Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Rasmus Rolsted, søn af Skovrider, Niels Rolsted og Mette Sophie Grønbech, blev født den 8 marts 1800 i Fledskov Ugerløse, Holbæk, blev døbt den 27. Apr. 1800 i Ugerløse Kirke, døde den 9. Aug. 1873 i Nyrup, 73 år gammel, og blev begravet den 13. Aug. 1873 på Ugerløse Kirkegård.

Rasmus blev gift med Else Birgitte Fischer den 13. nov. 1832 i Kundby Kirke. Edele blev født den 11. jan. 1808 i Kundby og døde den 15. sept. 1872 i en alder af 64 år.


OM GRENEN Rasmus Rolsted.


Rasmus blev gift med sin kusine, Else Birgitte Fischer, datter af hans fars søster Karen, og Henrik Alexander Frederik Fischer.

Rasmus var fæster af gården i Nyrup, hans tredje søn Hans Peter overtog gården som fæster, efter sin far, og købte så gården i 1872. den var i slægtens eje til 1990, dvs. at gården da havde været i Rolsted's besiddelse i ca. 160 år.

Da Niels blev pensioneret flyttede han ind hos sønnen Rasmus, her boede han og hans invalid datter Karen Sophie til deres død, Niels døde den 7. Jan. 1847, og Karen døde den 18. Maj 1874.

Rasmus grenen er den største gren, og på grund af forholdet til gården i Nyrup, der senere omtales som Slægtsgården, som slægtens har hhv., forpagtet og ejet i ca. 160 år, har denne gren sin egen historie.

Efterslægts oversigt

Edele Birgittes Aner.

Niels Gotfred søn af Rasmus Rolsted og Edele Birgitte Fischer, blev født den 18.08.1935, døde 9.01.1910 i Assentorp

Niels Gotfred blev gift med Maren Sofie Hansdatter den 18.12.1858 i Ugerløse Kirke.
Maren blev født den 11.11.1835 i Undløse og døde den 26. maj 1906 i Stenlille.

Hans Peter Rolsted søn af Rasmus Rolsted og Edele Birgitte Fischer.
Han blev født 28.06.1837 og døbt 20. August 1837. Han døde 22.11.1912.  

Hans blev gift 1. med Ane Pedersen. Født 5. Maj 1843. D. 12. Maj 1879. Begravet 19. Maj, Uggerløse

Hans blev gift 2. med Maren Christensen den 19. Jan 1878 Hun blev født 20. Juni 1850, døde 20.11.1884.
Hans blev gift 3. med Ane Petrine Weinreich den 9. Feb 1889 Hun blev født 17.08.1865, døde 3.04.1938.

Hans Peter Rolsted

Rasmus Rolsted

Søby Brunkulslejre.


Brunkulslag findes især i Midt- og Vestjylland, og de større brunkulslejer var på Herning- og Brandeegnen.

Allerede under første verdenskrig. 1914-1918 blev der gravet brunkul i Troldheden, Nr. Vium og Fasteholt, derimod ikke i Søby. Det store brunkulseventyr i Søby begyndte først under anden verdenskrig, da Danmark blev afskåret fra at få kul fra England.

Katastrofen for brændselsforsyningen blev afværget takket være de hidtil ukendte, store forekomster af brunkul. Ved krigens begyndelse kendte man ikke de store forekomster af brunkul i Søbyområdet. Det skete først efter geologernes omfattende boringer i undergrunden.


Allerede i 1940 begyndte  nogle arbejdsløse, lokale arbejdere at grave brunkul. Det skete med trillebør, spade, skovl og greb, brændselsmanglen medførte på få år, at det ene brunkulsleje blev til 30-40 lejer i Søby.


Danmark havde ved krigens begyndelse en arbejdsløshed på 24% og arbejdere strømmede til Søby. Fra de omkringliggende egne kørte de morgen og aften de ca. 3+-40 km. på cykel, indtil der senere blev anlagt jernbane til Søby og der blev indsat arbejdstog.
I Søby lejet opstod en klondyke by af beskedne træbarakker, gamle rutebiler og småskure. Det blev en by på 1500-2000 mennesker med flere forretninger, men alt under private forhold, Ingen vidste fra begyndelsen, hvor længe arbejdet ville vare.


Da højspændningsledningen kom til Søby, blev brunkulsbrydningen mekaniseret. Sandlaget blev fjernet på 50-100 meter lange transportører til de høje sandtipper. Da produktionen var på sit højeste blev der årlig afsendt 2,8 mill. Tons brunkul fra Søbylejerne med jernbaner og biler, til øerne med skibe fra Vejle og Horsens havne.


Efter standsningen i afsætningen i 1950, kom der igen gang i brunkulsbrydningen da der af Hoffmann og sønner og Karl Nielsen, Vejle, blev indgået en kontrakter med levering af kul til højspændingsværkerne.
Hoffmann og sønner afsendte således 600-800 tons brunkul med den anlagte jernbane til lejet, og 800 tons daglig med lastbiler.

Produktionen af brunkul fra disse lejer standsede i 1968.


Ovenstående er hentet fra en lille folder om brunkulsmuset i Søby, skrevet af Johannes Rolsted i 1977.

Se Søby Brunkulsmuseums hjemmeside.

