Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Nyt

SENESTE TILFØJELSER:

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt fra april 2018.


Det har hidtil været sløjt med vejret, så derfor kan det kun blive bedre.

Det har også været sløjt med nye tilføjelser til familien, det eneste der er sket er, at der er blevet indsat nogle fotos som der forhåbentlig er nogen der genkender og vil oplyse mig om hvem er.


Det er ikke første gang jeg er blevet spurgt om jeg kendte noget til nogle fotos, men det har jeg desværre ikke, så nu har jeg så tilføjet en side hvor billederne kan ses af alle.
Hvis der er andre der har gamle fotos som man ikke kan identificere, er man velkommen til at sende dem til mig, så de kan blive lagt ind på siden til forhåbentlig genkendelse af nogen i slægten.


Kommer jeg i besiddelse af nyt i løbet af sommeren, vil det blive indføjet på rette plads så alle kan se det via forsiden på slægtsprogrammet, ”De seneste nyheder”


Venlig hilsen og god sommer

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

September nyt 2018.


”Det har hidtil været sløjt med vejret, så derfor kan det kun blive bedre.”

Det skrev jeg i april måned, og det blev jo bedre, så jeg håber at alle har haft en god sommer.


Jeg har tilføjet et par ting de sidste dage, bl.a. noget om Mette Sophies aner, noget om Ole og Kathe i Australien, om Charlotte Christine og nogle personfotos, men jeg har ellers ikke beskæftiget mig med slægten hele sommeren og jeg kommer ikke til det før sidst i denne måned.
Det er også begrænset hvad jeg kan foretage mig hvis jeg ikke får nyt materiale fra slægten.

Jeg har stadig noget materiale liggende, men det er ikke af en sådan beskaffenhed at det umiddelbart egner sig til offentliggørelse.


Med andre ord så savner jeg opbakning fra slægten, det er meget få der har henvendt sig med noget siden slægtsbogen udkom i 2010, bortset det materiale jeg fik til bogen der udkom i 2015, så er der kun to eller tre der har bidraget med noget nyt siden.


I dag har jeg ca. 2400 personer registreret, det tal var væsentlig mindre før jeg omtalte at jeg ville udgive en slægtsbog i 2010. Jeg fik dengang mange nye henvendelser men i de 8 år der er gået siden, har det været meget begrænset med nye oplysninger.


Det kan jo ikke være fordi der ikke er sket noget i de år. Der må være tale om hundreder af begivenheder såsom, fødsler, konfirmationer, vielser og død, og hertil må der være nogle der er faldet over gamle oplysninger, dokumenter og fotos mm.


Mit tiltag med den nye måde at vise oplysninger om slægtsmedlemmerne, havde jeg håbet på ville øge interessen for at sende mig nogle flere oplysninger, men det er desværre ikke sket endnu.


Jeg ser stadig optimistisk frem til at modtage oplysninger, ikke kun for min egen skyld, det må jo også være i alle slægtsmedlemmernes interesse.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


Lidt Statistik: Tællerne på slægtssiden viser d.d. 11.451 besøgende siden 15.08.15. Det er vel at mærke besøgende der er gået direkte ind via www.rolsted-familien.dk og tallet svarer meget godt til webudbyderens tal. Men virkeligheden viser noget helt anden hvis man ser på antallet af besøg der inkluderer dem der har besøgt siden via andre indgange f.eks. via et link på en søgesider, så viser tallet næsten 49.000 besøg i perioden, og antallet for besøgte sider viser 237.783.


Det er ret imponerende tal, og hvis man ser på antallet af besøg på sider, efter det nye tiltag med specielle sider der i billeder og tekst fortæller om slægten, som kom i oktober 2017, er tallet for besøgte sider godt 107.000 fra oktober 2017 til august 2018. Året før var tallet ca. 64.00 fra oktober 2016 til august 2017.

Der er altså ikke noget i vejen med interessen for Rolsted slægten, derfor undrer det mig, at der ikke er flere der sender mig oplysninger.

I den forbindelse er det relevant at notere, at de nye EU-regler for opbevaring af persondata, altid har, og fortsat vil blive overholdt, se nærmer under
Politik-personoplysninger.

Den 01.04.2018 Nyt april 2019.


Uge 17. 2019. Nyt maj 2019.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Oktober 2018.

Så er vi gået ind i vinterhalvåret hvor jeg forhåbentlig får tid til at realisere nogle af de tanker jeg har om en alvorlig gennemgang af alt hvad der vedrører slægten.


Jeg har tidligere omtalt at jeg har mere materiale liggende der vedrører slægten, noget af det er så lidt at det er svært at bruge det til noget fornuftigt, men andet kan sikkert bruges, enten fordi det er oplysninger der ikke har været bragt eller også kan det supplere hvad der allerede er offentliggjort. Under alle omstændigheder vil jeg forsøge at få ordentligt styr på det hele.

Jeg vil fremover kun udsender nyhedsbreve hvis der virkelig er noget at fortælle, men der kan godt være mindre nyheders som kan læses via forsiden på slægtsprogrammet under ”seneste nyt”.


