Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Hans Christian grenens historie.

Hans Christian
1796-1873

Niels Frederik Christian (1825-1861)

Michael Hermann (1830-1913)

Margrethe Sofie (1835-1913)

Marie Nicoline (1835-1835)

Hansine Henriette

Link til Historier/Fotos.

Niels Frederiks Breve.

 

Viceskoledirektør Hans Christian Vilhelm

Hans Christian ernærede sig som herregårdsdgartner. Han havde fået et eksamensbevis som gartner i 1819 der gav han ret til, at forestå offentlige og private haveanlæg, underskrevet af ”Eksamenskommissionen for Gartnere”

Den uddannelse har sikret  ham jobbet som gartner ved Løvenborg, vi ved ud fra nedenstående brev at han har været gartner allerede i 1831, og i Folketællingerne fra 1834, 1840, 1845, og 1850 benævnes han også som gartner ved Løvenborg. I 1853 bliver han udnævnt til Skovrider ved Løvenborg, hvilket han var til 1864.

Niels Frederik

Niels Frederik
Christian 1825-1851

Frederikke Vilhelmine Halberg 1831-1877

Michael Hermann

1830-1913

Skovfoged i Sorø

Herunder ses et brev som er skrevet af Hans Christian Rolsted i 1831 og stilet til baron Løvenskiold, sikkert på Amalienborg

 Brevet er en fotokopi fra Rigsarkivet foretaget af Carsten Carlsen, som også har udført ”oversættelsen” Transskripberingen underneden.

Underdanigt promemoria


Jeg tager mig hermed den underdanige frihed at tilskrive deres højvelbornige disse få linjer.


Formedelst dette elendige vejr går det kun langsomt med hugningen af pil og grøntsnit thi arbejderne må næsten gå hjem for tidlig hver dag. – Den store elle og kastanje gren i haven ved engporten fik jeg godt ned men med megen umage, thi de hængt begge to sig fast. - I dag otte dagen så jeg viben første gang og i går så jeg hejren og i dag så jeg først de små blå skovduer som man holder for en sneppens følgesvend, altså kan vi nu vente at se disse, i fald der kommer nogen i aar.


Min Trine har slet ikke været vel i de sidste 8 dage af forkølelse, ondt i hovedet, tænderne og halsen men jeg vil dog med Guds hjælp håbe at det ikke skal få onde følger derimod er begge drengene raske. -

Fader var her i går og var frisk og vel. – Fruen Stricher bedre sig hver dag.


Hvis Deres velhøjbårenhed befinder Dem vel vil det meget glæde os.

At den aller er vel velbefindende er vel ikke at spørge om.


Løvenborg d. 11. marts 1831.


Underdanigt

Rolsted

Hans Christians kone Cathrine (kaldet Trine), skrev nedenstående brev til Baronen den 10. dec. 1822.
Brevet er skrevet på Løvenborg og sendt til Baronen i København.


Hr. Baronens meget nådige skrivelse af 23. november har jeg modtaget, hvorfor jeg hermed aflægger min underdanigste tak. Jeg glædede mig inderligt over hr. baronens og madam Scherings vegne, for det gode som de havde udvirket for hende, men ligeså bedrøvet blev jeg og min mand, da jeg så, at Baronens øjensvaghed atter var vendt tilbage. - Gud give, at det måtte være blevet godt igen, at vi kunne se dem gode hr Baron hos os i julen.
 

Fra den gode madam Schering skal jeg hilse hr Baronen og takke så mange gange. Nu kan hun være rolig for sit daglige udkomme. Til Julen, når hr Baron kommer herud, vil hun mundtligt takke dem. Mit helbred er Gud være lovet ret bravt.
Min mand og søster beder hr Baronen modtage deres underdanigste hilsner og fra deres underdanige Cathrine Rolsted.   


Historier om Hultræet i Enghave Skov, bl.a. af Hans Christian Rolsted.


Træet med huller, kendt som hultræer, har gennem tiderne givet anledbing til mange fantasier i folketroen. Således også med hultræet der stod i enghave skov mellem Rye og Kirke Sonnerup.