Skolebillede fra Kølkær skole. Lærerne er Sofie Christensen og Niels Johannes Rolsted.

Peter Rasmus Rolsted søn af Rasmus Rolsted og Karen Christine Hansen, blev født 26 marts 1902, døde 19 februar 1975.
Han blev gift med
Kristine Nielsen den 24 juli 1923. Hun blev født 24 juli 1900, døde 2. September 1993.

Peter Rasmus Rolsted

Rasmus Rolsted var søn af Niels Gotfred Rolsted og Maren Sofie Hansdatter. Han blev født 15. Sept 1865 i Saltofte og døbt 5. November i Stenlille kirke. Han døde 31. Oktober 1944.

Rasmus blev gift med Ane Kathrine Marie Olsen den 18. April 1891. født 14. Februar 1869 døbt 18. April i Tølløse kirke, Død den 9. Maj 1897, Begravet den 15. Maj 1897 på Tølløse kirkegård.

Rasmus blev gift 2. gang med Karen Cristine Hansen Hun blev født 6. Marts 1870 og døbt 29. April  i Søstrup kirke. Hun døde den 21. Marts 1927, er begravet på Odense kirkegård.

Niels Gotfred Rolsted

Rasmus Rolsted’s Spiralsengefabrik i København.

I politietes registerblade angives den 1 novmber 1912 at Rasmus er stolefabrikant og bor Ny Carlsbergvej 88,1.

Faktum er at Rasmus på et tidspunkt har været indehaver af en virksomhed i et kælderlokale i København, som bl.a. fremstillede spiralbunde til senge og divaner.

Rasmus og Stine Rolsted


Peter Rasmus og Kristine "Stine" Rolsted
foran deres tobaksforretning på
Landemærket 55 i København.

Peter Rasmus Rolsted’s Tobaksforretning i Landemærket.

 Hans Christian Rolsted

Hans Christian Rolsted’s forretninger i Stenlille.

Hans Christian Rolsteds Snedkeri i Stenlille.


Billedet må være fra et tidspunkt efter 1902 for
Høng-Tølløsebanen hvis spor ses gå forbi,
åbnede den 22. december 1901.
Iflg. billedteksten solgtes der bl.a. Ligkister
fra forretningen.

Bygningen i Stenlille 2013.


Efter salget af ligkister blev der senere åbnet
en Købmandsforretning i lokalerne.
Fotoet viser hvordan den bygning hvori
Hans Christian Rolsted havde snedkeri, så ud i 2013.

Hans Christian Rolsted,  søn af Niels Gotfred Rolsted og Marie Sofie Hansdatter. Han blev født den 22. Feb. 1862, døbt den 4. appril 1862 i St. Tåstrup kirke. Døde 8. Aug. 1935 i Holbæk, blev begravet den 14. Aug. På Sct. Nikolai kirkegård.

Hans blev gift med Johanne Marie Nielsen den 23. Nov. 1892. Hun blev født den 4. Apr. 1864, døbt den 5. Juni i Munke bjerby kirke, død den 4. Feb. 1952, begravet 10. Feb. På Sct. Nikolai Kirkegård

Find Rolsted person

Niels Gotfred Rolsteds efterslægt


1-Niels Gotfred Rolsted f. 18 Aug. 1835, Ugerløse, d. 19 Jan. 1910, Assentorp, Holbæk

 + Maren Sofie Hansdatter f. 11 Nov. 1835, Undløse, d. 26 Maj 1906, Stenlille, Holbæk

|----2-Karen Marie Rolsted f. 4.08.1858, Haraldsted, Sorø, d. 14.07.1930, Assentorp, Stenmagle, Ringsted.

|     + Frederik Wilhelm Jensen f. 19.01.1862, Assentorp, Stenmagle, Alsted, d. 23.001.1927, Assentorp,  Sorø

|    |----3-Niels Kristian Gotfred Jensen f. 14.03.1889, Assentorp, Sorø, d. 12.06.1956, Centralsygehuset, Slagelse.

|    |     + Ingeborg Elisabeth Hansen f. 26.10.1893, Sigersted huse, Ringsted d. 1982, (Stenmagle K.gård, Sorø)

|    |----3-Anna Birgitte Sofie Jensen f. 22.10.1893, Assentorp, Stenmagle, Sorø, d. 5.09.1961, Stenlille, Holbæk

|    |     + Niels Hendrik Pedersen f. 12 Sep. 1885, Valsømagle, Haraldsted, Ringsted, Sorø

|    |----3-Carl Peter Jensen f. 25 Maj 1897, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø

|----2-Ane Birgitte Rolsted f. 5.06.1860, Store Tåstrup, Holbæk, d. 17.02.1869, Saltofte, Stenlille, Sorø

|----2-Hans Christian Rolsted f. 22 Feb. 1862, Ubberup St. Tåstrup, d. 8 Aug. 1935, Holbæk

|     + Johanne Marie Nielsen f. 4.04.1864, Munke Bjergby, d. 6.02.1952, Gentofte Sygehus, København

|    |----3-Niels Johannes Rolsted f. 17 Sep. 1893, Stenlille, Holbæk, d. 16 Nov. 1981, Herning

|    |     + Hanne Marie Andreasen f. 5 Apr. 1904, Stenmagle, Sorø, d. 11 Dec. 1979, Herning sygehus

