Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Charlotte Christine Amalie grenens historie.

1.

3.

2.

OM GRENEN, Charlotte Christine Amalie Rolsted.

Charlotte blev født den 17. Januar 1793 på Vognserup.
Hun blev som den eneste af de to piger der blev voksne, gift den 14. April 1816 med Ludvig Christian Bahn. Han blev født 4. Januar 1789.


Rolsted grenen blev nu til en gren af Bahn slægten, men Rolsted navnet dukkede op igen, da to af Ane Sophie Hansen og Jacob Pedersens døtre gav deres børn mellemnavnet Rolsted.


Nogle af disse personer har senere fået slettet efternavnet så de i dag bærer efternavnet Rolsted.
Det drejer sig om tidligere vicegeneraldirektør ved DSB Ernst Rolsted Jensen, og hans søn Henrik Rolsted.

1.

Det var almindeligt tidligere, at kvinden fik mandens navn når de blev gift, og dermed var hun en del af en anden slægt. Det ville normalt betyde at det kun var den første i slægtslinjen der bar navnet Rolsted.

Rolsted navnet udgik da også i første omgang da Charlotte blev gift med Ludvig Christian Bahn, hvorpå Bahn blev det dominerende navn og slægtslinjens navn var hovedsagelig Bahn, men også navnet Emde forekommer.


I dag hvor både mand og kvinde ved deres giftermål kan bestemme hvilket navn de vil bære, vælger de i nogle tilfælde begge efternavne, i andre tilfælde beholder de hver sit.

Derfor er det nu ikke alene relevant at sidestille de mandlige(Agnat) og kvindelige(Kognat) slægtslinjer, det er nærmest en nødvendighed for at kunne holde styr på slægten.

Ved klik på et foto med blå kant, et navn eller en tekst i blåt, kommer man til uddybende oplysninger / beskrivelser.
Ved klik på et foto med rød kant, eller et navn med rødt, kommer man til personoplysninger om den pågældende.

Karetmager hjemmet i Skee, Haraldsted, støder man af og til på i slægtshistorien og det er også her, fra Ane Sophie og Jacobs hjem, at udgangspunktet er for de personer der senere kommer til at bære navnet Rolsted, efter grenens stammoder Charlotte Christine Amalie Rolsted.
I 1913 føder Hansie Marie, Ebba Paulines moster, en dreng der får navnet Jacob Rolsted Jensen, muligvis er det bl.a. det der inspirerer Ebba til at give sine børn mellemnavnet Rolsted. SE HERUNDER

Da Karetmagerparret Ane Sophie og Jacob fejrer deres guldbryllup den 11. august 1927, bliver det omtalte i lokalavisen.

Jacob stammer fra Smidstrup ved Merløse. Hans bedstefader var gårdmand.
Men i de dage, fortæller Jacob, regnedes den ældste søn for stamherre, han fik gården, og var der flere sønner, måtte de nøjes med 10 Rigsdaler og en madpose, vel at mærke hvis de blev Husar, ellers fik de ingenting.
Jacobs far blev Husar, og han lå inde i 4½ år, så han må siges at have fortjent både de 10 rigsdaler og madposen. Han slog sig i øvrigt på Tømmerfaget og har bl.a. bygget en del skoler, som står endnu.

Jacob kom i karetmagerlære i København og sluttede læretiden med at tage sølvme­dalje for sit svendestykke, naturligvis et Hjul. I et par års tid arbejdede Jacob som svend, dels i København dels i Århus og Roskilde.

Og så var det jo, at jeg blev kendt med An' Sofie, siger Jacob. med et kønt smil.
Og så fortæller han og hans hustru smukt om deres liv og tilskikkelser. Først boede de et par år hjemme i Ane Sofies hjem i Haraldsted Skovhuse, derefter drev de Karetmagerforretningen først i Merløse fra 1879 til 1887, så i Kvarmløse til 1890. Så blev Ane Sofies far syg, og de måtte tage hjem igen. Han døde året efter, og i 22 år blev de så boende her og drev landbruget, 6. Tdr. land, ved siden af Håndværket.

Men med alderen og med Ane Sofies svigtende helbred, blev det for meget med begge dele, de overdrog derfor ejendommen til Svigersønnen Chr. Emde og overtog samtidig sønnen, Peder Mikals Karetmagerforretning i Skee. Denne forretning drev J.P. indtil han for 6-7 år siden kom alvorligt til skade ved at blive overkørt af et par løbske heste. Han fik ved den ulykke bl.a. højre fod brækket i ankelen, og det groede skævt sammen, så han siden har været invalid, derfor afstod han forretningen.

Ane Sophie og Jacob Pedersen på deres guldbryllup den 11.08.1927.

