Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Herunder bringes kopier af den første slægtsbog fra 1905 af H. W. Rolsted.
Den første slægtsbog var egentlig kun et hæfte med Niels Rolsteds ”Levnedsløb”
og så nedenstående 8 sider med ialt 135 registrerede  personer.

Derefter følger kopier af slægtsbogen udgivet i 1960.
Indholdet er suppleret og videreført af Dyrlæge Niels Anton Rolsted som døde i 1957, hvorefter den endelige udgave er færdiggjort af, Dyrlæge Ebba Rolsted,
Førstelærer Johannes Rolsted Frk. Else Rolsted, Tømremester Peder Rolsted og Cyklefabrikant Kai Rolsted..
Ialt 20 sider med 355 personer.

Kopi af slægtsbogen udgivet i 1960.