Notater


Match 201 til 250 fra 261

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Nekrolog og meddelelse om jordefærd i Holbæk Amts Venstreblad 8. februar 1952 Nielsen, Johanne Marie (I324)
 
202 Niels blev døbt 'Niels Rasmussen' men tog ved sit giftermål i 1788 navnet Rolsted, efter byen Rolsted på Fyn, hvor han var født.
Han var Skovfoged ved Løvenborg 1798-1816, og Skovrider ved Løvenborg 1816-1836.
Niels besøgte Hollen Jernværk i Norge i aug./sept. 1825, hvor sønnen Carl Frederik Hermann var forvalter, og hans næstyngste søn Henrik Wilhelm havde en tid været i lære som skytte, men nu var hjemme igen, hvorimod den yngste søn, Albrecht, var blevet ansat som forvalter, ved magasinerne.

Iflg. FT -1834 bor Herman Carl Frederik Bahn og søsteren Ane Sophie Bahn hos sin morfar som han forsørger 
Rolsted, Skovrider Niels (I1)
 
203 Omkring 1913 arresteres Amalie og dømmes for fosterfordrivelse, og hun må tilbringe 2 år i kvindefængslet på Christianshavn. Augustsen, Amalie Kristine Voss (I1617)
 
204 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Lilly Birgitte (I1785)
 
205 Oprindelig fejlagtigt benævnt Karen Christensdatter Wibe Wibe, Cathrine Christiane (I1244)
 
206 Oprindelig var der oplyst at Mette Sophie Grønbech skulle være gift med Otto Lange, men det har ikke kunnet bekræftes.
Da navnet så er Otto Luge er forholdet til Mette Sophie blevet fastslået da deres fælles barn blev døbt den 21. okt. i Kundby kirke. 
Luge, Otto (I791)
 
207 Overbetjent ved Vridsløse fængsel. Rolsted, Einar Valdemar (I238)
 
208 Overtog i 1943 Urmagerforretningen Hovedgaden 43 Hørsholm, forretningen var grundlagt i 1840 af C. Christensen, den er omtalt i Kraks: Danmarks Ældste forretninger. (1950) Rolsted, Svend Bayer (I44)
 
209 Pakhusforvalter i Minniapolis, USA. Udvandrede i 1887. (18.05.1887)
Head Drayman for the New England Furnitur Company.
Fik statsborgerskab i USA 15 dec. 1897 
Rolsted, Hermann Ferdinand (I193)
 
210 Parcellist i Brændholt Rolsted, Eggert Kristoffer (I311)
 
211 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Dan (I1047)
 
212 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Kamilla (I558)
 
213 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Maria Rolsted (I1503)
 
214 Pauli Voss er født og døbt med Augustsen som efternavn, men ved adoptionsbevillingen den 10. marts 1928 ændres efternavnet til Hansen. Augustsen, Pauli Voss (I1968)
 
215 Peder Pedersen var kammertjener på Løvenborg før han blev Skovfoged. Pedersen, Peder (I1933)
 
216 Peter Rasmus Rolsted havde en tobaksforretning på Bremerholm bag det Berlingske hus. Rolsted, Peter Rasmus (I23)
 
217 Præst ved Gunderslev Kirke 1654 - 1655 Brochmann, Peder Enevoldsen (I2295)
 
218 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Richardt (I349)
 
219 Ridder af Dannebrog, den 2 april 1934.
Fra søværnet og bogen Søetatens Officerer ved vi, at Sophus blev kadet i 1909, den 19/9-1913 Sekondløjtnant, Fra 1913-1914 var han med Krydseren Valyrien i Middelhavet. Den 1/8-1914 blev han Premierløjtnant. Næstkommanderende på ubåden Najaden. Chef på bl.a. Ubåden Bellona 1923 og på Rota 1924. Fra 1921-22 formand for Søe-lieutenant-Selskabet. Fra okt. 1923 til feb. 1924 orlov i Koffardifart m. S/S. Maryland til Sydamerika. Den 13 maj 1925 udnævnt til Kaptain. I 1926 Næstkommanderende i Inspektionsskibet Fylla til Island. 1927 og 28 næstkommanderende i Orlogsskibet Niels Juel i Eskadre, sidste år på Kongerejse til Finland. Fra 1 nov. 1927 til 31 maj 1931 næstkommanderende på dæksofficerselevskolen og lærer ved samme. I 1929 næstkommanderende i Niels Juel, Kadetskib, fratrådte tjenesten under togtet, da han mistede synet på det ene øje. Blev 22 maj 1930 sekretær og regnskabsfører ved søtransportvæsnet, hvorfra han blev afskediget 31 maj 1931 på grund af svagelighed. Var kasserer ved Sømandsstiftelsen af 1856. 
Rolsted, Sophus Hjalmar (I284)
 
220 Ridefoged på Erikstrup, senere på Dragsholm, derefter Amtsforvalter i Kalundborg. Borthig, Jacob (I1230)
 
221 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Familie F767
 
222 Ruben har en datter fra et tidligere forhold Ekelund, Ruben Stener Johansen (I1512)
 
223 Samboende med Kirsten Baumann Jensen fra 1986 til 1998 Olsen, Flemming Bülow (I1801)
 
224 Skilt ved kgl. bevilling af 3. august 1948 Familie F746
 
225 Skovfoged i Ordrup skov Bahn, Hendrik Ferdinand (I671)
 
226 Skovrider i Antvorskov.
Tjente i 9 år, fra 25 feb. 1727, som taffeldækker hos storkansler von Holstein, uden at have lært professionen. 
Bergen, Christian Ditlev (I1224)
 
