens repræsentant og forhandler med den tyske værnemagt fra 1941, til sin afgang efter Tysk krav i 1943, interneret i 1943. Var lærer i specialklasser på officersskolen 1923-39, formand for Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1941-45. Har desuden skrevet flere militære lærebøger, som Hærorganisation 1.del i 1924, 2. del i 1926, Artilleriets Kampform 1928, Generalstabstjenesten i Felten 1. del 1933 og Landgangsoperationer 1936. Tildelt Det Klubinske Mindelegat 1938. Udenlandske ordner: F.Æ.L.4.; N.St.O.21.: S.Kr.2.; S.Sv.21. Se i øvrigt Bilag 3 og 5.
Boede på kastellet i maj 1915. og på Starandboulevarden i november 1918 
Rolsted, Hans Aage (I274)
 
149 Iflg. bevilling af 6 juni 1957 fra Holbæk Amt er familienavnet nu Rolsted. Jensen, Harald Svend Rolsted (I91)
 
150 Iflg. folketælling 1834 (17 år)boede han hos, og blev forsørget af, sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn.
Iflg. folketælling 1840 (23 år) boede han hos, og var tjenestekarl hos, sin morbror Rasmus Rolsted Nyrup, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1845 og 1850 (28-33 år) boede han og var tjenestekarl på Rye Hovedgård, Rye sogn, herefter tjente han på en gård i Gislinge by hos sin senere kone Maren Larsdatter og fra ca. 1860 til sin død i 1900, gårdejer i Gislinge by. 
Bahn, Carl Frederik Herman (I707)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»