Notater


Træ:  

Match 151 til 200 fra 278

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Iflg. folketælling 1840 tjenestekarl hos sin morbror skovrider Henrik Wilhelm Rolsted, Langtved, Rye sogn. Iflg. folketælling 1850 fæster af hus i Englerup, Lejsehuset, under Ryegård. Bahn, Niels Christian (I673)
 
152 Iflg. folketælling 1840 tjenestekarl på avlsgården Minnislyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Iflg. folketælling 1850 tjenestekarl hos sin morbror skovrider Henrik Wilhelm Rolsted, Langtved, Rye sogn.
Fra 1861 restauratør (værtshusholder) i Pilestræde 34, København K
Fra 1881 restauratør (værtshusholder) i Laksegade 5, København K.
Fra 1885 restauratør (værtshusholder) i Admiralsgade 26, København K 
Bahn, Wilhelm August (I674)
 
153 Iflg. folketælling 1850 tjenestekarl hos sin morbror Hans Christian Rolsted på Løvenborg gods, Butterup. Fæster af matr. 1 B i Trønninge fra 1860 til 1908. Skovfoged under baroniet Løvenborg ved Lodskov, Kundby sogn. Medlem af Kundby sogneråd i 1870'erne. Bahn, Johan Peter (I672)
 
154 Iflg. folketælling 1880 og 1885, restauratør, boede i Østergade 15, 1.sal, Nicolai Rode, København (staden) - første kendte hustru Marie Nielsine. Fra ca. 1899 til sin død i 1916 drev han hotel og vinhandel i Badstuestræde 11, København K. - sidste kendte hustru (nr.2.) Christine. Bahn, Christian Ludvig Nielsen (I1132)
 
155 Iflg. folketællingen 1834 boede hun (8 år) og blev forsørget af sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Der er nærmere tale om at hun skulle hjælpe morfaderen efter at hans kone, Ane Sophies's mormors, død. Iflg. folketælling 1840 og 1845 boede hun (14-19 år) og var tjenestepige hos sin morbror Rasmus Rolsted i Nyrup, Ugerløse sogn, Iflg. folketælling 1850 gift, boede hun (24 år) sammen med sin mand hos sin svigermoder på gård i Undløse, indtil Hans Jensen blev husmand i Haraldsted. Bahn, Ane Sophie (I706)
 
156 Iflg. FT 1801 kom Grethe i pleje hos familien Rasmus Nielsen på Holbæk egnen Nr. Jernløse Nyrup. Baumann, Grethe Wilhelmine (I1937)
 
157 Iflg. FT 1801 kom hun i pleje hos familien Hans Christensen i Butterup, Holbæk. Baumann, Maria Conradine (I1938)
 
158 Iflg. FT-1787 er Karen kokkepige på Vognserup. Rolsted, Karen (I422)
 
159 Iflg. FT-1787 Tuse, Kundby, er Mette stuepige på Vognserup.
Der har hersket tvivl om Mette som tidligere oplyst, har været gift før. Da det ikke har kunnet bekræftes har jeg ikke oplyst om det, hvilket også var rigtigt idet ægteskabet med Niels var hendes første.
Til gengæld er det nu bekræftet at hun har haft et forhold til en skriverdreng på Vognserup og dette forhold resulterede i at hun den 21. okt. 1785 fik døbt en datter Karen Helene. Dette uægte barns fader var Otto Luge, ikke (Lange) som oprindeligt opgivet.
Karen Helene døde i 1787 kun 15 måneder gammel.  
Grønbech, Mette Sophie (I112)
 
160 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Hans Henrik Tofte (I565)
 
161 Iflg. Kirkebog for Aversi, døde Jacob af et hjerteslag.  Jensen, Jacob Rolsted (I748)
 
162 Iflg. Kirkebogen "I overensstemmelse med lov af 1.4.1905 meddelte ? 27.3.1906 bevis for med rette at bære familienavnet, så det fulde efternavn bliver Nielsen Bahn" Bahn, Carl Ludvig Nielsen (I1719)
 
