Online slægtsbog om

Slægten Rolsted fra 1760
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Carl Frederik Hermann Rolsted.

Carl Frederik Hermann Rolsted, søn af Skovrider, Niels Rolsted og Mette Sophie Grønbech, blev født den 29. oktober 1791 i Vognserup, Svinninge, blev døbt den 11. december 1791 i Kundby Kirke, og døde den 17. december 1874 i Holla, Norge i en alder af 83 år.

Carl Frederik blev gift med Constance Laurine Bomhoff den 30. Maj 1822 i Eie Gård, Eidsbygda, Holla Norge.
Constance blev født den 6. januar 1803 i Holla, Norge, døde den 16. januar 1861 i Holla, Norge i en alder af 58 år, og blev begravet den 23. januar 1861 i Holla, Norge.

Da karl
giftede sig med Constance Laurines, kom han dermed i familie med Christopher Ludvig Poppe, den forvalter Frederik afløste på Holden Jernværk, idet Constances morfar, og Poppes svigerfar var en og samme person, da Poppes kone Amborg Margrethe Gartner og Constance Laurines mor, Kirsten Gartner var halvsøstre.  

Carl Frederik’s far, Niels beretter i sit ”Levnedsløb,” fra 1841, at Carl Frederik kom til Norge i sit 20de år, det skulle så i givet fald være sket i 1811, samtidig skriver han, at han har været der i 26 år, hvilket vil sige fra 1815, det år han blev forvalter ved Holden Jernværk i Holla, Telemarken i Norge. Supplerer man denne vidden med oplysninger i de breve som værkets ejer, Eggert (Agga) Christopher Løvenskiold, sender til sin på bror Carl på Løvenborg, så stemmer det med at han kan være kommet til Frederiksvern i 1811 hvor han har fået en uddannelse der gjorde at han kunne blive forvalter på værket i 1815, året hvor den tidligere forvalter rejste.


Han omtales  flere gange rosende i breve fra ejeren af Jernværket, Baron Eggert Løvenskjold, kaldet Agga, bror til Baron Hermann Løvenskjold på Løvenborg i Danmark, hvor Carls' far Niels var skovfoged, senere Skovrider.
Den 18 nov.1817 skriver Agga til sin bror "Du undrer dig måske over at jeg tør være fra min ejendom i 8 af 9 måneder? Jo nu kan jeg, da jeg i den unge Rolsted har et dueligt, nidkært menneske, på hvem jeg med tryghed kan stole".
Da han kommer hjem igen skiver han den 15 maj 1819 til sin bror i Danmark, "Jeg er vel fornøjet med Rolsteds Administration".


Senere da Agga i 1828 er rejst fra Jernværket hjem til Danmark, fik Carl Frederik fuldmagt til at foretage det fornødne, for at redde hvad der var muligt at redde til Baronen af værkets værdier, og få afslutte sagen.

Værket blev forpagtet af N.B.Møller som skulle betale en afgift på 1.000 Spd. hvis værkets stilling tillod det? Men der blev aldrig betalt noget, så den Norske stat overtog værket i 1832 og solgte det i 1835 til Diderik von Cappelen for 64.000 Spd.


Når man tænker på, at der på den tid arbejdede over hundrede personer på jernværket og, at det var svære tider lige efter krigen 1807-14, hvor det endte med at Danmark måtte afstå Norge til Sverige, så var det noget af en bedrift at overtage jobbet som forvalter.

Titlen som forvalter er vel i dag, nærmest at sammenligne med Administrerende Direktør.

Carl Frederik blev Holdens første ordfører, og som sådan deltog han i åbningen af det første Amtsting for Bratsberg amt, som fandt sted på Nordre Bekke den 25. juni 1838, Bekke er nu en del af Skien. Mødet blev overværet af fogeden for Øvre Telemarken, kammerjunker Hans Aal, og for nedre Telemarken af Borchenius.
Carl Frederik var en af de 10 ordførere for Nedre Telemarken og Bamle, af de 10 andre ordførere for Øvre Telemarken var de 8 kirkens folk, hvorimod der for Nedre Telemarken kun var to.

Flere af de 20 deltagende talsmænd fra mødet, skulle senere blive navnkundige, bl.a. sogne-præst Lammers, Herman Bagger fra Gjerpen og Borchenius.
De to sidste stridbare personer havde allerede på det første møde deres sammenstød, som dog blev dæmpet af den feststemning der hvilede over det første møde, men allerede på det andet møde stødte de alvorligt sammen.