|    |----3-Marie Magdalene Rolsted f. 22 Jul. 1895, Stenlille, Holbæk, d. 5 Jul. 1899, Stenlille, Holbæk

|    |----3-Frederik Marius Rolsted f. 26.04.1900, Stenlille, Holbæk, d. 22.11.1993, Viroqua, Vernon, WI, USA

|    |----3-Ejnar Gotfred Rolsted f. 28 Feb. 1903, Stenlille, Holbæk, d. 22 Apr. 1903, Stenlille

|    |----3-Ejnar Rolsted f. 6 Okt. 1906, Stenlille, Holbæk, d. 30 Jul. 1981, Kastrup, Hørby, Holbæk

|          + Ninna Simonia Asta Hansen f. 7 Okt. 1906, Hjallelse, Dalum, Odense,, d. 6 Aug. 1984, Kastrup

|----2-Rasmus Rolsted f. 12 Sep. 1865, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 31 Okt. 1944

|     + Ane Kathrine Marie Olsen f. 12 Feb. 1869, Tølløse, d. 9 Maj 1897, Tølløse

|    |----3-Johannes Rolsted f. 24 Jan. 1892, Døjringe, Munke Bjergby

|    |----3-Carl Alfred Rolsted f. 26.12.1892, Døjringe, Munke Bjergby, Stenlille, Alsted, Sorø, d. Ca,, København

|    |     + Ane Dorthea Sørensen f. 17 Apr. 1891, St. Tåstrup, Holbæk,, d. 16 Okt. 1926

|    |     + Paula Nanny Larsen f. 11 Nov. 1901, Kyringe

|    |----3-Frederik Oskar Rolsted f. 26 Nov. 1893, Mørke, Mørkøv, Holbæk, d. Dec. 1975, Birkevang, Brønshøj

|    |     + Karla Ebba Westergaard Sørensen f. 19 Jun. 1902, d. Jul. 1978

|    |     + Anne Marie Kristina Wettergren f. 22 Jul. 1905, d. Sep. 1991

|    |----3-Viktor Marius Rolsted f. 27 Dec. 1894, Kvarmløse mark, Tølløse, d. 1921

|    |     + Edith Linea Cathrine Salomonsen f. 23 Okt. 1898, Helsingør

|    |----3-Niels Gotfred Rolsted f. 21 Mar. 1896, Kvarmløse, Tølløse, Holbæk, d. 23 Mar. 1963, Odense

|          + Emanuella Loise Hermandine Tånning f. 30.11.1890, København Sct. Matthæus, d. 2.12.1961, Odense

|     + Karen Christine Hansen f. 6 Mar. 1870, Søstrup, Holbæk, d. 21 Mar. 1927, Odense

|    |----3-Maren Kathrine Rolsted f. 15 Apr. 1901, Tølløse Stationsby, d. 9 Maj 1901, Tølløse Kirkegård

|    |----3-Peter Rasmus Rolsted f. 26 Mar. 1902, Tølløse, d. 19 Feb. 1975, Allehelgen, København

|    |     + Kristine Nielsen f. 24 Jul. 1900, d. 2 Sep. 1993, Allehelgen, København

|    |----3-Frederik Rolsted f. 20 Feb. 1904, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø

|    |     + Judith Kathrine Christensen f. 28 Mar. 1904, Vor Frue Odense, Odense

|    |----3-Maren Sofie Kathrine Rolsted f. 16.07.1905, Assentorp, Sorø, d. 26.07.1905, Assentorp, Stenmagle.

|----2-Frederik Rolsted f. 3 Jun. 1870, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 21 Dec. 1952, Frederiksberg

|     + Conradine Elisabeth Meisner f. 15 Sep. 1875, Køge, d. 29 Nov. 1954

|    |----3-Agnes Rolsted f. 12 Maj 1900, Frederiksbeg

|    |     + Etvin Schlømer Withoff Hansen f. Omkr 1900, Frederiksbeg, d. 17.12.1956, Emmauskirken Frederiksbegr

|    |----3-Else Rolsted f. 25 Jul. 1903, Frederiksbeg

|----2-Niels Peter Rolsted f. 28 Nov. 1877, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 28 Maj 1958, Holbæk

      + Caroline Louise Frederikke Bayer f. 20 Aug. 1879, d. 2 Dec. 1945, Sct. Elisabeth Hospital, Holbæk

     |----3-Emil Bayer Rolsted f. 5 Jul. 1905, Holbæk, d. , Holbæk

     |     + Kirstine Virginia Holm Petersen f. 23.11.1905, Esbjerg, Skast, Ribe, d. 16.01.1959, Centralsygehuset, Holbæk

     |     + Anine Hansine Hansen f. 7 Apr. 1903, Rørvig, Holbæk

     |----3-Svend Bayer Rolsted f. 25 Feb. 1910, Holbæk, d. 8 Feb. 1995, Hundested,

     |     + Else Marie Halle f. 19 Dec. 1913, Vor Frue Svendborg, Sunds, Svenborg, d. Omkr 1972

     |     + Gudrun Alice Ringling f. 26 Jun. 1908

     |----3-Kai Bayer Rolsted f. 12.06.1911, Holbæk, St. Nikolaj, Holbæk, d. 3.12.1968, Rigshospitalet, Kbh.

