Notater


Match 151 til 200 fra 266

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Iflg. FT 1801 kom hun i pleje hos familien Hans Christensen i Butterup, Holbæk. Baumann, Maria Conradine (I1938)
 
152 Iflg. FT-1787 er Karen kokkepige på Vognserup. Rolsted, Karen (I422)
 
153 Iflg. FT-1787 Tuse, Kundby, er Mette stuepige på Vognserup.
Der har hersket tvivl om Mette som tidligere oplyst, har været gift før. Da det ikke har kunnet bekræftes har jeg ikke oplyst om det, hvilket også var rigtigt idet ægteskabet med Niels var hendes første.
Til gengæld er det nu bekræftet at hun har haft et forhold til en skriverdreng på Vognserup og dette forhold resulterede i at hun den 21. okt. 1785 fik døbt en datter Karen Helene. Dette uægte barns fader var Otto Luge, ikke (Lange) som oprindeligt opgivet.
Karen Helene døde i 1787 kun 15 måneder gammel.  
Grønbech, Mette Sophie (I112)
 
154 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Hans Henrik Tofte (I565)
 
155 Iflg. Kirkebog for Aversi, døde Jacob af et hjerteslag.  Jensen, Jacob Rolsted (I748)
 
156 Iflg. Kirkebogen "I overensstemmelse med lov af 1.4.1905 meddelte ? 27.3.1906 bevis for med rette at bære familienavnet, så det fulde efternavn bliver Nielsen Bahn" Bahn, Carl Ludvig Nielsen (I1719)
 
157 Iflg. Kirkebogen for Kundby den 21. okt. 1785 var udlagt barnefader Otto Luge. Grønbech, Karen Helene (I2221)
 
158 Iflg. Kirkebogen for Soderup, døbes hun ikke. Nielsen, Martha Karen Marie (I1399)
 
159 Iflg. Kraks Blå bog:
Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; Huslærer i Holsteinborg Skovriderbolig 1874-76; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1881; Lærer ved opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlægersgades Kommuneskole 1895; Viceskoledirektør i København. 1900 til sin død, med den kommunale skole som særligt embedsområde; Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til støtte for Faderløs Ungdom og for Københavns husflidsforening. Medlem af Hovedkomiteen for børnehjælpsdagen; Indførte skolekolonier.
Den 16. april 1904 udnævnte Kongen H.C.V. til Ridder af Dannebrog.
Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.
Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.
Boede ved sin død på Kirkevej 30 Ordrup 
Rolsted, Hans Christian Vilhelm (I163)
 
160 Iflg. navneanmeldelse af 20. marts 1963 i henhold til lov nr. 140 af 17. maj 1961 er Aage Rolsted Christiansens navn fremtidig, Aage Rolsted Christiansen, Aage Rolsted (I2150)
 
161 Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn Larsen, Ellen Margrethe Rolsted (I81)
 
162 Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn Larsen, Jens Frederik Rolsted (I82)
 
163 Iflg. opl. ugift Rolsted, Helge (I257)
 
164 Ifølge Dansk Biografisk Leksikon og Kraks Blå bog:

Rolsted, Emil Vilhelm, f. 1848, Skolemand. Han er Søn af Skovrider Henrik Vilhelm R. og Kirsten f. Sørensen og født i Rye 6. Maj 1848. Han dimitteredes fra Jonstrup Seminarium 1867, blev samme år Andenlærer i Rye og gjennemgik i 1872 det treårige "Monradske Kursus" og bestod den afsluttende eksamen i 1875. Efter at have undervist ved Privatskoler blev han i 1875 inspektionshavende Lærer ved det kongl. Opfostringshus; Forstander for Kjøbenhavns Internat 1883, fra 1.april 1887 til 1915 Forstander for Aandssvageanstalten paa Gl. Bakkehus. Derefter medlem af dens bestyrels; Formand for skolekommissionen på Frederiksberg 1909-13 og for Kbhvns Amts Skoleråds-udvalg 1916; medlem af bestyrelsen for Aandssvageanstalten på Gamle Bakkehus- Ebberød gård med Filialer 1915. R., der er en Dygtighed baade som Pædagog og Administrator, har udført et betydningsfuldt Arbejde baade for de forsømte Børn og de aandssvage. I sin nuværende Stilling har han taget virksom del i den i 1886 indledede Omordning af Anstaltens Organisation og den methodiske Behandling af dens Alumner. Ved Oprettelsen af Plejeanstalten paa Ebberødgaard 1892, er Gl. Bakkehus blevet en ren Undervisningsanstalt, og her er foretaget en Række indgribende Reformer i Undervisning, Forplejning, Personale m. m. Paa flere Rejser har han gjort sig bekjendt med Abnormanstalter i Udlandet.
Ridder. 1892
 
Rolsted, Emil Vilhelm (I269)
 