Frederik 5. konge af Danmark/Norge, besluttede i 1750 at bygge et værft og flådestation i Frederksvern. Forsvaret af Norge hvilede i høj grad på kongerigets fælles flåde, og her var Frederiksvern strategisk godt beliggende i forhold til Sverige og Danmark.

Fra 1940-45 kom Frederiksvern under Tysk kommando og blev bl.a. brugt til depot og fangelejer til russiske fanger, men også internerede norske studenter og lærere sad der i 1942-43. Hvad Carl Frederik har lavet på Frederiksvern og Ulefoss fra  1811 - til 1815, vides ikke bestemt, men det må øjensynligt have kvalificeret ham til stillingen som forvalter på Holden Jernværk, hvor han, iflg. pålidelige oplysningerne var forvalter fra 1815-1843.


Byen Holla blev i 1527 kaldt Hollen, og i 1602 Holden, i 1890 gik man tilbage til at bruge Hollen, men siden 1917 har byen hedet Holla.
Da Holden Jernværk blev grundlagt i 1657 kom det derfor til at hede Holden Jernværk, senere er det blevet ændret til Ulefoss Jernværk.


Allerede fra sidst i 1700-tallet var jernværket den største producent af råjern, stangjern og støbegods i landet.
I dag er Ulefoss Jernværk nordens største producent af brønd dæksler til veje, en stor del findes på de danske villaveje hvor man kan se navnet Ulefoss, og nogle har også den pågældendes bys byvåben, præget i dækslet.
 Ulefoss Jernværk i Norge har haft mange ejere,
bl.a. slægten Løvenskiold i perioden 1726-1833.

Gården Dagsrud som Forvalter på Ulefoss jernværk Carl Frederik Rolsted, erhvervede i 1828 og havde til sin død 1874.

Sønnen  Niels Ambrosius Marius overtog den i 1875 efter faderens død, det vides med sikkerhed at han i hvert fald havde den til sidst i 18-tallet.

Ovenstående fotos er taget i 2014, iflg. Forskellige indhentede oplysninger, bl.a. et gammelt foto, skulle det være Hovedbygningen på gården Dagsrød.

OM GRENEN Carl Frederik Hermann.

Carl blev født den 29. Okt. 1791 i Vognserup, Svinninge, han blev døbt den 11. Dec. 1791 i Kundby Kirke,
båret af baronesse Frederikke Juliane Marie Knuth.

 
Man kan ikke sige at Carl Frederik var født med en sølvske i munden, nærmere at han fik den stukket i hånden, bl.a. fordi Baron Løvenskjold sørgede for, at alle hans ansattes børn kom i skole og fik undervisning, og da Baronesse Frederikke var Carls gudmoder, har hun givet gjort sit til, at Carl fik de kundskaber der skulle til for at han kunne klare sig i livet, hun
har sikkert haft en finger med i spillet ved Carl Frederiks uddannelse på Frederiksvern (Stavern) Norge, og hans senere ansættelse som forvalter ved Holden (Holla) Jernværk i Telemarken i Norge, ejet af Baron Eggert (Agga) Løvennskiold, hendes svoger.

Carl Frederik var forvalter på Holden Jernvæk fra 1815-1843. Han fik af ejeren Agga, fuldmagt til at få det bedste ud af afståelsen af værket, han blev Holdens første ordfører.

Carl Frederik købte gården Dagsrud hvor han boede, af sin svigerfader, og her opførte han hovedbygningen i Dansk ”Magistrat” stil.
Carl Frederik blev i 1837 valgt til Holla’s første borgmester, og havde hvervet til 1841, fra 1847 til 1879 var han leens mand i Holla.

Bredo Rolsted, søn af Niels  Ambrosius Marius (Carl Frederiks søn) og Jensine Sophie Thorbjørnsen, blev født den 16. december 1879 i Skien, Telemarken, Norge, og døde den 20. Februar 1970.

Bredo
blev gift med Helvig Susanne Emilie Mindrebøe den 26. juli 1919 Kristiania, Norge.
Helvig blev født den 3. Marts 1893 i Langesund Telemarken, Telemarken, Norge. Døde den 22. Septembe 1991.


Om Bredo Rolsted.

Bredo voksede op i Skien. Han blev student i 1898 og tog juridisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1903, var Edsvoren fuldmægtig i Senja og Ytre Sogn 1903-08, ansat i Toldvæsnet i 1908, sekretær i finansdepartenentet i 1916. Statssekretariatet i 1917, og i perioden fra 1929 – 37 fungerede han som statsrådssekretær ved den Norske regering.


