Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Slægtsgården i Nyrup hvor Niels og hans invalide datter tilbragte deres sidste dage hos sønnen Rasmus, var i slægtens eje til 1990.

Skovfoged huset i Fledskov hvor Niels har bygget de fleste af de bygninger det består af i dag, her boede han fra 1798 - 1836.

Stamfar Niels Rolsteds bosteder.

De viste fotos herover er fra Krak kort, som har frigivet nogle fotos der er taget af RAF i 1954.

På farvefotoet til venstre er det Skovfogedhuset i Fledskov som det ser ud i dag, og fotoet uden farver viser hvordan det så ud i 1954.

Her er det forskellen i beplantningen der er den største forskel på.

Fotoet her til højree viser slægtsgården som den ser ud i dag, medens fotoet uden farver viser hvordan den så ud i 1954.

Der er ikke nogen særlig forskel at se på bygningerne, men det røde tag er fra stuehuset og er af nyere dato.

Ellers er den største forskel i beplantningen. Klik på et af billederne for større billeder.

Da Nierls blev gift skaffede han husly hos Jæger Fischer i Lodskov, senere flyttede de til en lejlighed i Vognserup. I 1795 overtog Niels den nybygget går Ny Sonnerup, den havde han i tre år til 1798. Han blev da udnævnt til Skovfoged og flyttede til skovfoged huset i Fledskov, som efter at Niels havde givet det en kærlig hånd blev kaldt Skovlyst af Baronen. Senere blev Niels udnævnt til Skovrider, og han boede i Skovlyst til 1836 hvor han blev pensioneret og flyttede ind til sønnen Rasmus i hans fæstegård i Nyrup.

Rasmus søn, Hans Peter, overtog gården i fæste og købte den i 1872. Gården som fik navnet Rolstedsminde var i slægtens eje til 1990.

Slægtsgården ”Rolstedsminde” Anno 2005.

Hans Christian Rolsted’s forretninger i Stenlille.

Hans Christian Rolsteds Snedkeri i Stenlille.


Billedet må være fra et tidspunkt efter 1902 for Høng-Tølløsebanen hvis spor ses gå forbi, åbnede den 22. december 1901.
Iflg. billedteksten solgtes der bl.a. Ligkister fra forretningen.

Bygningen i Stenlille 2013.


Efter salget af ligkister blev der senere åbnet en Købmandsforretning i lokalet.
Fotoet viser hvordan den bygning hvori
Hans Christian Rolsted havde snedkeri, så ud i 2013.

Erhardt Johannes Rolsted’s Viktualieforretning i Husum 1961-62

Harald Svend Rolsted Jensens Slagterforretning i Ugerløse.

Harald var søn af Laurits Martin Jensen og Sofie Rolsted.

Af deres 6 børn er de to døbt Rolsted Jensen, medens de fire andre er døbt Rolsted til efternavn.

Rasmus og Stine Rolsted


Peter Rasmus og Kristine "Stine" Rolsted foran deres tobaksforretning på Landemærket 55 i København.

Rasmus Rolsted’s Spiralsengefabrik i København.

Peter Rasmus Rolsted’s Tobaksforretning i Landemærket.

I politietes registerblade angives

den 1 novmber 1912 at Rasmus er stolefabrikant og bor Ny Carlsbergvej 88,1.

Faktum er at Rasmus på et tidspunkt har været indehaver af en virksomhed i et kælderlokale i København, som bl.a. fremstillede spiralbunde til senge og divaner.


Baggrundsbilledet skulle være malet af en H.V. Rolsted.
Hvis nogen ved noget om det, hører jeg gerne om det.

Galleri

1. Slægtsgården anno 2005

2 Ulefoss Jernærk Norge.

3. Hans Christians Snedkeri.

4. Erhard Johannes Vikualie.

5.Haralds Slagterforretning.
6. Rasmus Spiralsengefabrik.

7. Peter Rasmus Tobaksforretning.

8. Rolsted Anerkendelser mm.
12. Hvem er det på fotoet?

Anerkendelser af slægts personer og hvad der har markeret slægtens liv.

Pokalen som Niels fik i 1832 for 50 års tro tjeneste.
pokalen er 25 cm. høj, 11 cm. i top, 9 cm. i bund.

Denne sølvskål har indskriften E. V. Rolsted, sammen med navnene Jensen, Jacobsen, Jørgensen og Axel Permin, og i hvilken anledning disse navne er blevet skrevet i bunden, er uvist.

Dette fad bære indskriften E.V. Rolsted 1913 og 1963 og da Ernst Viggo blev ansat på Krengerup på Fyn i 1913, må det være for 50 år på Krengerup.

Denne sten lå oprindelig ved indkørslen til Slægtsgården i Nyrup med er der desværre ikke mere.

Herover ses skovfogedhuset i Fledskov, Nyrup. I denne vinkel  ser huse næsten ud som oprindeligt.  Herover har vi en gammel del af slægtsgården og et helt nyt stuehus

Klik på et foto for at se det større.

Erhardt Johannes Rolsted

var bror til
Bronzestøber Holger Rolsted.

Ulefoss Jernværk i Norge har haft mange ejere,
bl.a. slægten Løvenskiold i perioden 1726-1833.

Gården Dagsrød som Forvalter på Ulefoss jernværk Carl Frederik Rolsted erhvervede i 1828 og havde til sin død 1874.
Sønnen  Niels Ambrosius Marius overtog den i 1875 efter faderens død, det vides med sikkerhed at han i hvert fald havde den til sidst i 18-tallet.

Ovenstående fotos er taget i 2014, iflg. Forskellige indhentede oplysninger, bl.a. Et gammelt foto, skulle det være Hovedbygningen på gården Dagsrød.

Person 1.

Person 2.

Person 1. og 2.

Person 4.

Person 5.

Personerne herunder skulle have relation til Vendelbo Hansen, men det vides ikke hvem de er, kan du genkende en eller flere?

Vendelbo.