Niels Rolsteds vej fra svinehyrde til Skovrider.Fra Svinedreng til Skovrider.

Niels havde en svær barndom, hvor 8 ud af hans 9 søskende dør, de sidste 2 yngre søskende sammen med forældrene i 1772, hvorpå Nils og søsteren derpå stod alene tilbage.
Det er ikke fordi det ikke hændte for andre, dengang var vilkårene svære for alle, men en sådan opvækst præger alle på den ene eller anden måde, så på den baggrund er det imponerende hvad han har fået ud af tilværelsen.

Tabet af synet på det højre øje, har også været et handicap, alligevel har han været i stand til at klare sig, først som svinehyrde, derpå var han, trods mangelfuld skolegang, skriverdreng og derpå tjener, for senere at blive skovfoged og til sidst skovrider.
I en alder af 21 år rejser han, trods stavnsbåndet, til København og oplever her livet i storbyen, først som tjener i et år, inden han i 1782 bliver ansat hos Baron Løvenskiold, hvor han forbliver i baroniets tjeneste i 54 år.
Hans hæderlighed ser vi bl.a. fra hans udtalelse i hans selvbiografi, hvor han skriver da han i en alder af 28 år skulle giftes, ”jeg nænnede ikke at narre hende”.
Hans viden om naturen får herskabets søn Carl, og dennes fætter Herman, gavn af med deres ture sammen med Niels i mark og skov.
Hans forfremmelse i 1798 til skovfoged og i 1816 til skovrider, fortæller om en mand man kunne stole på, og som passede sit job.
Huset han fik anvist i Fledskov, var i meget ringe stand og den stand han fik bragt huset i, vidner om hans flid, ikke alene blev det sat i stand, det blev også udvidet betydeligt, og haven blev anlagt med frugtbuske og træer, så stedet af baronen i 1817 fik navnet ”Skovlyst”.
At Niels i 1832 erhvervelse en pokal for 50 års tro tjeneste, siger alt om ham og hans ærlighed, flid og trofasthed, og om hans stolthed, der giver sig udslag i at han bestemmer at pokalen skal være i familiens eje for altid.

Hans omtale af hans kone og børn tyder på en stolthed over familien og hvad de havde opnået, denne stolthed har også siden vist sig at være velbegrundet.

Kort sagt var Niels en mand som man kan være stolt af at være efterkommer af.


Skovlyst i Fledskov har haft følgende beboere:

til året - 1798 Niels Olsen, Skovfoged.

fra 1798 - 1836 Niels Rolsted, Skovfoged-Skovrider.

fra. 1836 – 1845 Chr. A. Brehn, Skovrider.

fra. 1845 – 1855 C.F. Conradsen, Skovrider.

fra. 1855 – 1869 Hans Chr. Rolsted, Skovrider.

Ca. 1870 – 1901 Hans Jacob Jensen, Skovløber.

Ca. 1906 – 1922 Peter Johan Sparre, Skovfoged.

Fra. 1922 – 1956 Larsen, Skovfoged.

Ca. 1970 – 1980 Basse Seidelin, musiker.

Skovfogedhuset i Fledskov


Richardt Rolsted