Han blev udnævnt i 1937, søgte og fik sin afsked i 1940 i krigens start. I sin tjenesteperiode arbejde han for 6 statsministre og 7 regeringer.

Bredo var desuden redaktør af Norges Statskalender fra 1917 til 1922.

Bredo Rolsted.

Flugten.


Under sin flugt fra de tyske styrker i aprildagene i 1940, kom kongen og regeringen via Hamar og Elverum til Nybergsund tidligt om morgenen onsdag den 10. april.

Sent på aftenen blev der holdt statsråd på Trysil Turisthotel (Karlsluns) i Nybergsund centrum.
Her gav regeringen sit andet nej til de tyske krav, da kong Haakon nægtede at accepter en ny regering under ledelse af Vidkun Quisling.

Dagen efter, torsdag den 11. april, svarede tyskerne ved at bombe Elverum og Nybergsund i brand.Bredo's barnebarn Erik Harsem, har fortalt følgende:

Da den norske regering måtte flygte som følge af den tyske okkupation i maj dagene 1940, bistod Bredo Rolsted ved den norske regerings flugt til Sverige.

Kong Haakon og hans mænd, lå på deres flugt til Sverige ude i skoven ved Nybergsund (Hedemark) med de tyske bombefly over sig som ledte efter dem.
Min morfar (Bredo) fortalte mig at han en gang havde ligget ved siden af kong Haakon. I det øjeblik havde han spurgt kongen: Kan jeg byde deres majestæt på et stykke chokolade, hvortil kongen takkede ja.

At den norske regering blev bragt i sikkerhed og senere kom til London, regnes som den vigtigste begivenhed for Norge i forbindelse med den anden verdenskrig. Dette blev starten på kong Haakons taler i radio fra London til det norske folk gennem hele krigen, og den senere mobilisering og kamp mod nazisterne, som fandt sted frem til frigø­rel­sen i maj 1945.

Min morfar, Bredo Rolsted, var en højt respekteret mand, og blev udnævnt til kommandør af Dannebrogsordenen.  


Protokollen fra statsrådet er undertegnet af kongen, statsminister Nygardvold og statsråds­sekretær Bredo Rolsted. Sekretær Rolsted søgte og fik sin afsked allerede to dage senere.
På dokumentet ses et rødt ettal, det blev sat der i forbindelse med retssagen mod "tidligere major Vidkun
Quisling". Protokollen var altså dokument nr. 1.på listen over bevisførelser.

1: SAMMENDRAG MED BESKRIVELSE AV DOKUMENTERNE


1.1 Kort beskrivelse av dokumentenes art, unikhet og betydning.

Gjennom det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, ble landet trukket inn i den andre verdenskrig. I løpet av få timer var alle de viktigste sjøfartsbyer i Sør-Norge invadert av tyske soldater. Imidlertid ga senkingen av krysseren ”Blücher” ved Drøbak regjeringen og kongefamilien tid til å flykte ut av Oslo. Den 10. april 1940 befant kongefamilien og regjeringen seg, med unntak av utenriksministeren, i Nybergsund ved Trysil. I et møte mellom utenriksminister Koht, Kongen og den tyske sendemannen i Norge i Elverum samme dag, forlangte tyskerne total overgivelse og at Kongen skulle utnevne Vidkun Quisling til statsminister. Kravene ble avvist av så vel konge som regjering da den møtte til statsråd i Nybergsund samme kveld.


Det foreslåtte dokumentet, kgl. res. av 10. april 1940 ”Kongens nei” går inn i en norsk forvaltningstradisjon der regjeringens vedtak blir sanksjonert av Kongen i statsråd. Samtidig er det et meget betydningsfullt dokument både fordi det ga det endelige offisielle signalet til motstand mot de tyske angriperne og fordi det avspeiler en selvstendig politisk handling av kong Haakon VII. Kongen gjorde det klart i statsråd 10. april at han ikke ønsket å etterkomme de tyske kravene. Gjennom sin faste holdning kan han ha påvirket regjeringens diskusjoner og til og med dens avgjørelse, noe som er helt unikt i moderne norsk konstitusjonell historie.

På billedet herover ses hele det Norske statsråd samlet.

På mødet blev det besluttede at sige nej til Tyskernes
krav, hvorefter man flygtede ud af landet
sammen med kongen.


Bredo Rolsted sidder yders til højre.

Find Rolsted person

Fattiggutten ble Lensmann

Efterslægts oversigt

Gården Dagsrud

Galleri for Carl Frederik grenen.

Carl Frederik Hermanns efterslægt.


