Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 278

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Død under den Spanske syge Larsen, Hans (I738)
 
52 Død under den Spanske syge Augustsen, Pauli Andreas Voss (I745)
 
53 Døde i barnefødselsnød. Thygesdatter, Maren (I1219)
 
54 Døde i barselssengen i Nyrup Christensen, Maren (I59)
 
55 Døde i forbindelse med fødslen af datteren Laura Rolsted, Laura Constance Frederikke (I134)
 
56 Døde ugift Rolsted, Aksel Eigil (I215)
 
57 Døde ugift som aldersrentenyder, boende i St. Tåstrup sogn Carlsen, Ane Cathrine (I1309)
 
58 Døde ugift. Jensen, Erik Rolsted (I475)
 
59 Døde under ophold hos svigersønnen Carl Anders Rasmussen Nielsdatter, Christine Marie (I1133)
 
60 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jensen, Inge Hansine Lunde (I762)
 
61 Eflg. politiets registerblade var tjenestepige i København fra 1896 - 1910 og begyndte hos Mortensen Bredgade 67, 4  Rolsted, Ane Marie (I313)
 
62 Efter at Amalie blev dømt for fosterfordrivelse lod Anders sig skille og han tog navneforandring til Sindhøj den 16.6.1914. Anders gifter sig igen, men ægteskabet var ikke lykkeligt, og familien kaldte konen som en "furie".  Andersen, Anders Wilhelm (I1635)
 
63 Efter Ebbas død, var Alfred under depressionen først i 30érne arbejdsløs i Danmark, men havde i perioder haft tømrer job i Grønland. Ved et af disse ophold fik Alfred en grønlandsk datter.
Under krigen hvor han ikke kunne komme til Grønland tog Alfred job i Tyskland og arbejdede i Hamburg området.

Alfreds giftemål med Emma Helene Wilhelmina Nohr i 1942 ender brat den 1. oktober 1943, da Emma rammes af de allieredes bomber og erklæres død på Rickling Ausweichkranken-haus. 
Jensen, Alfred (I755)
 
64 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Tonni (I518)
 
65 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Jørgen (I515)
 
66 Efter mandens død kom hun til Holsteinsborg og blev husholder i Holsteinborg ved Hollænderiet Pilen, Margrethe (I1239)
 
67 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Christiansen, Inger Rolsted (I649)
 
68 Efter sit universitetsophold blev han hører på Latinskolen i Helsingør og 5. dec. 1653 nederste kapelan.Sognepræst, provst. Den 22. dec. 1658 kaldtes han til øverste kapelan. Sognepræst 1659-1671. Goische, Henrik Henriksen (I1228)
 
69 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Westermann, Michael (I774)
 
70 Efternavnet oprindeligt angivet som Jensen, men iflg. KB for Haraldsted er hun døbt Ane Sophie Hansen. Hansen, Ane Sophie (I730)
 
71 Eggert ændrede ved ankomsten sit navn til Charles Eggert og alle hans 5 døtre fik navnet Eggert. Carlsen, Eggert Christopher Wilhelm (I1292)
 
72 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Hans Georg (I287)
 
73 Ejer af Lægård ved Holstebro Wibe, Christen Mikkelsen (I1610)
 
74 Ejnar var købmandsforretning på Amager Landevej 131, hjørnet ved Skyttehøj. Rolsted, Ejnar (I333)
 
75 Eks. Kongsberg skovskole 1900, Norges Landb. højsk. skovbrug 1905, Skov-ass. 1907 Skogsmester Akerhus 1909-35, Skovinspektør i Det Norske skovselskab 1935-39, i Landbr. dept. Siden 1940 lærer ved Akerhus fylkes landbrugsskole 1909-1935. Forstelig overtilsyn med Bygdø kongsgårds skov 1910-20. Rolsted, Nikolai Møller (I156)
 
76 Eksamen artium som privatist og teologisk embedseksamen 1851
Huslærer en del år indtil han i 1855 blev bestyrer af Farsund borgerskole.
Var andenlærer ved Porsum borgerskole og bestyrer af samme i 1860, samtidig
var han klokker og kirkesanger i Østre Porsgrund, indtil han blev Sognepræst i
Lunde i Telemark i 1866 og i Laurdal i 1879, hvor han døde året efter. 
Smith, Eilert (I136)
 
