Notater


Træ:  

Match 151 til 200 fra 271

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Iflg. folketælling 1880 og 1885, restauratør, boede i Østergade 15, 1.sal, Nicolai Rode, København (staden) - første kendte hustru Marie Nielsine. Fra ca. 1899 til sin død i 1916 drev han hotel og vinhandel i Badstuestræde 11, København K. - sidste kendte hustru (nr.2.) Christine. Bahn, Christian Ludvig Nielsen (I1132)
 
152 Iflg. folketællingen 1834 boede hun (8 år) og blev forsørget af sin morfar Niels Rolsted, Skovlyst, Fledskov, Ugerløse sogn. Der er nærmere tale om at hun skulle hjælpe morfaderen efter at hans kone, Ane Sophies's mormors, død. Iflg. folketælling 1840 og 1845 boede hun (14-19 år) og var tjenestepige hos sin morbror Rasmus Rolsted i Nyrup, Ugerløse sogn, Iflg. folketælling 1850 gift, boede hun (24 år) sammen med sin mand hos sin svigermoder på gård i Undløse, indtil Hans Jensen blev husmand i Haraldsted. Bahn, Ane Sophie (I706)
 
153 Iflg. FT 1801 kom Grethe i pleje hos familien Rasmus Nielsen på Holbæk egnen Nr. Jernløse Nyrup. Baumann, Grethe Wilhelmine (I1937)
 
154 Iflg. FT 1801 kom hun i pleje hos familien Hans Christensen i Butterup, Holbæk. Baumann, Maria Conradine (I1938)
 
155 Iflg. FT-1787 er Karen kokkepige på Vognserup. Rolsted, Karen (I422)
 
156 Iflg. FT-1787 Tuse, Kundby, er Mette stuepige på Vognserup.
Der har hersket tvivl om Mette som tidligere oplyst, har været gift før. Da det ikke har kunnet bekræftes har jeg ikke oplyst om det, hvilket også var rigtigt idet ægteskabet med Niels var hendes første.
Til gengæld er det nu bekræftet at hun har haft et forhold til en skriverdreng på Vognserup og dette forhold resulterede i at hun den 21. okt. 1785 fik døbt en datter Karen Helene. Dette uægte barns fader var Otto Luge, ikke (Lange) som oprindeligt opgivet.
Karen Helene døde i 1787 kun 15 måneder gammel.  
Grønbech, Mette Sophie (I112)
 
157 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Hans Henrik Tofte (I565)
 
158 Iflg. Kirkebog for Aversi, døde Jacob af et hjerteslag.  Jensen, Jacob Rolsted (I748)
 
159 Iflg. Kirkebogen "I overensstemmelse med lov af 1.4.1905 meddelte ? 27.3.1906 bevis for med rette at bære familienavnet, så det fulde efternavn bliver Nielsen Bahn" Bahn, Carl Ludvig Nielsen (I1719)
 
160 Iflg. Kirkebogen for Kundby den 21. okt. 1785 var udlagt barnefader Otto Luge, skriver dreng på Vognserup. Grønbech, Karen Helene (I2221)
 
161 Iflg. Kirkebogen for Soderup, døbes hun ikke. Nielsen, Martha Karen Marie (I1399)
 
162 Iflg. Kraks Blå bog:
Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; Huslærer i Holsteinborg Skovriderbolig 1874-76; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1881; Lærer ved opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlægersgades Kommuneskole 1895; Viceskoledirektør i København. 1900 til sin død, med den kommunale skole som særligt embedsområde; Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til støtte for Faderløs Ungdom og for Københavns husflidsforening. Medlem af Hovedkomiteen for børnehjælpsdagen; Indførte skolekolonier.
Den 16. april 1904 udnævnte Kongen H.C.V. til Ridder af Dannebrog.
Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.
Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.
Boede ved sin død på Kirkevej 30 Ordrup 
Rolsted, Hans Christian Vilhelm (I163)
 
163 Iflg. navneanmeldelse af 20. marts 1963 i henhold til lov nr. 140 af 17. maj 1961 er Aage Rolsted Christiansens navn fremtidig, Aage Rolsted Christiansen, Aage Rolsted (I2150)
 
164 Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn Larsen, Ellen Margrethe Rolsted (I81)
 
165 Iflg. Ole Rolsted Nielsen, ingen børn Larsen, Jens Frederik Rolsted (I82)
 
166 Iflg. opl. ugift Rolsted, Helge (I257)
 
167 Ifølge Dansk Biografisk Leksikon og Kraks Blå bog:

Rolsted, Emil Vilhelm, f. 1848, Skolemand. Han er Søn af Skovrider Henrik Vilhelm R. og Kirsten f. Sørensen og født i Rye 6. Maj 1848. Han dimitteredes fra Jonstrup Seminarium 1867, blev samme år Andenlærer i Rye og gjennemgik i 1872 det treårige "Monradske Kursus" og bestod den afsluttende eksamen i 1875. Efter at have undervist ved Privatskoler blev han i 1875 inspektionshavende Lærer ved det kongl. Opfostringshus; Forstander for Kjøbenhavns Internat 1883, fra 1.april 1887 til 1915 Forstander for Aandssvageanstalten paa Gl. Bakkehus. Derefter medlem af dens bestyrels; Formand for skolekommissionen på Frederiksberg 1909-13 og for Kbhvns Amts Skoleråds-udvalg 1916; medlem af bestyrelsen for Aandssvageanstalten på Gamle Bakkehus- Ebberød gård med Filialer 1915. R., der er en Dygtighed baade som Pædagog og Administrator, har udført et betydningsfuldt Arbejde baade for de forsømte Børn og de aandssvage. I sin nuværende Stilling har han taget virksom del i den i 1886 indledede Omordning af Anstaltens Organisation og den methodiske Behandling af dens Alumner. Ved Oprettelsen af Plejeanstalten paa Ebberødgaard 1892, er Gl. Bakkehus blevet en ren Undervisningsanstalt, og her er foretaget en Række indgribende Reformer i Undervisning, Forplejning, Personale m. m. Paa flere Rejser har han gjort sig bekjendt med Abnormanstalter i Udlandet.
Ridder. 1892
 