1-Carl Frederik Hermann Rolsted f. 29.10.1791, Vognserup, Svinninge, Holbæk, d. 17.12.1874, Dagsrud, Holla, Telemarken.

 + Constance Laurine Bomhoff f. 6.01.1803, Ulefoss, Holla, d. 16 Jan. 1861, Dagsrud, Holla, Norge

|----2-Amborg Sofie Marie Rolsted f. 30 Jan. 1823, Eie, Eidsbygda, Holla, Norge, d. 13 Jun. 1832

|----2-Niels Berthold Rolsted f. 18 Nov. 1824, Eie, Eidsbygda, Holla, Norge, d. 19 Maj 1825

|----2-Bertha Nicoline Rolsted f. 28 Apr. 1826, Eie, Eidsbygda, Hodlen, Telemarken, Norge,, d. 30 Mar. 1875

|----2-Laura Constance Frederikke Rolsted f. 16.03.1828, Eie, Eidsbygda, Holla, d. 19.01.1867, Lunde præstegård, Norge

|     + Eilert Smith f. 5.02.1825, Vinje Præstegård, Telemarken Norge, d. 26.02.1880, Laurdal, Lunde præstegård

|    |----3-Constance Laurine Smith f. 5 Aug. 1861, Porsgrunn, Norge, d. 1931, Porsgrunn, Norge

|    |----3-Hans Wilhelm Don Smith f. 13 Apr. 1863, Porsgrunn, Norge, d. 22 Jul. 1922, Stavanger, Norge

|    |     + Assa Finne f. 29 Dec. 1875

|    |    |----4-Assa Smith f. 18 Feb. 1901, Haugesund

|    |    |     + Einar Johannes Aamot f. 27 Dec. 1897

|    |    |----4-Eilert Smith f. 11 Mar. 1903, d. 25 Okt. 1972, Stavanger

|    |          + Aud Juell Thingbø

|    |----3-Carl Frederik Herman Smith f. 16 Feb. 1865, Porsgrunn, Norge, d. 19 Jan. 1907, Vestby

|    |     + Mette Beylegaard f. 28 Okt. 1866

|    |----3-Laura Constance Frederikke Smith f. 19.1.1867, Lunde præstegård, Lunde, Norge, d. 28.11.1942, Oslo, Norge

|          + Cand. Jur. Harald E. Grøn f. 30 Jul. 1863

|----2-Egerthe Frederikke Rolsted f. 24 Jan. 1830, Eie, Eidsbygda, Holla, Norge, d. 13 Mar. 1849

|--- 2-Niels Ambrosius Marius Rolsted f. 19.06.1832, Eie, Eidsbygda, Holden, Telemarken, d. 15.02.1908, Skien.

|     + Inger Møller f. 23 Okt. 1837, Gjerpen, Telemarken, Norge, d. 29 Okt. 1868, Skien

|    |----3-Constance Rolsted f. 17 Apr. 1860, d. 1 Jan. 1864

|    |----3-Hans Eleonardus Møller Rolsted f. 24.10.1861, Skien, Telemarken, d. 26.09.1946, Aker Vestre, Oslo

|    |     + Aagot Lydia Wiborg f. 24 Nov. 1860, Drammen, Norge,, d. 28 Okt. 1935, Oslo, Norge,

|    |    |----4-Inger Rolsted f. 23 Sep. 1892, Kristiania, Norge. Død 18 Apr. 1959, Rockford, Illinois, USA

|    |    |     + Allan Gibson Helm f. 8.11.1888, Rockford, Illinois, USA, d. 9 Feb. 1978, Rockford, Illinois, USA

|    |    |----4-Hjørdis Rolsted f. 24 Sep. 1895, Kristiania, Norge, d. 9 Feb. 1985, Oslo, Norge

|    |----3-Amborg Laura Møller Rolsted f. 6 Jul. 1863, Skien, Telemarken, Norge, d. 5 Nov. 1882

|    |----3-Laurine Constance Rolsted f. 4 Jul. 1865, Skien, Telemarken, Norge, d. 3 Jul. 1882

|     + Jensine Sophie Thorbjørnsen f. 3 Sep. 1843, Skien, d. 2 Jun. 1917, Skien

|    |----3-Inger Møller Rolsted f. 1873, d. 1 Jul. 1873

|    |----3-Carl Frederik Herman Møller Rolsted f. 18 Maj 1875, Skien, Telemarken, Norge,, d. 13 Jul. 1924

|    |     + Agnes Milberg f. 2 Feb. 1875, d. 16 Jan. 1944

|    |----3-Bredo Rolsted f. 16 Dec. 1879, Skien, Telemarken, Norge, d. 20 Feb. 1970