I midten og slutningen af 1800-tallet var der livlig aktivitet ved dette træ. Træet var et bøgetræ, hvor en gren fra tæt ved jorden igen var vokset ind i træstammen højere oppe, hvorved der  var fremkommet et hul i træet. Det blev brugt i sygdomsbehandling, især af børn der led af engelsk syge. Behandlingen bestod i, at børnene blev trukket igenne hullet, hvorefter der skulle bindes en klud fra barnets tøj på træet, hvorved det syge så var overført fra barnet og via kluden til træet. Også voksne gjorde brug af træets sygdomsbehandlende effekt.

Særligt brugte en klog kone i Rye, Karen Færgenielses, træet i sin sygdomsbehandling. Karen Færgenielses læste over patienterne, viste dem ud til Hultræet i Enghave Skov og gsv dem smørelse med i to sammenhængende muslingeskaller med et bånd om, Når personen var kommet gennem hullet i træet blev vedkommendes navn skåret ind i træets bark og de forbindigstråde, som personen i forvejen havde fået viklet omkring sig, blev nu i stedet viklet om træet så sygdommen blev overført til træet.

De lokale folk på egnen var meget bange for at komme for nær træet af frygte for at blive smittet.


Rolsted (Hans Christian Rolsted) tidligere skovrider på Ryegård,

Her er en oversigt over kvarteret hvor ”H. V- Rolsteds Vej” ligger.

H.C.V. Rolsteds gravsten på

Ordrup kirkegård.

Hans Christian Vilhelm Rolsted.

Efter diverse persondata står der følgende om Hans Christian i DANSK BIOGRAFISK LEKSIKON


Efter Studentereksamen 1871 fra Sorø, Lærereksamen 1874 fra Jonstrup og tre års virksomhed som huslærer blev Rolsted knyttet til Kbh.s skolevæsen.

1883 blev han lærer ved opfostringshuset, men vendte 1895 tilbage til kommuneskolen som inspektør ved Oehlenslägersgade skole.

Da ledelsen af Kbh.s skolevæsen 1901 omdannedes ved nedlæggelsen af den ene direktørpost og ansættelsen af to Vicedirektører, blev Rolsted den ene af disse med den kommunale skole som særligt embedsområde.

Som vicedirektør vandrede han om fra skole til skole for at iagttage og vejlede og derigennem være skoledirektørens rådgiver ved ansættelser og forfremmelser. Han var i disse år på mange måder initiativet og fremdriften ved skolevæsenet. Han var således med til at oprettelsen af hjælpeklasserne for småt begavede eller sent udviklede børn, og værneskolen for sinkerne. Ligeledes var han med til at indrette kursus i skolepraksis for unge vikarierende lærere og instruktionskursus for ansatte. Han var i det hel en meget interesseret skolemand, lydhør og forstående over for nye strømninger inden for den pædagogiske verden.

1899-1905 var han formand for det pædagogiske selskab og var medlem af bestyrelsen for  selskabet af 7. Sept. 1898 til støtte af faderløs ungdom - han var selv syv år gammel blevet faderløs -, for Kbh.s. Husflidsforening og medlem af hovedkomiteen for Børnehjælpsdagen.


 Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.

Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.


Ridder af Dannebrog i 1904.

I soranerarkivet har jeg fundet følgende dokument.

Ved klik på et foto med blå kant, et navn eller en tekst i blåt, kommer man til uddybende oplysninger / beskrivelser.
Ved klik på et foto med rød kant, eller et navn med rødt, kommer man til personoplysninger om den pågældende.

Niels Anton Rolsted (1889-1957)

Hermann Nikolaj Rolsted (1891-1958)

Valborg M. Elisabeth Rolsted (1893-1853)

Astrid Lucia Rolsted (1895- ?)
Inge Marie Elisabethe Rolsted (1897-1958)
Ellen Rolsted (1900-?)

Hans Christian Vilhelm.

1854-1916

Johanne Lucia Andersen 1861-1931

Cathrine Marie Nielsen