Se guldbryllups sangene

Ebba Pauline Voss’ søster Jenny Sofie Amalie Voss fik et barn, Pauli Voss Augustsen, med en meget kendt person, men blev af sin kommende mand, tvunget til at bortadoptere ham.
Der blev af hensyn til en skandale, ikke gjort krav over for faderen, så der er kun familiens udsagn om forholdet, men de er jo også dem der ved bedst.

3.

2.

Ernst

Om Anna-Grethe

Hvad der har fået Ebba til at give hendes to drenge mellemnavnet Rolsted vides ikke, men da det kun er drengene det drejer sig om, kunne man godt forestille sig at hun havde et ønske om at hendes tipoldemors navn kom til at gå videre i slægten.

Den nye navnelov fra 2006 har siden betydet at flere der havde Rolsted som mellemnavn, har slettet deres efternavn så de nu har Rolsted som efternavn, hvilket er tilfældet med både

Ernst og hans søn Henrik.

Den nye navnelov betyder samtidig, at der i dag godt kan findes personer med efternavnet Rolsted som ikke tilhører slægten.

 Jane Tjellesen blev gift med Jacob Jørgensen.

De fik 3. børn:  1. Martin Jørgensen, 2. Maj Jørgensen og 3. Mads Jørgensen.


Martin Jørgensen,blev født den 2. 3.1978 i Valby.
Martin blev gift med Grevinde Alexandra Christina Manley den 3. marts 2007. Alexandra blev født den 30. juni 1964 i Hong Kong.
Parret blev skilt igen i 2015.


Martin er fotograf og har siden 1990 arbejdet for sin fars firma JJ Film, der har produ­ceret de fleste tv-udsendelser med den kongelige familie. Martin har en lillesøster, Mai, og en lillebror, Mads. Martin har en datter født i 1994, fra et tidligere forhold.

Alexandra voksede op i Hong Kong og fik sin grunduddannelse her, hun studerede senere i Wien, Tokyo og London. Hun har en finansiel erhvervsuddannelse og har bl.a. arbejdet som børsmægler i Citibank, Hong Kong. Fra 1990 til 1993 var hun ansat hos GT Management Ltd. i Salg og Marketing, fra 1993 som vicedirektør.

Grevinde Alexandra blev den 18. november 1995 gift med HKH Prins Joachim, med hvem hun fik sønnerne Nikolai og Felix, hun blev skilt igen den 8, april 2005.


Ved sit giftermål med Martin Jørgensen mistede hun sin prinsessetitel, men fik titlen Grevinde af Fredensborg. Grevinden blev ridder af Elefantordenen i 1995.


Den officielle titel er: Hendes Excellence Alexandra Christina, grevinde af Fredensborg.

Ole & Kate

Ole Christensen

Kathe Christensen

Guldbryllups sangene

BLÅ BOG:
Rolsted Jensen Ernst, afdelingschef, drift- og personalechef. Ansat som trafikelev ved DSB 1938, sckondløjtn. Ved arteilleriet 1945 trafikassist. I Køge, overtrafikassist. I generaldirektoratet (personalekontoret)1952, trafikkontrollør (organisationskontoret) 1958, og overtrafikkontrollør trafikassist. I 1960, studierejse til USA 1960, studieophold ved Collége Séurope, Bruges 1962, trafikinsp. (Organisationskontoret) 1963, chef for personal- og organisationsafd. 2966, for administrationsafd. 1969, for drifts- og administrationsafd. 1972.


Fornand for Køge boligforening af 1943. 1946-50; næstformand for statsbanepersonalets boligforening 1957-65; medl. af lønningsrådet 1966-70. Tjenestetidsudvalget

1966-70. tjenestemandskommisionen af 1965 samt centralrådet for statens samarbejdsudvalg: formand for statsbanernes personalenævn og tjenestetidsnævn samt statsbanepersonalets sygekasse 1966-73; medl. Af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Øresund 1973.

Blev kommandør af Dannebrog 05.03.1986.


Ernst tog initiativet til det jernbane museum der ligger i den tidligere lokomotivremise i Odense.

Charlotte Christine
Amalie 1793-1848

Ludvig Christian  Bahn

1789-1844

Carl Frederik Herman Bahn (1817-1900)

Niels Christian Bahn(1819-1881)

Wilhelm August Bahn(1820-1888)

Henriette Bartholine Bahn(?

Ane Sophie Bahn(1826-1915)

Henik Ferdinand Bahn(1828-1911)

Johan Peter Bahn(1831-1915)

 Link til Historier/Fotos

Ernst Rolsteds beretning om sit liv  


Ernst Rolsteds BLÅ BOG.

Om Ole og Kathes liv i Australien.

Laura Sofie Pedersen.

Pauli Andreas Voss Augustsen

Ernst Rolsted

Anne-Grethe i Afghanistan