77 Ellen var i maj 1920 elev på Rigshospitalet. Rolsted, Ellen (I191)
 
78 Emigrerede til Canada Jensen, Tove Holm (I817)
 
79 Emil Henrik Vilhelm Rolsted, emigrerede til Canada og drev indtil sin død i 1970, "The general Store and Lumber yard" i Carruthers. Herefter overtog sønnen Emil Peter Rolsted, også kaldet "Sonny" virksomheden, som han havde arbejdet på hele sit liv. I år 2000 solgte han Farmen, men beholdt 15 acres, hvorpå han stadig (2005) bor som pensionist. Byen Carruthers er blevet noget af en spøgelsesby efter at man for nogle år siden omlagde hovedvejen. Sonny´s mor boede alene i byen til sin død i 1995. Ved et besøg for nylig (2001) kunne det konstateres, at de gamle ubeboelige huse stadig lå der, ligesom forsamlingshuset stadig var der, men det bliver dog stadig brugt. Rolsted, Henrik Emil Vilhelm (I279)
 
80 Emma rammes af de allieredes bomber i Hamburg C. Hartwig, Emma Helene Wilhelmina (I1632)
 
81 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Hansen, Teddy Rolsted (I1747)
 
82 Erhardt havde en Viktualie forretning i Husum Rolsted, Erhardt Johannes (I71)
 
83 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Larsen, Erik Bahn (I1357)
 
84 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Erik Elmenhoff (I174)
 
85 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Carl Erik (I214)
 
86 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Ernst (I756)
 
87 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Rolsted, Ernst (I756)
 
88 Ernst Viggo blev forstkandidat i 1911, året efter kom han til Krengerup på Fyn og blev skovrider den 1 maj 1913. Han var i en længere periode tilsynsførende skovrider for Brahesborg skovdistrikt, og i en årrække medlem af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for skovbrug i Fyns Stift. Han trak sig tilbage fra sin stilling som skovrider i 1957. En færdselsulykke bandt ham i den sidste tid til sengen.  Rolsted, Ernst Viggo (I260)
 
89 F.dato også angivet til 15 maj 1898
Vielse også ang. til 1.6.1919 
Rolsted, Kamilla Marie (I547)
 
90 Faderen officielt ukendt, men kendes af familien. Augustsen, Pauli Voss (I1968)
 
91 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Berg, Flemming Rolsted (I65)
 
92 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Larsen, Flemming Martin (I828)
 
93 Flyttede 1 nov. 1917 til Charlottenlund (Lyangade 9,4,tv) Andersen, Johanne Lucia (I164)
 
94 Flyttede fra Kvanløse til Rømersgade 25. Kbh. den 22. april 1922 Rolsted, Lilly (I267)
 
95 Flyttede i Nov 1917 til Charlottenlund Rolsted, Inge Marie Elisabeth (I188)
 
96 Personlige oplysninger udeladt - vises kun ved Login med brugernavn og kodeord. Jeppesen, Thomas (I978)
 
97 Forvalter på Gotland, senere rådmand i København. Braad, Jørgen Hansen (I1243)
 
98 Forvalter ved Graaten Magazin under Holden Jernværk i Norge.
Død som ugift i Christiania (Oslo) ca. 1850. 
Rolsted, Albrecht (I79)
 
99 Forvalter ved Holden (Holla) Jernværk i Telemarken i Norge 1815-1847.
Omtales rosende flere gange i breve fra ejeren af Jernværket, Baron Eggert Løvenskjold, kaldet Agga, bror til Baron Hermann Løvenskjold på Løvenborg i Danmark, hvor Carls' far Niels var skovfoged.
Den 18 nov.1817 skriver Agga til sin bror "Du undre dig måske over at jeg tør være fra min ejendom i 8 af 9 måneder, Jo nu kan jeg, da jeg i den unge Rolsted har et dueligt, nidkært menneske, på hvem jeg med tryghed kan stole".
Da han kommer hjem igen skiver han den 15 maj 1819 til sin bror, "Jeg er vel fornøjet med Rolsteds Administration". Senere da Agga i 1828 er rejst fra Jernværket hjem til Danmark, får Carl Frederik fuldmagt til at foretage det fornødne, for at rede hvad der var muligt at rede til Baronen, af værkets værdier, og afslutte sagen.
 
Rolsted, Carl Frederik Hermann (I309)
 
100 Frederik er født Jensen, men fik navnet Rolsted, som forældrene fik da hans forældre blev gift. Rolsted, Frederik (I2170)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»