           + Else Kirstine Jensen f. 7 Feb. 1909


Hans Christian Rolsteds efterslægt


1-Hans Christian Rolsted f. 22 Feb. 1862, Ubberup St. Tåstrup, d. 8 Aug. 1935, Holbæk

 + Johanne Marie Nielsen f. 4.04.1864, Munke Bjergby, d. 6.02.1952, Gentofte Sygehus, København

|----2-Niels Johannes Rolsted f. 17 Sep. 1893, Stenlille, Holbæk, d. 16 Nov. 1981, Herning

|     + Hanne Marie Andreasen f. 5 Apr. 1904, Stenmagle, Sorø, d. 11 Dec. 1979, Herning sygehus

|----2-Marie Magdalene Rolsted f. 22 Jul. 1895, Stenlille, Holbæk, d. 5 Jul. 1899, Stenlille, Holbæk

|----2-Frederik Marius Rolsted f. 26.04.1900, Stenlille, Holbæk, d. 22.09.1993, Viroqua, Vernon, WI, USA

|----2-Ejnar Gotfred Rolsted f. 28 Feb. 1903, Stenlille, Holbæk, d. 22 Apr. 1903, Stenlille

|----2-Ejnar Rolsted f. 6 Okt. 1906, Stenlille, Holbæk, d. 30 Jul. 1981, Kastrup, Hørby, Holbæk

      + Ninna Simonia Asta Hansen f. 7 Okt. 1906, Hjallelse, Dalum, Odense,, d. 6 Aug. 1984, Kastrup

Rasmus Rolsteds efterslægt


1-Rasmus Rolsted f. 8 Mar. 1800, Fledskov, Ugerløse, Holbæk, d. 9 Aug. 1873, Nyrup, Ugerløse

 + Else Birgitte Fischer f. 11 Jan. 1808, Kundby, d. 15 Sep. 1872, Nyrup

|----2-Henrik Rolsted f. 9 Sep. 1833, Ugerløse, d. 1 Jun. 1908, Kedelskov, Valsølille

|     + Christiane Larsen f. 19.05.1835, Bækkehuset, Valsølille, Sorø, d. 22.12.1919, Tostrup Overdrevshjem.

|----2-Niels Gotfred Rolsted f. 18 Aug. 1835, Ugerløse, d. 19 Jan. 1910, Assentorp, Holbæk

|     + Maren Sofie Hansdatter f. 11 Nov. 1835, Undløse, d. 26 Maj 1906, Stenlille, Holbæk

|    |----3-Karen Marie Rolsted f. 4.08.1858, Haraldsted, d. 14.07.1930, Assentorp, Stenmagle, Ringsted, Sorø

|    |     + Frederik Wilhelm Jensen f. 19.01.1862, Assentorp, Stenmagle, Alsted, d. 23.01.1927, Stenmagle, Sorø

|    |----3-Ane Birgitte Rolsted f. 5.06.1860, Store Tåstrup, Holbæk, d. 17.02.1869, Saltofte, Stenlille, Sorø

|    |----3-Hans Christian Rolsted f. 22 Feb. 1862, Ubberup St. Tåstrup, d. 8 Aug. 1935, Holbæk

|    |     + Johanne Marie Nielsen f. 4.05.1864, Munke Bjergby, d. 6.02.1952, Gentofte Sygehus, København

|    |----3-Rasmus Rolsted f. 12 Sep. 1865, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 31 Okt. 1944

|    |     + Ane Kathrine Marie Olsen f. 12 Feb. 1869, Tølløse, d. 9 Maj 1897, Tølløse

|    |     + Karen Christine Hansen f. 6 Mar. 1870, Søstrup, Holbæk, d. 21 Mar. 1927, Odense

|    |----3-Frederik Rolsted f. 3 Jun. 1870, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 21 Dec. 1952, Frederiksberg

|    |     + Conradine Elisabeth Meisner f. 15 Sep. 1875, Køge, d. 29 Nov. 1954

|    |----3-Niels Peter Rolsted f. 28 Nov. 1877, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 28 Maj 1958, Holbæk

|          + Caroline Louise Frederikke Bayer f. 20.08.1879, d. 2.12.1945, Sct. Elisabeth Hospital, Holbæk

|----2-Hans Peter Rolsted f. 28 Jul. 1837, Ugerløse, d. 22 Nov. 1912, Nyrup, Ugerløse

|     + Ane Pedersen f. 5 Maj 1843, Jonstrup by Ugerløse, d. 12 Maj 1879, Holbæk, Centralsygehuset

|    |----3-Niels Peter Rolsted f. 10 Dec. 1862, Ugerløse, d. 28 Feb. 1913, Holbæk

|          + Emilie Christine Larsen f. 7.01.1861, Sankt Paul, København, d. 29.01.1940, De Gamles hjem, Holbæk

|     + Maren Christensen f. 20 Jun. 1850, Ugerløse, d. 20 Nov. 1884, Ugerløse

|    |----3-Rasmus Rolsted f. 10 Mar. 1878, Nyrup, Ugerløse, d. 4 Okt. 1955, Nyrup

|    |     + Kristine Vilhelmine Olsen f. 20 Nov. 1889, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø, d. 1980