Jeg har netop foretaget en opgradering af TNG slægtsprogrammet så det kører på den seneste version 12.0.2 med de fordele det indebærer, men som de fleste ikke vil lægge mærke til.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

November 2018.

Besøgstallet for Rolsted-familien er fortsat meget højt, hvilket jeg tilskriver den nye måde hvorpå man kan orientere sig om de enkelte person og historien omkring slægten.


Jeg fortsætter med at gennemgå det stor materiale af henvendelser jeg har fået igennem tiden. Den første gennemgang gav nogle flere historier, eller tilføjelser til dem jeg allerede havde, men denne anden gennemgang er mere grundig således at også små detaljer der måtte være overset kommer med.


Husk, at  man kan holde øje med hvad der er sket inden for de seneste 30 dag, ved at gå ind under Info og vælge Nyheder.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

December 2018.

Jeg har nu været igennem alt det materiale jeg har haft liggende og som vedrører slægten, jeg er nu nået til, at det ikke indeholder flere egentlige historier der kan bruges til noget fornuftigt.

Men alligevel kan der være ting af værdi, hvis jeg søger videre på de tråde der stadig ligger i det.


Når jeg sådan søger på nettet efter konkrete eller nye oplysninger, så sker det ofte at jeg støder på interessante ting. Således stødte jeg på ”Dansk Forsorgshistorisk Museums” hjemmeside og fandt ud af, at de nok havde oplysninger om ”Åndssvageanstalten Gamle Bakkehus” men, at de var særdeles mangel­fulde. Det fremgik ikke af siden hvornår den er oprettet, så det kunne være fordi den var under opstart, men i hvert fald har jeg sendt dem nogle oplysninger om Gamle Bakkehus og bl.a. forstander E. V. Rolsted, som jeg regner med at de på et tidspunkt føjer til sidens oplysninger.


Der vi sikkert opstå flere situationer hvor jeg finder nye oplysninger, eller kan formidle oplysninger til andre der beskæftiger sig med historie.


Jeg håber stadig på at får flere oplysninger fra slægtsmedlemmerne, hvis jeg ser på hvor mange der besøger siden, kan jeg fortsat konstatere at interessen for siden er steget støt efter at jeg har lavet det nye med en mere samlet og overskuelig måde at finde og læse oplysninger på.

I november måned viste tallene, at sidens laveste besøg på en enkelt dag var 54, og højeste var 186.
Antallet af besøgte sider var, hhv. 103, og 2.408 pr. dag.
Månedens tal blev, at 2.892 besøgte hjemmesiden og de var inde på i alt 11.508 sider.


Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt januar 2019.

Jeg håber at alle har haft en god jul og en god nytårsaften, og ønsker alle et godt og lykkeligt nytår.

Nogen har måske lagt mærke til, at jeg har fjernet besøgstælleren i bunden af forsiden.
Det har jeg gjort fordi den ikke har nogen reel betydning, navnlig da man i virkeligheden ikke kan læs andet ud af den, at der mindst har været det antal direkte inde på forsiden af slægtssiden, men hvor mange der er kommet ind af anden vej og især, hvor mange sider der er besøgt, fortalte tælleren ikke noget om. Jeg vil i stedet, ind imellem oplyse om mere relevante besøgstal.

 

Jeg ser jævnligt i den slægtsbog som jeg udgav i 2010, og må konstatere, at ud over nogle stavefejl, så er der også sket meget nyt siden dengang. Derfor må det være i alles interesse at bidrage til en løbende opdatering af oplysningerne på hjemmesiden.
Internettets store fordel er, at det kan bruges som en slags ”Digital bog”, fordi hjemmesider kan opdateres hele tiden, så nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: post@rolsted-familien.dk

NB: December måneds besøgstal er følgende:
Højeste/laveste besøg på siden pr. dag. 125/26

Højeste/laveste antal læste sider pr. dag. 3.883/35
Månedens besøg/læste sider 2.571/12.501


Til alle slægts- og familiemedlemmer. Nyt februar 2019.

Jeg har fundet ud af, at jeg ikke har fået indsat alle de mailadresser jeg har modtaget i forbindelse med, at man har ansøgt og fået en bruger-id og adgangskode til slægtssiden.

Det er der nu rettet op på, og et par dobbelt adresser er fjernet, hvilket betyder at dette nyhedsbrev bliver udsendt til 103 personer.

 

Jeg har rettet nogle få indlæg og ændret en del i den udvidede hjemmeside, hvor jeg har gjort siderne for de enkelte slægtsgrene mere overskuelige, og der er blevet indsat flere links til uddybende oplysninger om de enkelte emne eller personer.


Jeg har også indsat link til: ”Et tilbageblik over 50 år, fra 1855 til 1905, for Åndssvageforsorgen på Gamle Bakkehus, skrevet af Forstander E.V. Rolsted”. Måske ikke så interessant for menigmand, men hvis man har en speciel interesse i hvordan livet, og specielt forsorgen har fungeret for godt 160 år siden og dens udvikling til 1905, ja så kan der være meget at hente i dette tilbageblik.