227 Skovrider i Halds amt fra 12 april 1690, til sin død. Bergen, Dietrich von (I1238)
 
228 Skovrider på Ryegaard, han havde oprindelig den pokal der omtales i vores stamfars levnedsløb Rolsted, Henrik Jørgen (I243)
 
229 Skrædder i Sneslev og Kværkeby Christensen, Johan Peder (I739)
 
230 Skytte ved Løvenborg Fischer, Georg Gotfred (I1212)
 
231 Smed og handelsmand i Assentorp, Stenmagle sogn. Jensen, Frederik Wilhelm (I322)
 
232 Snedker ved Diakonissestiftelsen Rolsted, Frederik (I32)
 
233 Sproglig historisk embedseksamen i 1890.
Lærer ved Stavanger offentlige skole i 1896, senere adjunkt, ved sin død, lektor ved St. Svithun skole Stavanger. 
Smith, Hans Wilhelm Don (I640)
 
234 Stine flyttede hjem til sine forældre hvor datteren Laura Henriette blev født. Stine og Henrik blev skilt i 1908.
I FT. 1911 Haraldsted sogn er Stine opført som husbestyrerinde for Lars Andersen 
Jacobsen, Stine Vilhelmine Julie (I237)
 
235 Student fra Ordrup Gymnasium 1913, Cand. phil. 1914, eksam. Lærerinde fra Femmers Seminarium 1916, Lærerinde ved Holte Gymnasium 1941.
Boede i nov. 1916 på Fælledevej 13 B, 1., og på Lyongade 9, 4 tv. i nov. 1919. 
Rolsted, Astrid Lucia (I180)
 
236 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Bugge, Inger (I186)
 
237 Supplerede og videreførte i 1955-57 slægtsbogen som blev udgivet efter hans død.

Boede i august 1922 Glasvej 1, st. 
Rolsted, Niels Anton (I165)
 
238 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Bugge, Arne (I187)
 
239 Tidligere er det oplyst at Anders skulle have heddet Rolsted til mellemnavn, men bl.a. oplysninger i kirkebogen om Jacobs fødsel viser at faderen hed Anders Peter Jensen.
Hvorvidt Anders også har taget navnet Rolsted som mellemnavn da sønnen fik det, vides ikke, men han er ikke døbt Anders Rolsted Jensen. 
Jensen, Anders Peter (I735)
 
240 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Torben Rolsted (I170)
 
241 Tvilling Hein, Diderikke (I1704)
 
242 Tømrermester i Bøgelunde ved Skælskør.
Boede i nov. 1914 Raadmandsgade 23, 3 
Rolsted, Oscar Adolf (I225)
 
243 Uddanete Karetmager i København og afsluttede læretiden med Sølvmedalje for sit svendestykke. Karetmager i Merløse fra 1879, derefter i Kvarmløse til 1890 og derpå drev de faderens landbrug i Skee til 1912 sammen med håndværket. Pedersen, Jacob (I731)
 
244 Uddannet Mejerist Rolsted, Carl Bent (I93)
 
245 Udlært hos P. Michelsen, Nørre Voldgade 62, Kbhvn. K. 1894-98. Var medhjælper Max Jackel i Potsdam, H.le Soudier i Paris, Sigfred Michaelsens Eftf. G.E.C. Gad og kom så tilbage til P. Michaelsen 1904-06.
Engagerede sig i det organisatoriske arbejde i BMF, og senere i Københavns Boghandlerforening. Han var redaktør af Bogormen 1904-05, og redaktør af Dansk Boghandlertidende 1924-28. Døde ugift.
I en omtale af Carl står der: Som stilist og problemdebattør var han uforlignelig og indtager her er særplads i rækken af Boghandlertidende-redaktører. I 1936 solgte han sin forretning.
Carl etablerede den 16 august 1906 Carl Rolsteds Bog- og Papirhandel på Vesterbrogade 75 (senere GL. Kongevej 80).
Den 1. oktober 1936 overtages forretningen af Anders Bertelsen. I 1943 overtages den af Henning Dohm, med navnet Dohm's Boghandel.
I 1948 overtages forretningen af I/S ved Inga Herzberg og Doris Bechmann, den forsøges solgt i 1 april 1951, men lukkes i 1952.
I Politiets registerblade står at Carl flyttede fra Rahbedks Alle 15 til Vesterbrogade 75, 3 den 1. nov. 1915, og at han var ugift. 
Rolsted, Carl Christian (I271)
 
246 Udtrådte af folkekirken den 7 februar 1921.
Boede i maj 1919 på Hartmands alle' 5, st. og var da maskinarbejder 
Hansen, Kaj Peter Rolsted (I1734)
 
247 Udvandrede i 1886 til Colorado, USA. Bahn, Hendrik Jørgen (I1143)
 
248 Udvandrede i 1923, Håndværker i Chicago. Døde ugift
Boede i december 1921 i Kompagnistræde 24, 2.
Flyttede til Stenosgade 3, 6 i maj 1922. 
Rolsted, Frederik Marius (I330)
 
249 Udvandrede i 1928, ankom med SS Stavangerfjord til New York den 10 september 1928 Rolsted, Inger (I143)
 
250 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Grete (I452)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»