163 Iflg. Kirkebogen for Kundby den 21. okt. 1785 var udlagt barnefader Otto Luge, skriver dreng på Vognserup. Grønbech, Karen Helene (I2221)
 
164 Iflg. Kirkebogen for Soderup, døbes hun ikke. Nielsen, Martha Karen Marie (I1399)
 
165 Iflg. Kraks Blå bog:
Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; Huslærer i Holsteinborg Skovriderbolig 1874-76; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1881; Lærer ved opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlægersgades Kommuneskole 1895; Viceskoledirektør i København. 1900 til sin død, med den kommunale skole som særligt embedsområde; Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til støtte for Faderløs Ungdom og for Københavns husflidsforening. Medlem af Hovedkomiteen for børnehjælpsdagen; Indførte skolekolonier.
Den 16. april 1904 udnævnte Kongen H.C.V. til Ridder af Dannebrog.
Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.
Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.
Boede ved sin død på Kirkevej 30 Ordrup 
Rolsted, Hans Christian Vilhelm (I163)
 
166 Iflg. navneanmeldelse af 20. marts 1963 i henhold til lov nr. 140 af 17. maj 1961 er Aage Rolsted Christiansens navn fremtidig, Aage Rolsted Christiansen, Aage Rolsted (I2150)
 
167 Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn Larsen, Ellen Margrethe Rolsted (I81)
 
168 Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn Larsen, Jens Frederik Rolsted (I82)
 
169 Iflg. opl. ugift Rolsted, Helge (I257)
 
170 Ifølge Dansk Biografisk Leksikon og Kraks Blå bog:

Rolsted, Emil Vilhelm, f. 1848, Skolemand. Han er Søn af Skovrider Henrik Vilhelm R. og Kirsten f. Sørensen og født i Rye 6. Maj 1848. Han dimitteredes fra Jonstrup Seminarium 1867, blev samme år Andenlærer i Rye og gjennemgik i 1872 det treårige "Monradske Kursus" og bestod den afsluttende eksamen i 1875. Efter at have undervist ved Privatskoler blev han i 1875 inspektionshavende Lærer ved det kongl. Opfostringshus; Forstander for Kjøbenhavns Internat 1883, fra 1.april 1887 til 1915 Forstander for Aandssvageanstalten paa Gl. Bakkehus. Derefter medlem af dens bestyrels; Formand for skolekommissionen på Frederiksberg 1909-13 og for Kbhvns Amts Skoleråds-udvalg 1916; medlem af bestyrelsen for Aandssvageanstalten på Gamle Bakkehus- Ebberød gård med Filialer 1915. R., der er en Dygtighed baade som Pædagog og Administrator, har udført et betydningsfuldt Arbejde baade for de forsømte Børn og de aandssvage. I sin nuværende Stilling har han taget virksom del i den i 1886 indledede Omordning af Anstaltens Organisation og den methodiske Behandling af dens Alumner. Ved Oprettelsen af Plejeanstalten paa Ebberødgaard 1892, er Gl. Bakkehus blevet en ren Undervisningsanstalt, og her er foretaget en Række indgribende Reformer i Undervisning, Forplejning, Personale m. m. Paa flere Rejser har han gjort sig bekjendt med Abnormanstalter i Udlandet.
Ridder af Dannebrog i 1892.
 
Rolsted, Emil Vilhelm (I269)
 
171 Indkaldt til Danmark (sammen med sin mand)
Dronning Charlotte Amalies Jordemoder.
Dronningen var reformert og fik oprettet Københavns reformerte kirke.
I forskellige kilder benævnes Elisabeth: "Dronningens bademoder" eller "Cramfrau (Cram=lægeurter) der Köningin" eller "Wehmutter der Köningin"
Af hofregnskaberne ses det, at hun bistod ved flere af dronningens fødsler. 
Blancheris, Elisabeth (I1235)
 
172 Indkaldt til Danmark 1672 som Diakon ved reformert kirke i København.
Menighedsældste fra 1687. 
Schepsel, Abraham van (I1234)
 
