Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Vejledning.

Hjemmesiden skulle i store træk være nem at finde rundt i, hvis man blot holder sig til teksten. Selvfølgelig først og fremmest hvad der står, men også farvernes betydning.  På forsiden finde man øverst navnene på slægtens stamfar og de seks grene den består af med hver sin farve.

I feltet underneden er der 11 valgmuligheder. ”Indeks” giver sig selv. ”Løvenskiold” giver en oversigt over Løvenskiold slægten, som har haft stor betydning for Rolsted slægten.

Med ”Find person” kan man finde den man søger blandt de godt 2.400 personer der er registreret, ”Navne oversigt” giver en liste opdelt i slægt-grene  (Se nærmere under emnet).

Ved valg af ”Tidstavle” får man en årstals inddelt oversigt hvorfra man kan vælge hvilke historiske emner i slægtens tid man er interesseret i, herunder ”Danske krige.” Via ”Samtidshistorie” kan man læse om hvad der er sket af betydning i Danmark i den tid slægten har eksisteret.

”De tidligste aner” fortæller, især om slægtens stammoder Mette Sophies aner. De næste to felter giver adgang til videoer om slægten. Sidste felt oplyser om ”Kontakt” muligheder.

Læg mærke til at alle disse tekster er med blå skrift, og det vil  være sådan mange andre steder, og al skrift med blåt betyder at der er mere om det emne/den person. Er der også streg under, betyder det at man med et klik, komme til pågældende emne/person.

Klik på rød skrift giver personoplysninger om den pågældende person, dog ikke hvis nulevende.

Andre skriftfarver end sort, betyder at der er relationer til den pågældende tekst eller person.

Der vil flere steder, midt inde i tekster, være ord med blå skrift. Hvis man klikker på dem kommer man til flere oplysninger om emnet.

Mange steder vil der også være fotos i forbindelse med teksten, ved et klik på dem vil man ofte kunne få et større billede og også en uddybende tekst.

Ophavsret.

Jeg har brugt rigtig mange forskellige dokumenter og fotos som jeg har hentet mange steder, såvel på nettet som fra bøger jeg er stødt på.

Desværre har jeg ikke altid været lige nøjagtig med at få noteret hvorfra materialet stammer.

Jeg har dog så vidt som det har været mig muligt, opgivet hvorfra jeg har materialet og hvem der har ophavsretten.

Men jeg må erkende at der er materiale imellem, uden oplysninger om ophavsret, hvor jeg alligevel har jeg anvendt det, dels fordi det er af en sådan karakter, at en ophavsret må anses for at være udløbet, men også fordi jeg ikke har fået svar på mine henvendelser om tilladelse til at bruge materialet, og desuden så anvendes det heller ikke kommercielt.

Hvis nogen mener at jeg har overtrådt vedkommendes ophavsret, vil jeg naturligvis fjerne materialet igen, hvis det ønskes.

Richardt Rolsted.

Tilføjelser og ændringer.

December 2020: Feltet Nyt i venstre kolonne er blevet ændret til ”Tilføjelser & ændringer
Der er rettet flere fejl og indat 3 breve, skrevet af hhv. Stamfar Niles, søn Hans Christian og dennes kone ”Trine”. Desuden er indsat oplysninger fra aviser. Det gælder bl.a. Niels Frederik og Hans Christian Vilhelm.

November 2020: Ændret siden så især Smart Pone er blevet mere anvendelig.

Oktober 2020: Indsat flere annoncer relateret til forskellige personer.