Notater


Match 201 til 250 fra 266

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen, Martin (I1192)
 
202 Medens Peder var kammertjener på Løvenborg, var hun stuepige. Baumann, Christiane Caroline (I1934)
 
203 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Morten (I679)
 
204 Navnet er i de tidligere slægtsbøger angivet som Cai Emil, men i kirkebogen for Rye sogn er navnet indført som Kaj Emil. Var Tobakshandler i Nyborg.
Boede fra 1905 til 1909 flere steder på Frederiksberg 
Rolsted, Kaj Emil (I253)
 
205 Nekrolog og meddelelse om jordefærd i Holbæk Amts Venstreblad 8. februar 1952 Nielsen, Johanne Marie (I324)
 
206 Niels blev døbt 'Niels Rasmussen' men tog ved sit giftermål i 1788 navnet Rolsted, efter byen Rolsted på Fyn, hvor han var født.
Han var Skovfoged ved Løvenborg 1798-1816, og Skovrider ved Løvenborg 1816-1836.
Niels besøgte Hollen Jernværk i Norge i aug./sept. 1825, hvor sønnen Carl Frederik Hermann var forvalter, og hans næstyngste søn Henrik Wilhelm havde en tid været i lære som skytte, men nu var hjemme igen, hvorimod den yngste søn, Albrecht, var blevet ansat som forvalter, ved magasinerne.

Iflg. FT -1834 bor Herman Carl Frederik Bahn og søsteren Ane Sophie Bahn hos sin morfar som han forsørger 
Rolsted, Skovrider Niels (I1)
 
207 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Niels Pryds (I626)
 
208 Omkring 1913 arresteres Amalie og dømmes for fosterfordrivelse, og hun må tilbringe 2 år i kvindefængslet på Christianshavn. Augustsen, Amalie Kristine Voss (I1617)
 
209 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Lilly Birgitte (I1785)
 
210 Oprindelig fejlagtigt benævnt Karen Christensdatter Wibe Wibe, Cathrine Christiane (I1244)
 
211 Oprindelig var der oplyst at Mette Sophie Grønbech skulle være gift med Otto Lange, men det har ikke kunnet bekræftes.
Da navnet så er Otto Luge er forholdet til Mette Sophie blevet fastslået da deres fælles barn blev døbt den 21. okt. i Kundby kirke. 
Luge, Otto (I791)
 
212 Overbetjent ved Vridsløse fængsel. Rolsted, Einar Valdemar (I238)
 
213 Overtog i 1943 Urmagerforretningen Hovedgaden 43 Hørsholm, forretningen var grundlagt i 1840 af C. Christensen, den er omtalt i Kraks: Danmarks Ældste forretninger. (1950) Rolsted, Svend Bayer (I44)
 
214 Pakhusforvalter i Minniapolis, USA. Udvandrede i 1887. (18.05.1887)
Head Drayman for the New England Furnitur Company.
Fik statsborgerskab i USA 15 dec. 1897 
Rolsted, Hermann Ferdinand (I193)
 
215 Parcellist i Brændholt Rolsted, Eggert Kristoffer (I311)
 
216 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Dan (I1047)
 
217 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Kamilla (I558)
 
218 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Maria Rolsted (I1503)
 
219 Pauli Voss er født og døbt med Augustsen som efternavn, men ved adoptionsbevillingen den 10. marts 1928 ændres efternavnet til Hansen. Augustsen, Pauli Voss (I1968)
 
220 Peder Pedersen var kammertjener på Løvenborg før han blev Skovfoged. Pedersen, Peder (I1933)
 
221 Peter Rasmus Rolsted havde en tobaksforretning på Bremerholm bag det Berlingske hus. Rolsted, Peter Rasmus (I23)
 
222 Præst ved Gunderslev Kirke 1654 - 1655 Brochmann, Peder Enevoldsen (I2295)
 
223 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Richardt (I349)
 
224 Ridder af Dannebrog, den 2 april 1934.
Fra søværnet og bogen Søetatens Officerer ved vi, at Sophus blev kadet i 1909, den 19/9-1913 Sekondløjtnant, Fra 1913-1914 var han med Krydseren Valyrien i Middelhavet. Den 1/8-1914 blev han Premierløjtnant. Næstkommanderende på ubåden Najaden. Chef på bl.a. Ubåden Bellona 1923 og på Rota 1924. Fra 1921-22 formand for Søe-lieutenant-Selskabet. Fra okt. 1923 til feb. 1924 orlov i Koffardifart m. S/S. Maryland til Sydamerika. Den 13 maj 1925 udnævnt til Kaptain. I 1926 Næstkommanderende i Inspektionsskibet Fylla til Island. 1927 og 28 næstkommanderende i Orlogsskibet Niels Juel i Eskadre, sidste år på Kongerejse til Finland. Fra 1 nov. 1927 til 31 maj 1931 næstkommanderende på dæksofficerselevskolen og lærer ved samme. I 1929 næstkommanderende i Niels Juel, Kadetskib, fratrådte tjenesten under togtet, da han mistede synet på det ene øje. Blev 22 maj 1930 sekretær og regnskabsfører ved søtransportvæsnet, hvorfra han blev afskediget 31 maj 1931 på grund af svagelighed. Var kasserer ved Sømandsstiftelsen af 1856. 
Rolsted, Sophus Hjalmar (I284)
 