173 Indskrevet i KB som tvilling til Margrete Sophie
Sikker 
Kilde (S35)
 
174 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Inge (I56)
 
175 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen, Direktør Jacob (I1127)
 
176 Jens Eggert blev kørt ned af et tog på Vedbæk station og døde på Københavns amts sygehus Carlsen, Jens Eggert (I2071)
 
177 Jens Peder Carlsen ændrer sit navn i USA til James P. Carlsen Carlsen, Jens Peder (I2034)
 
178 Johanne døde i barselssengen, da der ikke er oplysninger om barnet må det antages at det også døde. Cristjansen, Johanne Kirstine (I1720)
 
179 Johannes er født Johannes Bahn Hansen men fik i 1975, i medfør af lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne § 8 nr. 7 tilladelse til, at slettet efternavnet Hansen og hedder i dag Johannes Bahn. Hansen, Johannes Bahn (I1539)
 
180 John(f. Olsen) tog ved sit ægteskab med Camilla, efternavnet Rolsted. Rolsted, John Benny (I2167)
 
181 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jonas R (I776)
 
182 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jørgen (I263)
 
183 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Carl Eric (I282)
 
184 Kan have været på besøg hos søsterdatteren, Ane Sophie Bahn Rolsted, Karen Sophie (I342)
 
185 Karen Sophie blev i en alder af to år, i løbet af en nat, lam i ben og den ene hånd. Hun boede hos og forsørgedes af sin far Niels Rolsted, indtil hans død, hvorefter hun boede hos sin yngre bror Rasmus, til han døde i 1873, hvorefter hun selv døde i 1874.. Rolsted, Karen Sophie (I342)
 
186 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Frederiksen, Karsten Groth (I556)
 
187 KB, København, Sankt Johannes 1907-1919 F, Opslag 237 Jensen, Ota Karla (I2132)
 
188 Kell blev dræbt i en ulykke på Storebæltsbroen Larsen, Kell (I1895)
 
189 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Madsen, Jeanne (I415)
 
190 Kolonibestyrer for Den Kongelige Grønlandske Handel Bugge, Conrad Olsen (I943)
 
191 Kom 18 marts 1916 fra Fredericia til Ryesgade 90 a, 4, hos Rossund, flyttede den 1.11.1916
Tidl. maskinsnedker i Kalundborg. Formand for Husum-Herlev Fjerkræforening, modtaget Danmarks Fjerkræforenings sølvmedalje. 
Rolsted, Peder Kristian (I66)
 
192 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Sukkari, Bilal (I1690)
 
193 Kom til landet i 1787 fra Frankfurt og arbejdede som snedker på godset Eriksholm.
Boede i Bårse i 1795 og på Gisselfeldt i 1801. 
Bahn, Frederik Christian Carl David (I1019)
 
194 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Petersen, Torben Bahn (I880)
 
195 Kontorchef i Pensions-og Livrente-Institutet af 1919 A/S. Vicepræsident i Dansk Røde Kors.
Har skrevet indledningen til en særudgave fra Historisk Samfund for Holbæk Amt, med titlen Niels Rolsteds breve fra 1846-1854. 
Bugge, Georg Nicolai (I181)
 
196 Kræmmer i Kalundborg, senere i Køge. Rådmand i Køge 1661 - 1681. Borthig, Jacob (I1232)
 
197 Købmand i Canada Rolsted, Henrik Emil Vilhelm (I279)
 
198 Købmand i Kalundborg Rasmussen, NN (I114)
 
199 Købmand, senere Rådmand i København. Wibe, Christen Christensen (I1245)
 
200 Landmand i Sverige. Flyttede iflg. oplysninger om til og fra -flyttere for Joastorp, til Joastorp, Ullared i 23.7.1897. Men Marie Annette Dall skulle være flyttet fra Danmark og til Joastorp den 15.11.1882, samme år som hun blev gift med Niels, så mon ikke han også kom dertil i 1882 i stedet.  Rolsted, Landmand Niels (I203)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»