Notater


Træ:  

Match 201 til 250 fra 278

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Landmand på Igelsø Græsmark Rolsted, Niels Christian (I124)
 
202 Laura forblev ugift Bahn, Laura Camilla (I1152)
 
203 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Leif Bahn (I1546)
 
204 Ligger på de ukendtes på Dalum Kirkegård Jensen, Carl Arthur (I2263)
 
205 Louise var tvilling til den dødfødte dreng Rolsted, Louise (I116)
 
206 Magnus fik i 1947 slettet Nielsen så Fangholm blev familienavnet. Fangholm, Magnus (I102)
 
207 Margrethe var halvsøster til sognepræst Peder Nielsen som Henrik havde afløste. Margrethe Pedersdatter (I2289)
 
208 Marie dør 14 dage efter sin mor, men det har ikke været muligt at finde nogen sammenhæng (sygdom o.l.) mellem deres død. Rolsted, Marie Frederikke (I200)
 
209 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jørgensen, Martin (I1192)
 
210 Medens Peder var kammertjener på Løvenborg, var hun stuepige. Baumann, Christiane Caroline (I1934)
 
211 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Morten (I679)
 
212 Navnet er i de tidligere slægtsbøger angivet som Cai Emil, men i kirkebogen for Rye sogn er navnet indført som Kaj Emil. Var Tobakshandler i Nyborg.
Boede fra 1905 til 1909 flere steder på Frederiksberg 
Rolsted, Kaj Emil (I253)
 
213 Nekrolog og meddelelse om jordefærd i Holbæk Amts Venstreblad 8. februar 1952 Nielsen, Johanne Marie (I324)
 
214 Niels blev døbt 'Niels Rasmussen' men tog ved sit giftermål i 1788 navnet Rolsted, efter byen Rolsted på Fyn, hvor han var født.
Han var Skovfoged ved Løvenborg 1798-1816, og Skovrider ved Løvenborg 1816-1836.
Niels besøgte Hollen Jernværk i Norge i aug./sept. 1825, hvor sønnen Carl Frederik Hermann var forvalter, og hans næstyngste søn Henrik Wilhelm havde en tid været i lære som skytte, men nu var hjemme igen, hvorimod den yngste søn, Albrecht, var blevet ansat som forvalter, ved magasinerne.

Iflg. FT -1834 bor Herman Carl Frederik Bahn og søsteren Ane Sophie Bahn hos sin morfar som han forsørger 
Rolsted, Skovrider Niels (I1)
 
215 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Niels Pryds (I626)
 
216 Oberjæger ved kaptajn Schukows kompagni. Baumann, Oberjæger Conrad (I1935)
 
217 Omkring 1913 arresteres Amalie og dømmes for fosterfordrivelse, og hun må tilbringe 2 år i kvindefængslet på Christianshavn. Augustsen, Amalie Kristine Voss (I1617)
 
218 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Lilly Birgitte (I1785)
 
219 Oprindelig fejlagtigt benævnt Karen Christensdatter Wibe Wibe, Cathrine Christiane (I1244)
 
220 Oprindelig var der oplyst at Mette Sophie Grønbech skulle være gift med Otto Lange, men det har ikke kunnet bekræftes.
Da navnet så er Otto Luge er forholdet til Mette Sophie blevet fastslået da deres fælles barn blev døbt den 21. okt. i Kundby kirke. 
Luge, Otto (I791)
 
221 Overbetjent ved Vridsløse fængsel. Rolsted, Einar Valdemar (I238)
 
222 Overtog i 1943 Urmagerforretningen Hovedgaden 43 Hørsholm, forretningen var grundlagt i 1840 af C. Christensen, den er omtalt i Kraks: Danmarks Ældste forretninger. (1950) Rolsted, Svend Bayer (I44)
 
223 Pakhusforvalter i Minniapolis, USA. Udvandrede i 1887. (18.05.1887)
Head Drayman for the New England Furnitur Company.
Fik statsborgerskab i USA 15 dec. 1897 
Rolsted, Hermann Ferdinand (I193)
 
224 Parcellist i Brændholt Rolsted, Eggert Kristoffer (I311)
 
225 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Dan (I1047)
 
226 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Kamilla (I558)
 
227 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Maria Rolsted (I1503)
 
228 Pauli Voss er født og døbt med Augustsen som efternavn, men ved adoptionsbevillingen den 10. marts 1928 ændres efternavnet til Hansen. Augustsen, Pauli Voss (I1968)
 