165 Indkaldt til Danmark (sammen med sin mand)
Dronning Charlotte Amalies Jordemoder.
Dronningen var reformert og fik oprettet Københavns reformerte kirke.
I forskellige kilder benævnes Elisabeth: "Dronningens bademoder" eller "Cramfrau (Cram=lægeurter) der Köningin" eller "Wehmutter der Köningin"
Af hofregnskaberne ses det, at hun bistod ved flere af dronningens fødsler. 
Blankerts, Elisabeth (I1235)
 
166 Indkaldt til Danmark 1672 som Diakon ved reformert kirke i København.
Menighedsældste fra 1687. 
Schepsel, Abraham van (I1234)
 
167 Indskrevet i KB som tvilling til Margrete Sophie
Sikker 
Kilde (S35)
 
168 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Inge (I56)
 
169 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen, Direktør Jacob (I1127)
 
170 Jens Eggert blev kørt ned af et tog på Vedbæk station og døde på Københavns amts sygehus Carlsen, Jens Eggert (I2071)
 
171 Jens Peder Carlsen ændrer sit navn i USA til James P. Carlsen Carlsen, Jens Peder (I2034)
 
172 Johannes er født Johannes Bahn Hansen men fik i 1975, i medfør af lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne § 8 nr. 7 tilladelse til, at slettet efternavnet Hansen og hedder i dag Johannes Bahn. Hansen, Johannes Bahn (I1539)
 
173 John(f. Olsen) tog ved sit ægteskab med Camilla, efternavnet Rolsted. Rolsted, John Benny (I2167)
 
174 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jonas R (I776)
 
175 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jørgen (I263)
 
176 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Carl Eric (I282)
 
177 Karen Sophie blev i en alder af to år, i løbet af en nat, lam i ben og den ene hånd. Hun boede hos og forsørgedes af sin far Niels Rolsted, indtil hans død, hvorefter hun boede hos sin yngre bror Rasmus, til han døde i 1873, hvorefter hun selv døde i 1874.. Rolsted, Karen Sophie (I342)
 
178 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Frederiksen, Karsten Groth (I556)
 
179 KB, København, Sankt Johannes 1907-1919 F, Opslag 237 Jensen, Ota Karla (I2132)
 
180 Kell blev dræbt i en ulykke på Storebæltsbroen Larsen, Kell (I1895)
 
181 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Madsen, Jeanne (I415)
 
182 Kolonibestyrer for Den Kongelige Grønlandske Handel Bugge, Conrad Olsen (I943)
 
183 Kom 18 marts 1916 fra Fredericia til Ryesgade 90 a, 4, hos Rossund, flyttede den 1.11.1916
Tidl. maskinsnedker i Kalundborg. Formand for Husum-Herlev Fjerkræforening, modtaget Danmarks Fjerkræforenings sølvmedalje. 
Rolsted, Peder Kristian (I66)
 
184 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Sukkari, Bilal (I1690)
 
185 Kom til landet i 1787 fra Frankfurt og arbejdede som snedker på godset Eriksholm.
Boede i Bårse i 1795 og på Gisselfeldt i 1801. 
Bahn, Frederik Christian Carl David (I1019)
 
186 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Petersen, Torben Bahn (I880)
 
187 Kontorchef i Pensions-og Livrente-Institutet af 1919 A/S. Vicepræsident i Dansk Røde Kors.
Har skrevet indledningen til en særudgave fra Historisk Samfund for Holbæk Amt, med titlen Niels Rolsteds breve fra 1846-1854. 
Bugge, Georg Nicolai (I181)
 
188 Kræmmer i Kalundborg, senere i Køge. Rådmand i Køge 1661 - 1681. Borthig, Jacob (I1232)
 
189 Købmand i Canada Rolsted, Henrik Emil Vilhelm (I279)
 
190 Købmand i Kalundborg Rasmussen, NN (I114)
 
191 Købmand, senere Rådmand i København. Wibe, Christen Christensen (I1245)
 
192 Landmand i Sverige. Flyttede iflg. oplysninger om til og fra -flyttere for Joastorp, til Joastorp, Ullared i 23.7.1897. Men Marie Annette Dall skulle være flyttet fra Danmark og til Joastorp den 15.11.1882, samme år som hun blev gift med Niels, så mon ikke han også kom dertil i 1882 i stedet.  Rolsted, Niels (I203)
 
193 Landmand på Igelsø Græsmark Rolsted, Niels Christian (I124)
 
194 Laura forblev ugift Bahn, Laura Camilla (I1152)
 
195 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Leif Bahn (I1546)
 
196 Ligger på de ukendtes på Dalum Kirkegård Jensen, Carl Arthur (I2263)
 
197 Louise var tvilling til den dødfødte dreng Rolsted, Louise (I116)
 
198 Magnus fik i 1947 slettet Nielsen så Fangholm blev familienavnet. Fangholm, Magnus (I102)
 
199 Margrethe var halvsøster til sognepræst Peder Nielsen som Henrik havde afløste. Margrethe Pedersdatter (I2289)
 
200 Marie dør 14 dage efter sin mor, men det har ikke været muligt at finde nogen sammenhæng (sygdom o.l.) mellem deres død. Rolsted, Marie Frederikke (I200)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»