Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Nyt

SENESTE TILFØJELSER:

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Oktober 2018.

Så er vi gået ind i vinterhalvåret hvor jeg forhåbentlig får tid til at realisere nogle af de tanker jeg har om en alvorlig gennemgang af alt hvad der vedrører slægten.


Jeg har tidligere omtalt at jeg har mere materiale liggende der vedrører slægten, noget af det er så lidt at det er svært at bruge det til noget fornuftigt, men andet kan sikkert bruges, enten fordi det er oplysninger der ikke har været bragt eller også kan det supplere hvad der allerede er offentliggjort. Under alle omstændigheder vil jeg forsøge at få ordentligt styr på det hele.

Jeg vil fremover kun udsender nyhedsbreve hvis der virkelig er noget at fortælle, men der kan godt være mindre nyheders som kan læses via forsiden på slægtsprogrammet under ”seneste nyt”.


Jeg har netop foretaget en opgradering af TNG slægtsprogrammet så det kører på den seneste version 12.0.2 med de fordele det indebærer, men som de fleste ikke vil lægge mærke til.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

November 2018.

Besøgstallet for Rolsted-familien er fortsat meget højt, hvilket jeg tilskriver den nye måde hvorpå man kan orientere sig om de enkelte person og historien omkring slægten.


Jeg fortsætter med at gennemgå det stor materiale af henvendelser jeg har fået igennem tiden. Den første gennemgang gav nogle flere historier, eller tilføjelser til dem jeg allerede havde, men denne anden gennemgang er mere grundig således at også små detaljer der måtte være overset kommer med.


Husk, at  man kan holde øje med hvad der er sket inden for de seneste 30 dag, ved at gå ind under Info og vælge Nyheder.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

December 2018.

Jeg har nu været igennem alt det materiale jeg har haft liggende og som vedrører slægten, jeg er nu nået til, at det ikke indeholder flere egentlige historier der kan bruges til noget fornuftigt.

Men alligevel kan der være ting af værdi, hvis jeg søger videre på de tråde der stadig ligger i det.


Når jeg sådan søger på nettet efter konkrete eller nye oplysninger, så sker det ofte at jeg støder på interessante ting. Således stødte jeg på ”Dansk Forsorgshistorisk Museums” hjemmeside og fandt ud af, at de nok havde oplysninger om ”Åndssvageanstalten Gamle Bakkehus” men, at de var særdeles mangel­fulde. Det fremgik ikke af siden hvornår den er oprettet, så det kunne være fordi den var under opstart, men i hvert fald har jeg sendt dem nogle oplysninger om Gamle Bakkehus og bl.a. forstander E. V. Rolsted, som jeg regner med at de på et tidspunkt føjer til sidens oplysninger.


Der vi sikkert opstå flere situationer hvor jeg finder nye oplysninger, eller kan formidle oplysninger til andre der beskæftiger sig med historie.


Jeg håber stadig på at får flere oplysninger fra slægtsmedlemmerne, hvis jeg ser på hvor mange der besøger siden, kan jeg fortsat konstatere at interessen for siden er steget støt efter at jeg har lavet det nye med en mere samlet og overskuelig måde at finde og læse oplysninger på.

I november måned viste tallene, at sidens laveste besøg på en enkelt dag var 54, og højeste var 186.
Antallet af besøgte sider var, hhv. 103, og 2.408 pr. dag.
Månedens tal blev, at 2.892 besøgte hjemmesiden og de var inde på i alt 11.508 sider.


Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt januar 2019.

Jeg håber at alle har haft en god jul og en god nytårsaften, og ønsker alle et godt og lykkeligt nytår.

Nogen har måske lagt mærke til, at jeg har fjernet besøgstælleren i bunden af forsiden.
Det har jeg gjort fordi den ikke har nogen reel betydning, navnlig da man i virkeligheden ikke kan læs andet ud af den, at der mindst har været det antal direkte inde på forsiden af slægtssiden, men hvor mange der er kommet ind af anden vej og især, hvor mange sider der er besøgt, fortalte tælleren ikke noget om. Jeg vil i stedet, ind imellem oplyse om mere relevante besøgstal.