229 Peder Pedersen var kammertjener på Løvenborg før han blev Skovfoged. Pedersen, Peder (I1933)
 
230 Peter Rasmus Rolsted havde en tobaksforretning på Bremerholm bag det Berlingske hus. Rolsted, Peter Rasmus (I23)
 
231 Plejedatter. Tronier, Hansine Henriette (I2254)
 
232 Præst ved Gunderslev Kirke 1654 - 1655 Brochmann, Peder Enevoldsen (I2295)
 
233 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Richardt (I349)
 
234 Ridder af Dannebrog, den 2 april 1934.
Fra søværnet og bogen Søetatens Officerer ved vi, at Sophus blev kadet i 1909, den 19/9-1913 Sekondløjtnant, Fra 1913-1914 var han med Krydseren Valyrien i Middelhavet. Den 1/8-1914 blev han Premierløjtnant. Næstkommanderende på ubåden Najaden. Chef på bl.a. Ubåden Bellona 1923 og på Rota 1924. Fra 1921-22 formand for Søe-lieutenant-Selskabet. Fra okt. 1923 til feb. 1924 orlov i Koffardifart m. S/S. Maryland til Sydamerika. Den 13 maj 1925 udnævnt til Kaptain. I 1926 Næstkommanderende i Inspektionsskibet Fylla til Island. 1927 og 28 næstkommanderende i Orlogsskibet Niels Juel i Eskadre, sidste år på Kongerejse til Finland. Fra 1 nov. 1927 til 31 maj 1931 næstkommanderende på dæksofficerselevskolen og lærer ved samme. I 1929 næstkommanderende i Niels Juel, Kadetskib, fratrådte tjenesten under togtet, da han mistede synet på det ene øje. Blev 22 maj 1930 sekretær og regnskabsfører ved søtransportvæsnet, hvorfra han blev afskediget 31 maj 1931 på grund af svagelighed. Var kasserer ved Sømandsstiftelsen af 1856. 
Rolsted, Sophus Hjalmar (I284)
 
235 Ridefoged på Erikstrup, senere på Dragsholm, derefter Amtsforvalter i Kalundborg. Borthig, Jacob (I1230)
 
236 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Familie F767
 
237 Ruben har en datter fra et tidligere forhold Ekelund, Ruben Stener Johansen (I1512)
 
238 Samboende med Kirsten Baumann Jensen fra 1986 til 1998 Olsen, Flemming Bülow (I1801)
 
239 Skilt ved kgl. bevilling af 3. august 1948 Familie F746
 
240 Skovfoged i Ordrup skov Bahn, Hendrik Ferdinand (I671)
 
241 Skovrider i Antvorskov.
Tjente i 9 år, fra 25 feb. 1727, som taffeldækker hos storkansler von Holstein, uden at have lært professionen. 
Bergen, Christian Ditlev (I1224)
 
242 Skovrider i Halds amt fra 12 april 1690, til sin død. Bergen, Dietrich von (I1238)
 
243 Skovrider på Ryegaard, han havde oprindelig den pokal der omtales i vores stamfars levnedsløb Rolsted, Henrik Jørgen (I243)
 
244 Skrædder i Sneslev og Kværkeby Christensen, Johan Peder (I739)
 
245 Skytte ved Løvenborg Fischer, Georg Gotfred (I1212)
 
246 Smed og handelsmand i Assentorp, Stenmagle sogn. Jensen, Smed Frederik Wilhelm (I322)
 
247 Snedker ved Diakonissestiftelsen Rolsted, Frederik (I32)
 
248 Sproglig historisk embedseksamen i 1890.
Lærer ved Stavanger offentlige skole i 1896, senere adjunkt, ved sin død, lektor ved St. Svithun skole Stavanger. 
Smith, Hans Wilhelm Dop (I640)
 
249 Stine flyttede hjem til sine forældre hvor datteren Laura Henriette blev født. Stine og Henrik blev skilt i 1908.
I FT. 1911 Haraldsted sogn er Stine opført som husbestyrerinde for Lars Andersen 
Jacobsen, Stine Vilhelmine Julie (I237)
 
250 Student fra Ordrup Gymnasium 1913, Cand. phil. 1914, eksam. Lærerinde fra Femmers Seminarium 1916, Lærerinde ved Holte Gymnasium 1941.
Boede i nov. 1916 på Fælledevej 13 B, 1., og på Lyongade 9, 4 tv. i nov. 1919. 
Rolsted, Astrid Lucia (I180)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»