Der er et link på forsiden af hjemmesiden, og et link under indeks i mit udvidede afsnit.


Da jeg satte et link ind på E.V. Rolsteds side, gennemlæste jeg noget af det der stod, og jeg skal ærligt indrømme at jeg blev flov over at finde så mange stavefejl, det har åbenbart gået for stærkt, nogle er dog fordi jeg har fastholdt den gamle skrivemåde i gengivelserne, men det blev til rigtig mange rettelser.
Det er også blevet rettet fejl i Billede-Videoen som man kan se via et link på slægtens forside.


Da jeg igen læste forstander Henry Olsens mindeord om Emil Vilhelm Rolsted, kom jeg til at tænke på at det nok ikke var alle der havde læst dem, hvilket de fortjener, derfor har jeg indsat et link til mindeskriftet:
Henry Olsens Mindeord


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412  
E-mail:
post@rolsted-familien.dk  

NB: Der er stadig mange besøgende på siden selv om tallet for januar har været væsentlig mindre.

Januar månedens, besøg/læste sider 1.633 / 9.426


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt april 2019
.


Den 1. april, tid for aprilsnar, men dette er ikke en aprilsnar, det er fakta at jeg påtænker helt at ændre min slægtsforskning, eller rettere slægts registrering.

Jeg arbejder i øjeblikket på at lægge de to sider www.brosboel-familien.dk og www.rolsted-familien.dk sammen til én slægtsside på www.rolsted-familien.dk.

Samtidig dropper jeg TNG slægtsprogrammet til fordel for bl.a. Legacy, som så, sammen med de ændringer jeg allerede har foretaget mig i forbindelse med Rolsted slægten, bliver mine redskaber.


Årsagen til at jeg foretager disse ændringer er simpelthen, at det bliver nemmere for mig at arbejde med, og det bliver mere interessant for slægternes medlemmer. De får en bedre oversigt over det der er interessant, nemlig vidden om hvordan ens aner har levet og hvad de har oplevet.
Samtidig med at man stadig kan finde relevante oplysninger om de enkelte personer i slægterne.


Jeg forventer at jeg har fået rettet alt til så ændringen kommer til at ske fra den 1. maj 2019, men det skal testes ordentlig igennem først, så det kan måske først blive den 1. juni 2019.

Men jeg vender selvfølgelig tilbage når ændringen sker, også med flere informationer.


Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt maj 2019.
I Nyt april skrev jeg, at jeg arbejdede på at lægge de to sider www.brosboel-familien.dk og www.rolsted-familien.dk sammen til én slægtsside på www.rolsted-familien.dk.
Af forskellige grunde har jeg opgivet den ide’, hvorimod jeg stadig har droppet TNG programmet til fordel for bl.a. Legacy, som så, sammen med de ændringer jeg allerede har foretaget mig i forbindelse med Rolsted slægten, bliver de fremtidige redskaber.


Det har tager lidt tid at få det på plads, men jeg har nu fået rettet alt til så konverteringen nu er gennemført, hvilket nogen nok allerede har set.


Mange kender det nye udseende hvis man har brugt mine tilføjelser til det gamle TNG-system, men for dem der ikke har stiftet bekendtskab med det før, skal man nok lige vænne sig til det.
Det er dog ret selvforklarende, så med lidt øvelse kan alle sikker få lige så meget, eller mere ud af det nye system.


Man kan også selv gøre noget til at gøre systemet endnu bedre og interessant, ved f.eks. at komme med nye oplysninger, ikke blot persondata, men også fotos, dokumenter og historier om slægtens personer.

Jeg har tilføjet et punkt benævnt ”Fortællinger” hvor jeg selv har lagt en historie ind om mine forældres liv, ligesom der er en historie om Henrik Rolsteds aner.
Det er blot et par eksempler på, hvad jeg mener der kan gøre slægt siden mere spændende, hvis man kan læse om hvordan livet har formet sig for de enkelte familier.

Henriks fortælling er ret omfattende, men det behøver en fortælling om en selv eller familien ikke at være, selv en fortælling der er mindre end min egen, kan indeholde interessante og spændende oplevelser.


Selvfølgelig vil jeg gerne have det at vide hvis man finder fejl.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


I Nyt for maj skrev jeg at jeg vendte tilbage til september.


Til dem der kun læser om nyt på hjemmesiden, kan jeg oplyse, at der vil ske en stor ændring af slægt sidens udseende, og ikke mindst indholdet.


Det er så anden gang at der vil ske en større ændring, men den erfaring jeg har fået med den første ændring hvor jeg droppede TNG systemt betyder, at jeg har fået mod på at gøre det endnu bedre, der bliver nærmest tale om en Online udgave af slægtsbogen.
Derfor kommer ændringen ikke lige med det første, det vi tidligst ske sidst på året måske første i starten af 2020.