 

Jeg ser jævnligt i den slægtsbog som jeg udgav i 2010, og må konstatere, at ud over nogle stavefejl, så er der også sket meget nyt siden dengang. Derfor må det være i alles interesse at bidrage til en løbende opdatering af oplysningerne på hjemmesiden.
Internettets store fordel er, at det kan bruges som en slags ”Digital bog”, fordi hjemmesider kan opdateres hele tiden, så nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: post@rolsted-familien.dk

NB: December måneds besøgstal er følgende:
Højeste/laveste besøg på siden pr. dag. 125/26

Højeste/laveste antal læste sider pr. dag. 3.883/35
Månedens besøg/læste sider 2.571/12.501


Til alle slægts- og familiemedlemmer. Nyt februar 2019.

Jeg har fundet ud af, at jeg ikke har fået indsat alle de mailadresser jeg har modtaget i forbindelse med, at man har ansøgt og fået en bruger-id og adgangskode til slægtssiden.

Det er der nu rettet op på, og et par dobbelt adresser er fjernet, hvilket betyder at dette nyhedsbrev bliver udsendt til 103 personer.

 

Jeg har rettet nogle få indlæg og ændret en del i den udvidede hjemmeside, hvor jeg har gjort siderne for de enkelte slægtsgrene mere overskuelige, og der er blevet indsat flere links til uddybende oplysninger om de enkelte emne eller personer.


Jeg har også indsat link til: ”Et tilbageblik over 50 år, fra 1855 til 1905, for Åndssvageforsorgen på Gamle Bakkehus, skrevet af Forstander E.V. Rolsted”. Måske ikke så interessant for menigmand, men hvis man har en speciel interesse i hvordan livet, og specielt forsorgen har fungeret for godt 160 år siden og dens udvikling til 1905, ja så kan der være meget at hente i dette tilbageblik.


Der er et link på forsiden af hjemmesiden, og et link under indeks i mit udvidede afsnit.


Da jeg satte et link ind på E.V. Rolsteds side, gennemlæste jeg noget af det der stod, og jeg skal ærligt indrømme at jeg blev flov over at finde så mange stavefejl, det har åbenbart gået for stærkt, nogle er dog fordi jeg har fastholdt den gamle skrivemåde i gengivelserne, men det blev til rigtig mange rettelser.
Det er også blevet rettet fejl i Billede-Videoen som man kan se via et link på slægtens forside.


Da jeg igen læste forstander Henry Olsens mindeord om Emil Vilhelm Rolsted, kom jeg til at tænke på at det nok ikke var alle der havde læst dem, hvilket de fortjener, derfor har jeg indsat et link til mindeskriftet:
Henry Olsens Mindeord


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412  
E-mail:
post@rolsted-familien.dk  

NB: Der er stadig mange besøgende på siden selv om tallet for januar har været væsentlig mindre.

Januar månedens, besøg/læste sider 1.633 / 9.426


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt april 2019
.


Den 1. april, tid for aprilsnar, men dette er ikke en aprilsnar, det er fakta at jeg påtænker helt at ændre min slægtsforskning, eller rettere slægts registrering.

Jeg arbejder i øjeblikket på at lægge de to sider www.brosboel-familien.dk og www.rolsted-familien.dk sammen til én slægtsside på www.rolsted-familien.dk.

Samtidig dropper jeg TNG slægtsprogrammet til fordel for bl.a. Legacy, som så, sammen med de ændringer jeg allerede har foretaget mig i forbindelse med Rolsted slægten, bliver mine redskaber.