|    |----3-Peder Kristian Rolsted f. 31 Mar. 1879, Ugerløse, d. 14 Sep. 1963

|    |     + Ane Margrethe Nielsen f. 13 Okt. 1883, Uggerløse

|    |----3-Birte Marie Birgitte Rolsted f. 29 Sep. 1880, Ugerløse, d. 21 Nov. 1962, Centralsygehuset Holbæk

|    |     + Hans Peter Larsen f. 24.9.1876, Ulkestrup, Holbæk, d. 1.5.1963, Sygehj. "Solbjerg" Sdr. Ny. Kalundborg

|    |----3-Karen Sofie Rolsted f. 17 Dec. 1881, Ugerløse, d. 14 Nov. 1918, Undløse

|    |     + Laurits Martin Jensen f. 26 Okt. 1879, Undløse, d. 24 Dec. 1950, Undløse

|    |----3-Dødfødt Dreng Rolsted f. 28 Okt. 1883, Nyrup, d. 28 Okt. 1883, Nyrup

|    |----3-Dødfødt Dreng Rolsted f. 19 Nov. 1884, Nyrup, d. 19 Nov. 1884, Nyrup

|     + Ane Petrine Weinreich f. 17 Aug. 1865, Arnakke Ågerup, Holbæk, d. 3 Apr. 1938

|    |----3-Frederik Rolsted f. 13 Aug. 1889, Nyrup, d. 24 Apr. 1903, Nyrup

|    |----3-Mary Johanne Rolsted f. 28 Dec. 1896, Ugerløse

|          + Hans Alfred Nielsen f. 13 Jan. 1898, d. 27 Sep. 1956

|----2-Frederik Rolsted f. 10 Jul. 1843, Ugerløse, Holbæk, d. 9 Mar. 1884, Aarby, Holbæk,

|     + Thora Vilhemine Larsen f. 26 Jul. 1848, Aarby, Holbæk,, d. 1924

|    |----3-Johanne Birgitte Rolsted, Lærerinde f. 8 Mar. 1874, Aarby, Holbæk,

|    |----3-Peter Rasmus Rolsted f. 5.03.1876, Aarby, Holbæk,, d. 26.12.1941, "Buddah" Narromine Australien

|    |----3-Emilie Margrethe Rolsted f. 4 Okt. 1877, Aarby, Holbæk,

|    |     + NN Rasmussen

|    |----3-Julie Rolsted f. 21 Sep. 1879, Aarby, Holbæk,, d. 19 Nov. 1880, Aarby, Holbæk,

|    |----3-Rolsted f. 21 Sep. 1883, Aarby, Holbæk,, d. 21 Sep. 1883, Aarby, Holbæk,

|    |----3-Louise Rolsted f. 21 Sep. 1883, Aarby, Holbæk,, d. 1 Feb. 1884, Aarby, Holbæk,

|----2-Karen Sofie Rolsted f. 9 Sep. 1845, Nyrup, Ugerløse, Holbæk, d. 3 Okt. 1923, Tølløse, Holbæk

      + Søren Jacobsen f. 3 Feb. 1843, Skov Vallenderød, Tølløse, d. 17 Okt. 1897


Tørve Søren’s hus.

Her ses en af sandtransportørerne der kom i anvendelse efter at højspændingsledningen
var kommet til Søby.

Fotos fra brunkulslejren i Kølkær der var i drift fra 194o til 197o.
I dag ligger det meste af området som beplantet, og de smukke, men livsfarlige brunkuls-søer pynter i det kuperede landskab. Vi har i dag svært ved at forestille os, at brunkulslejerne i 30 år producerede det største bidrag til Danmarks energiforsyning.

Niels Johannes Rolsted

Niels Johannes Rolsted (1893-1981) var søn af Hans Christian Rolsted og Johanne Marie Nielsen. Han er født 17. Sep 1893, døbt 29. Okt. I Stenlille kirke. Død 16. Nov 1981 i Herning, begravet på Kølkær kirkegård.

Han blev gift med Hanne Marie Andreasen Hun blev født den 5.04. Døbt 23 maj i Stenmagle kirke, død den 11. Dec. 1979 i Herning begravet på Kølkær kirkegård.

1-Niels Johannes Rolsted f. 17.09.1893, Stenlille, Holbæk, d. 16.11.1981, Herning

 + Hanne Marie Andreasen f. 5.04.1904, Stenmagle, d. 11.12.1979, Herning sygehus.

|----2-Inger Margrethe Rolsted f. 24 Aug. 1929, Kølkær

|     + Helge Jessen f. 4.02.1939, Gram, Haderslev, d. 21.09.2002, (Vær K.gård, Horsens)

|----2-Birgit Rolsted f. 14 Jun. 1934, Kølkær, Hammerum, Ringkøbing

      + Hans Jørn Hansen f. 22 Okt. 1937, Ovtrup, Vester Horne, Ribe

Niels Gotfred

Hans Christian

Niels Johannes

Rasmus

Rasmus Rolsteds efterslægt


1-Rasmus Rolsted f. 12 Sep. 1865, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 31 Okt. 1944