|    |     + Helvig Susanne Emilie Mindrebøe f. 3 Mar. 1893, Langesund, Telemark, d. 22 Sep. 1991

|    |    |----4-Else Hanne Rolsted

|    |          + Tore Juell Harsem f. 4 Jun. 1910, Oslo, Norge, d. 14 Apr. 1985, Bærum

|    |         |----5-Trine Harsem

|    |         |     + Ole Mjelva

|    |         |    |----6-Marianne Mjelva

|    |         |    |----6-Kristoffer Mjelva

|    |         |----5-Erik Harsem

|    |         |     + Elisabeth Myhre

|    |         |    |----6-Kathrine Rolsted Harsem

|    |         |    |----6-Camilla Rolsted Harsem

|    |         |----5-Helle Harsem

|    |               + Kjell Floa Jensen

|    |              |----6-Jonas Floa Jensen

|    |              |----6-Martine Floa Jensen

|    |              |----6-Henrik Floa Jensen

|    |----3-Nikolai Møller Rolsted f. 10 Dec. 1882, Skien, Telemarken, Norge,, d. 6 Feb. 1958, Oslo, Norge,

|          + Augusta Knoph f. 11 Maj 1881, Kragerø, Norge, d. 20 Dec. 1959, Oslo, Norge

|----2-Amborg Sofie Marie Rolsted f. 19.07.1835, Eie, Eidsbygda, Holden, Telemarken, Norge, d. 1.04.1908

|----2-Lauritz Nikolai Rolsted f. 21 Dec. 1838, Eie, Eidsbygda, Holla, Norge, d. 25 Apr. 1849Galleri

Bredo Rolsted

Bredo Rolsteds efterkommere.


1-Bredo Rolsted f. 16 Dec. 1879, Skien, Telemarken, Norge, d. 20 Feb. 1970

 + Helvig Susanne Emilie Mindrebøe f. 3 Mar. 1893, Langesund, Telemark, d. 22 Sep. 1991

|----2-Else Hanne Rolsted

      + Tore Juell Harsem f. 4. Jun. 1910, Oslo, Norge, d. 14. Apr. 1985, Bærum

     |----3-Trine Harsem

     |     + Ole Mjelva

     |    |----4-Marianne Mjelva

     |    |----4-Kristoffer Mjelva

     |----3-Erik Harsem

     |     + Elisabeth Myhre

     |    |----4-Kathrine Rolsted Harsem

     |    |----4-Camilla Rolsted Harsem

     |----3-Helle Harsem

           + Kjell Floa Jensen

          |----4-Jonas Floa Jensen

          |----4-Martine Floa Jensen

          |----4-Henrik Floa Jensen


Hvem var denne Vidkun Quisling?

Slægten Quisling kom til Norge i 1665, navnet kommer fra Kvislemark ved Slagelse. Den 18.06.1887 blev Vidkun Abraham Laurits Jonssøn Quisling født, og han døde 24.10.1945 ved skydning i Akerhus fæstning Oslo.

Han arbejdede med humanitær hjælp i Rusland i 1920’erne, senere blev Quisling sat til at varetage de britiske interesser, og modtog kommandørkorset af ordenen, Order of the British Empire som honorary commander. Han fik frakendt ordenen den 22. Maj 1944.
Han vendte hjem fra Moskva som glødende antikommunist. Var forsvarsminister 1931-33 i en Bondepartiregering.
I 1933 grundlagde han nazistpartiet Nasjonal Samling (NS).

Ved den tyske invasion den 9. April 1940 forsøgte han et statskup, men måtte trække sig efter at Højesteret udnævnte Administrationsrådet.
1. Februar 1942 blev han med tysk godkendelse ministerpræsident for en regering bestående af  NS-medlemmer.

Quisling og partiets forsøg på at nazifisere Norge, led total skibbrud på grund af folkelig modstand.

Ovenstående er uddrag fra Wikipedia.

Nedenstående er fra en bog om Holla, om ejere af ejendomme.

Den fortæller om gården Dagsrud, dens ejere, her specielt om Carl Frederik Rolsted og hvem han var,
samt om sønnen Niels Rolsted der overtog gården ,om hans virke, og gårdens skæbne.

Inger Rolsted f. 23 Sep. 1892, Kristiania, Norge, var oldebarn af Carl Frederik.
Blev gift med Allan Gibson Helm, og døde i
Rockford, Illinois, USA

Vej dæksler som dette, der fremstilles på Ulefos jernværk i dag, ses mange steder på de danske veje.