Årsagen til at jeg foretager disse ændringer er simpelthen, at det bliver nemmere for mig at arbejde med, og det bliver mere interessant for slægternes medlemmer. De får en bedre oversigt over det der er interessant, nemlig vidden om hvordan ens aner har levet og hvad de har oplevet.
Samtidig med at man stadig kan finde relevante oplysninger om de enkelte personer i slægterne.


Jeg forventer at jeg har fået rettet alt til så ændringen kommer til at ske fra den 1. maj 2019, men det skal testes ordentlig igennem først, så det kan måske først blive den 1. juni 2019.

Men jeg vender selvfølgelig tilbage når ændringen sker, også med flere informationer.


Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt maj 2019.
I Nyt april skrev jeg, at jeg arbejdede på at lægge de to sider www.brosboel-familien.dk og www.rolsted-familien.dk sammen til én slægtsside på www.rolsted-familien.dk.
Af forskellige grunde har jeg opgivet den ide’, hvorimod jeg stadig har droppet TNG programmet til fordel for bl.a. Legacy, som så, sammen med de ændringer jeg allerede har foretaget mig i forbindelse med Rolsted slægten, bliver de fremtidige redskaber.


Det har tager lidt tid at få det på plads, men jeg har nu fået rettet alt til så konverteringen nu er gennemført, hvilket nogen nok allerede har set.


Mange kender det nye udseende hvis man har brugt mine tilføjelser til det gamle TNG-system, men for dem der ikke har stiftet bekendtskab med det før, skal man nok lige vænne sig til det.
Det er dog ret selvforklarende, så med lidt øvelse kan alle sikker få lige så meget, eller mere ud af det nye system.


Man kan også selv gøre noget til at gøre systemet endnu bedre og interessant, ved f.eks. at komme med nye oplysninger, ikke blot persondata, men også fotos, dokumenter og historier om slægtens personer.

Jeg har tilføjet et punkt benævnt ”Fortællinger” hvor jeg selv har lagt en historie ind om mine forældres liv, ligesom der er en historie om Henrik Rolsteds aner.
Det er blot et par eksempler på, hvad jeg mener der kan gøre slægt siden mere spændende, hvis man kan læse om hvordan livet har formet sig for de enkelte familier.

Henriks fortælling er ret omfattende, men det behøver en fortælling om en selv eller familien ikke at være, selv en fortælling der er mindre end min egen, kan indeholde interessante og spændende oplevelser.


Selvfølgelig vil jeg gerne have det at vide hvis man finder fejl.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt september 2019.

Lige siden jeg udgav bogen Rolsted SlægtenEn fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk”, har jeg overvejet at skrive en bog mere, med endnu flere oplysninger og historier.


Efter at jeg har skiftet slægts system og dermed ændret udseendet og indholdet af siden, har jeg imidlertid besluttet at bruge min energi og kræfter på at gøre hjemmesiden endnu mere attraktiv.


Jeg vil ændre den til at være en online slægtsbog, forstået sådan, at jeg vil anvende informationstek­nologien til at gøre det muligt hele tiden at komme til flere oplysninger om det emne man er interesseret i, enten på tværs af hjemmesiden eller via links til artikler og andet der omhandler emnet.

Jeg var allerede gået i gang med at ændre siden, men et alvorligt PC-nedbrud i forbindelse med opdatering, har resulteret i at jeg næsten har måttet begynde forfra.
Det betyder, at det først bliver engang senere på året, eller måske i starten af 2020 jeg bliver færdig, for denne gang bliver siden ikke offentliggjort før den er gennemtestet på alle leder og kanter.


Der ligger garanteret stadig dokumenter, billeder, udklip og nedskrevne historier som fortjener at andre i slægten også får glæde af, jeg modtager gerne alt muligt, som jeg evt. kan renskrive eller give en behandling så det kan blive brugbart på hjemmesiden.

Jeg håber på slægtens medvirken til at gøre slægt-siden helt unik.

 Mange venlige hilsner
.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dkBesøgte/læste sider i august 958/1.669