 + Ane Kathrine Marie Olsen f. 12 Feb. 1869, Tølløse, d. 9 Maj 1897, Tølløse

|----2-Johannes Rolsted f. 24 Jan. 1892, Døjringe, Munke Bjergby

|----2-Carl Alfred Rolsted f. 26.12.1892, Døjringe, Munke Bjergby, Stenlille, Alsted. d. Ca.1972, København

|     + Ane Dorthea Sørensen f. 17 Apr. 1891, St. Tåstrup, Holbæk,, d. 16 Okt. 1926

|    |----3-Christian Villy Rolsted, Arbejdsmand f. 13.6.1916, St. Tåstrup, Holbæk, d. 29.4.2004, Hundested.

|    |     + Dagmar Alvilda Madsen Pedersen f. 2.2.1913, Storenor Mark, Malling, d. 04.7.2003, Hundested.

|    |----3-Gurli Alice Rolsted f. 1 Okt. 1918, Slangerup

|    |     + Frederik Vilhelm Velling f. 19 Mar. 1916, Skive

|    |----3-Gunnar Preben Rolsted f. 8 Feb. 1924, d. 13 Dec. 1987, (Greve Kirkegård)

|          + Ellen-Margrethe Petersen

|          + Inger Lise Frederiksen f. 28 Jun. 1930, København, Rigshospitalet

|     + Paula Nanny Larsen f. 11 Nov. 1901, Kyringe

|    |----3-Mogens Palle Rolsted f. 12 Nov. 1937, d. 2 Feb. 1998

|          + Birthe Lissie f. 1 Nov. 1940

|----2-Frederik Oskar Rolsted f. 26.11.1893, Mørke, Mørkøv, Holbæk, d. Dec. 1975, Birkevang, Brønshøj

|     + Karla Ebba Westergaard Sørensen f. 19 Jun. 1902, d. Jul. 1978

|    |----3-Ena Ruth Else Rolsted f. 12 Feb. 1922, Helligkors, København, d. Jun. 2006

|    |     + Eli Jeftha Lieberkind f. , Helligkors, København

|    |----3-Erik Rolsted f. 1931, d. 1933

|     + Anne Marie Kristina Wettergren f. 22 Jul. 1905, d. Sep. 1991

|    |----3-Erik Asger Rolsted f. 21 Okt. 1944, d. 1994

|----2-Viktor Marius Rolsted f. 27 Dec. 1894, Kvarmløse mark, Tølløse, d. 1921

|     + Edith Linea Cathrine Salomonsen f. 23 Okt. 1898, Helsingør

|    |----3-Carl Marius Salemon Rolsted f. 29 Sep. 1919, d. 10 Mar. 2002

|    |     + Lonny Edith Hansen f. 19 Jul. 1921

|    |----3-Egon Rune Henry Rolsted f. 18 Dec. 1921, d. 17 Dec. 2006

|          + Tove Annelise Larsen f. 28 Dec. 1927

|----2-Niels Gotfred Rolsted f. 21 Mar. 1896, Kvarmløse, Tølløse, Holbæk, d. 23 Mar. 1963, Odense

      + Emanuella Loise Hermandine Tånning f. 30.11.1890, København Sct. Matthæus, d. 2.12.1961, Odense

     |----3-Svend-Aage Rolsted f. 11 Mar. 1926, Odense, d. 29 Apr. 1988, Odense

           + Marie Kirstine Pedersen f. 9 Sep. 1934, Ferslev

 + Karen Christine Hansen f. 6 Mar. 1870, Søstrup, Holbæk, d. 21 Mar. 1927, Odense

|----2-Maren Kathrine Rolsted f. 15 Apr. 1901, Tølløse Stationsby, d. 9 Maj 1901, Tølløse Kirkegård

|----2-Peter Rasmus Rolsted f. 26 Mar. 1902, Tølløse, d. 19 Feb. 1975, Allehelgen, København

|     + Kristine Nielsen f. 24 Jul. 1900, d. 2 Sep. 1993, Allehelgen, København

|    |----3-Jytte Rolsted f. 25 Jul. 1927

|----2-Frederik Rolsted f. 20 Feb. 1904, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø

|     + Judith Kathrine Christensen f. 28 Mar. 1904, Vor Frue Odense, Odense

|    |----3-Arne John Rolsted f. 4 Okt. 1933

|          + Gudrun Elinor Nielsen f. 16 Okt. 1932

|----2-Maren Sofie Kathrine Rolsted f. 16.07.1905, Assentorp, Sorø, d. 26.07.1905, Assentorp, Stenmagle.


Se Video fra Søby brunkulsleje

Læs avisartikler om Niels Johannes død den 16 nov. 1981

Niels Johannes Rolsted.

Niels var førstelærer i Kølkær ved Herning i 44 år og kirkesanger i Kølkær kirke i 56 år.

Niels Johannes tog initiativ til Søby Brunkulsmuseum, som åbnede i 1977.

I en pressemeddelelse i anledning af 40. Års jubilæet i 2017, understreges det at man går meget op i at leve op til respekt for de mennesker , der dels havde deres virke i Søby Brunkulslejer, dels stod bag oprettelsen af brunkulsmuseet.


Han har skrevet bogen Søby Klondyke, om forholdene i brunkulslejeren i Søby, og har også skrevet en bog med titlen ”Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus”. Den beskriver bl.a., det uheld der kostede hans kone livet, og ham selv 5 måneders sygeleje, og senere død.


I pjecen om Industriminder i Ringkøbing Amt, Skriver Søren Toftgaard Poulsen:
Brunkulsgravningens historie er langt fra tilfredsstillende beskrevet.
Det betydeligste værk er Johannes Rolsteds om Søby Brunkulslejer.