225 Ridefoged på Erikstrup, senere på Dragsholm, derefter Amtsforvalter i Kalundborg. Borthig, Jacob (I1230)
 
226 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Familie F767
 
227 Ruben har en datter fra et tidligere forhold Ekelund, Ruben Stener Johansen (I1512)
 
228 Samboende med Kirsten Baumann Jensen fra 1986 til 1998 Olsen, Flemming Bülow (I1801)
 
229 Skilt ved kgl. bevilling af 3. august 1948 Familie F746
 
230 Skovfoged i Ordrup skov Bahn, Hendrik Ferdinand (I671)
 
231 Skovrider i Antvorskov.
Tjente i 9 år, fra 25 feb. 1727, som taffeldækker hos storkansler von Holstein, uden at have lært professionen. 
Bergen, Christian Ditlev (I1224)
 
232 Skovrider i Halds amt fra 12 april 1690, til sin død. Bergen, Dietrich von (I1238)
 
233 Skovrider på Ryegaard, han havde oprindelig den pokal der omtales i vores stamfars levnedsløb Rolsted, Henrik Jørgen (I243)
 
234 Skrædder i Sneslev og Kværkeby Christensen, Johan Peder (I739)
 
235 Skytte ved Løvenborg Fischer, Georg Gotfred (I1212)
 
236 Smed og handelsmand i Assentorp, Stenmagle sogn. Jensen, Frederik Wilhelm (I322)
 
237 Snedker ved Diakonissestiftelsen Rolsted, Frederik (I32)
 
238 Sproglig historisk embedseksamen i 1890.
Lærer ved Stavanger offentlige skole i 1896, senere adjunkt, ved sin død, lektor ved St. Svithun skole Stavanger. 
Smith, Hans Wilhelm Don (I640)
 
239 Stine flyttede hjem til sine forældre hvor datteren Laura Henriette blev født. Stine og Henrik blev skilt i 1908.
I FT. 1911 Haraldsted sogn er Stine opført som husbestyrerinde for Lars Andersen 
Jacobsen, Stine Vilhelmine Julie (I237)
 
240 Student fra Ordrup Gymnasium 1913, Cand. phil. 1914, eksam. Lærerinde fra Femmers Seminarium 1916, Lærerinde ved Holte Gymnasium 1941.
Boede i nov. 1916 på Fælledevej 13 B, 1., og på Lyongade 9, 4 tv. i nov. 1919. 
Rolsted, Astrid Lucia (I180)
 
241 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Bugge, Inger (I186)
 
242 Supplerede og videreførte i 1955-57 slægtsbogen som blev udgivet efter hans død.

Boede i august 1922 Glasvej 1, st. 
Rolsted, Niels Anton (I165)
 
243 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Bugge, Arne (I187)
 
244 Tidligere er det oplyst at Anders skulle have heddet Rolsted til mellemnavn, men bl.a. oplysninger i kirkebogen om Jacobs fødsel viser at faderen hed Anders Peter Jensen.
Hvorvidt Anders også har taget navnet Rolsted som mellemnavn da sønnen fik det, vides ikke, men han er ikke døbt Anders Rolsted Jensen. 
Jensen, Anders Peter (I735)
 
245 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Torben Rolsted (I170)
 
246 Tvilling Hein, Diderikke (I1704)
 
247 Tømrermester i Bøgelunde ved Skælskør.
Boede i nov. 1914 Raadmandsgade 23, 3 
Rolsted, Oscar Adolf (I225)
 
248 Uddanete Karetmager i København og afsluttede læretiden med Sølvmedalje for sit svendestykke. Karetmager i Merløse fra 1879, derefter i Kvarmløse til 1890 og derpå drev de faderens landbrug i Skee til 1912 sammen med håndværket. Pedersen, Jacob (I731)
 
249 Uddannet Mejerist Rolsted, Carl Bent (I93)
 
250 Udlært hos P. Michelsen, Nørre Voldgade 62, Kbhvn. K. 1894-98. Var medhjælper Max Jackel i Potsdam, H.le Soudier i Paris, Sigfred Michaelsens Eftf. G.E.C. Gad og kom så tilbage til P. Michaelsen 1904-06.
Engagerede sig i det organisatoriske arbejde i BMF, og senere i Københavns Boghandlerforening. Han var redaktør af Bogormen 1904-05, og redaktør af Dansk Boghandlertidende 1924-28. Døde ugift.
I en omtale af Carl står der: Som stilist og problemdebattør var han uforlignelig og indtager her er særplads i rækken af Boghandlertidende-redaktører. I 1936 solgte han sin forretning.
Carl etablerede den 16 august 1906 Carl Rolsteds Bog- og Papirhandel på Vesterbrogade 75 (senere GL. Kongevej 80).
Den 1. oktober 1936 overtages forretningen af Anders Bertelsen. I 1943 overtages den af Henning Dohm, med navnet Dohm's Boghandel.
I 1948 overtages forretningen af I/S ved Inga Herzberg og Doris Bechmann, den forsøges solgt i 1 april 1951, men lukkes i 1952.
I Politiets registerblade står at Carl flyttede fra Rahbedks Alle 15 til Vesterbrogade 75, 3 den 1. nov. 1915, og at han var ugift. 
Rolsted, Carl Christian (I271)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»