Rolsted, Emil Vilhelm (I269)
 
168 Indkaldt til Danmark (sammen med sin mand)
Dronning Charlotte Amalies Jordemoder.
Dronningen var reformert og fik oprettet Københavns reformerte kirke.
I forskellige kilder benævnes Elisabeth: "Dronningens bademoder" eller "Cramfrau (Cram=lægeurter) der Köningin" eller "Wehmutter der Köningin"
Af hofregnskaberne ses det, at hun bistod ved flere af dronningens fødsler. 
Blancheris, Elisabeth (I1235)
 
169 Indkaldt til Danmark 1672 som Diakon ved reformert kirke i København.
Menighedsældste fra 1687. 
Schepsel, Abraham van (I1234)
 
170 Indskrevet i KB som tvilling til Margrete Sophie
Sikker 
Kilde (S35)
 
171 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Inge (I56)
 
172 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen, Direktør Jacob (I1127)
 
173 Jens Eggert blev kørt ned af et tog på Vedbæk station og døde på Københavns amts sygehus Carlsen, Jens Eggert (I2071)
 
174 Jens Peder Carlsen ændrer sit navn i USA til James P. Carlsen Carlsen, Jens Peder (I2034)
 
175 Johanne døde i barselssengen, da der ikke er oplysninger om barnet må det antages at det også døde. Cristjansen, Johanne Kirstine (I1720)
 
176 Johannes er født Johannes Bahn Hansen men fik i 1975, i medfør af lov nr. 140 af 17. maj 1961 om personnavne § 8 nr. 7 tilladelse til, at slettet efternavnet Hansen og hedder i dag Johannes Bahn. Hansen, Johannes Bahn (I1539)
 
177 John(f. Olsen) tog ved sit ægteskab med Camilla, efternavnet Rolsted. Rolsted, John Benny (I2167)
 
178 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jonas R (I776)
 
179 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jørgen (I263)
 
180 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Carl Eric (I282)
 
181 Karen Sophie blev i en alder af to år, i løbet af en nat, lam i ben og den ene hånd. Hun boede hos og forsørgedes af sin far Niels Rolsted, indtil hans død, hvorefter hun boede hos sin yngre bror Rasmus, til han døde i 1873, hvorefter hun selv døde i 1874.. Rolsted, Karen Sophie (I342)
 
182 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Frederiksen, Karsten Groth (I556)
 
183 KB, København, Sankt Johannes 1907-1919 F, Opslag 237 Jensen, Ota Karla (I2132)
 
184 Kell blev dræbt i en ulykke på Storebæltsbroen Larsen, Kell (I1895)
 
185 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Madsen, Jeanne (I415)
 
186 Kolonibestyrer for Den Kongelige Grønlandske Handel Bugge, Conrad Olsen (I943)
 
187 Kom 18 marts 1916 fra Fredericia til Ryesgade 90 a, 4, hos Rossund, flyttede den 1.11.1916
Tidl. maskinsnedker i Kalundborg. Formand for Husum-Herlev Fjerkræforening, modtaget Danmarks Fjerkræforenings sølvmedalje. 
Rolsted, Peder Kristian (I66)
 
188 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Sukkari, Bilal (I1690)
 
189 Kom til landet i 1787 fra Frankfurt og arbejdede som snedker på godset Eriksholm.
Boede i Bårse i 1795 og på Gisselfeldt i 1801. 
Bahn, Frederik Christian Carl David (I1019)
 
190 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Petersen, Torben Bahn (I880)
 
191 Kontorchef i Pensions-og Livrente-Institutet af 1919 A/S. Vicepræsident i Dansk Røde Kors.
Har skrevet indledningen til en særudgave fra Historisk Samfund for Holbæk Amt, med titlen Niels Rolsteds breve fra 1846-1854. 
Bugge, Georg Nicolai (I181)
 
192 Kræmmer i Kalundborg, senere i Køge. Rådmand i Køge 1661 - 1681. Borthig, Jacob (I1232)
 
193 Købmand i Canada Rolsted, Henrik Emil Vilhelm (I279)
 
194 Købmand i Kalundborg Rasmussen, NN (I114)
 
195 Købmand, senere Rådmand i København. Wibe, Christen Christensen (I1245)
 
196 Landmand i Sverige. Flyttede iflg. oplysninger om til og fra -flyttere for Joastorp, til Joastorp, Ullared i 23.7.1897. Men Marie Annette Dall skulle være flyttet fra Danmark og til Joastorp den 15.11.1882, samme år som hun blev gift med Niels, så mon ikke han også kom dertil i 1882 i stedet.  Rolsted, Niels (I203)
 
197 Landmand på Igelsø Græsmark Rolsted, Niels Christian (I124)
 
198 Laura forblev ugift Bahn, Laura Camilla (I1152)
 
199 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Leif Bahn (I1546)
 
200 Ligger på de ukendtes på Dalum Kirkegård Jensen, Carl Arthur (I2263)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»