Bogen mangler dog i nedslående grad oplysninger om de mange entreprenører og deres virke.

Carl Alfred Rolsted

Christian Villy Rolsted

Carl Alfred Rolsted f. 26 Dec. 1892, Døjringe, Munke Bjergby, Stenlille, Alsted, Sorø, d. Omkr 1972, København.

Carl Alfred blev den 6.11.1915 i St. Tåstrup kirke, med  
Ane Dorthea Sørensen f. 17.04.1891, St. Tåstrup, Holbæk,
d. 16 Okt. 1926.

De fik 3 børn: Christian Villy, Gurli Alice, og Preben Gunnar.

Carl blev 2. Gang gift med Paula Nanny Larsen

De fik Mogens Palle.

1. Christian Villy Rolsted, Arbejdsmand f. 13 Jun. 1916, Store Tåstrup, Holbæk, d. 29.04.2004, Hundested Plejehjem.
Han blev gift den 6. Maj 1939 med
Dagmar Alvilda Madsen Pedersen f. 2 Feb. 1913, Storenor Mark, Malling, Århus, d. 04.07.2003, Hundested Plejehjem.

—- 2 Richardt Rolsted
—-  +Kirsten Bente Pedersen
—-   + Randi Brosbøl
—- 2 John Rolsted
—-    + Jytte Bertelsen
—-    + Kathe Blomhøj  
—- 2 Leif Rolsted
—-    + Karin Hemme
—- 2 Leo Rolsted
—-    + Eva Hemme
—- 2 Preben Rolsted
—-    + Hanne Margit Pedersen

Carl Alfred blev oprindelig uddannet skorstensfejer, og blev som mester ansat som skorstensfejer i Stenmagle kommune.

Senere blev han fabrikant, og lavede bl.a. sæder til automobiler.

Boede november 1921 i Baggesensgade 21 a stuen.

Hans Peter købte gården i Nyrup i 1872, men som det fremgår af annoncen, ønskede han at sælge gården i december 1897.
På det tidspunkt havde han sønnen, Niels Peter af første ægteskab der havde 7. børn, og åbenbart ikke var interesseret i at overtage gården.

Så var der Rasmus af andet ægteskab på 19 år, og Peder Kristian på 18 år, og der var to piger. Med sin tredje Kone, fik han Frederik i 1889, og Mary i 1896.

Hvad der har ændret sig, og nøjagtig hvorfor Rasmus beholder gården vides ikke.
Men han beholder den, og den ender med at gå i arv til sønnen Rasmus og Kirstines og sener til deres adoptivbarn Aase Birgitte, der så sælger den i 1995.

Annaonce i Ringsted Folketidende
den 14.12.1897

Klik på foto for større billede og tekst

#top

Niels og Hannes gravsten på Kølkær kirkegård, bliver efter det oplyste bevaret for eftertiden.

Foto galleri

Klik for støre billede/tekst

Carl Bent

Peter Rasmus

Hans Peter

Christian Villy

Carl Alfred

Harald Svend

Holger

Erhardt Johannes

Peder Christian

Rasmus Gårdej.

Karen

Slægtsgården blev i første omgang
overtaget i fæste af Hans Peter
efter hans far Rasmus.

I 1872 købte Hans Peter gården,
der så gik i arv til sønnen Rasmus.

Fra Rasmus gik gården i arv
til hans og Kirstine Vilhelmines adoptivdatter Aase Birgit,
som solgte gården i 1995.


Hans Peter Rolsteds efterslægt


1-Hans Peter Rolsted f. 28 Jul. 1837, Ugerløse, d. 22 Nov. 1912, Nyrup, Ugerløse

 + Ane Pedersen f. 5 Maj 1843, Jonstrup by Ugerløse, d. 12 Maj 1879, Holbæk, Centralsygehuset

|----2-Niels Peter Rolsted f. 10.12.1862, Ugerløse, d. 28.02.1913, Holbæk.                                 

      + Emilie Christine Larsen f. 7.01.1861, Sankt Paul, København, d. 29.01.1940, De Gamles hjem, Holbæk

     |----3-Emil Peter Rolsted f. 6 Feb. 1887, Tveje Merløse, Holbæk, d. 19 Aug. 1964, Holbæk

     |     + Karen Kirstine Hansen f. 28 Mar. 1884, Bakkendrup, Holbæk, d. 20 Jan. 1960, Holbæk

     |----3-Anna Matilde Rolsted f. 13 Maj 1888, Tveje Merløse, Holbæk, d. 23 Maj 1894, Holbæk

     |----3-Thora Vilhemine Rolsted f. 19 Dec. 1889, Smedelundshusene, Tveje Merløse, Holbæk

     |     + Mads Peter Madsen f. 19 Nov. 1890, Grevinge, Ods, Holbæk

     |----3-Carl Christian Rolsted f. 16 Jan. 1892, Nørre Jernløse, Holbæk, d. 16 Okt. 1894, Holbæk

     |----3-Anna Mathilde Rolsted f. 1.11.1894, Holbæk, Merløse, d. 6.07.1975, (Tveje-Merløse Kirkegård, Holbæk)

     |     + Adam Vilhelm Brodersen f. 13 Okt. 1891, København, Fødselsstiftelsen, d. 24 Feb. 1976

     |----3-Carl Christian Rolsted f. 22.09.1895, Nørre Jernløse, Holbæk, d. 13.07.1983, Amtsplejehjem, Holbæk

     |     + Anna Sara Dorthea Marie Khristensen f. 8 Mar. 1897, Holbæk

     |----3-Kamilla Marie Rolsted f. 14 Maj 1897, Merløse, Holbæk

     |     + Aksel Olivarius Rosenkrands Olsen, f. 6.09.1891, Avdebo, Hagested, Tuse, d.1.06.1979, Holbæk

     |----3-Johanne Rigmor Rolsted f. 27 Aug. 1900, Brolæggerstræde 199 a, Holbæk

           + Eigil Haudrup

 + Maren Christensen f. 20 Jun. 1850, Ugerløse, d. 20 Nov. 1884, Ugerløse

|----2-Rasmus Rolsted f. 10 Mar. 1878, Nyrup, Ugerløse, d. 4 Okt. 1955, Nyrup

|     + Kristine Vilhelmine Olsen f. 20 Nov. 1889, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø, d. 1980

|    |----3-Aase Birgit Rolsted f. 29 Mar. 1933, Snoldelev, Tune, Roskilde, d. 16 Okt. 2004, Dianalund

|          + Jens Ludvig Christensen f. 14 Jul. 1930, Tersløse Mark, Tersløse, d. 20 Jul. 2007, Dianalund

|----2-Peder Christian Rolsted f. 31 Mar. 1879, Ugerløse, d. 14 Sep. 1963

|     + Ane Margrethe Nielsen f. 13 Okt. 1883, Uggerløse

|    |----3-Frederik Marius Rolsted f. 21 Maj 1904, Ugerløse, Holbæk, d. 10 Nov. 1959, (Bispebjerg Kirkegård)

|    |     + Valborg Johanne Mathilde Eriksen f. 4 Aug. 1904, d. 1969

|    |----3-Erhardt Johannes Rolsted f. 23 Mar. 1907, København, d. 1 Apr. 1991, Herlev

|    |     + Nonny Hansen f. 10 Jul. 1898, d. 24 Jun. 1988, Herlev

|    |----3-Holger Rolsted f. 11 Feb. 1915, København, d. 19 Feb. 1984, Bispebjerg, København

|          + Else Gertrud Julie Galtheen f. 5 Maj 1915, København, Rigshospitalet, d. 24 Okt. 2001, Brønshøj

|----2-Birte Marie Birgitte Rolsted f. 29 Sep. 1880, Ugerløse, d. 21 Nov. 1962, Centralsygehuset Holbæk

|     + Hans Peter Larsen f. 24.09.1876, Ulkestrup, Holbæk, d. 1.05.1963, Sygehjemmet "Solbjerg" Sdr. Nyrup.

|    |----3-Ellen Margrethe Rolsted Larsen f. 10 Okt. 1911, Undløse, d. 8 Nov. 1993

|    |----3-Jens Frederik Rolsted Larsen f. 28 Jan. 1913, Undløse, d. 11 Feb. 2004, Undløse

|    |----3-Anna Helene Rolsted Larsen f. 13 Feb. 1914, Undløse, d. 11 Feb. 1915, Undløse

|    |----3-Edele Birgitte Rolsted Larsen f. 31 Dec. 1914, Undløse

|    |     + Svend Nielsen f. 10 Aug. 1910, d. 3 Dec. 1987

|    |----3-Maren Johanne Rolsted Larsen f. 31 Dec. 1914, Undløse, d. 13 Apr. 1915, Undløse

|    |----3-Gerda Elisabeth Rolsted Larsen f. 2 Jun. 1916, Undløse, Holbæk, d. 14 Sep. 1998

|    |     + Hans Christian Marius Christiansen f. 1 Maj 1911, Errindlev, Lolland, d. 22 Aug. 2000

|    |----3-Dagmar Astrid Rolsted Larsen f. 4 Maj 1917, Undløse, d. 2 Aug. 1927, Holbæk, Centralsygehuset

|    |----3-Karen Sofie Rolsted Larsen f. 2 Nov. 1918, Undløse, d. 8 Nov. 2004, Tølløse

|    |     + Jakob Christian Petersen f. 9 Sep. 1920, Tølløse, d. 15 Nov. 1981, Holbæk, Centralsygehuset

|    |----3-Dagny Kirstine Rolsted Larsen f. 4 Aug. 1921, Undløse, d. 17 Nov. 2002, Hvidovre Hospital, Hvidovre

|          + Ejner Bøgesø Nielsen f. 8 Nov. 1915, Sundby, København, d. 6 Sep. 1994

|----2-Karen  Rolsted f. 17 Dec. 1881, Ugerløse, d. 14 Nov. 1918, Undløse

|     + Laurits Martin Jensen f. 26 Okt. 1879, Undløse, d. 24 Dec. 1950, Undløse

|    |----3-Ingrid Marie Rolsted Jensen f. 20 Jan. 1903, Undløse

|    |     + Johannes Hansen

|    |----3-Svend Robert Rolsted Jensen f. 30 Aug. 1904, Undløse, d. 19 Okt. 1904, Undløse

|    |----3-Harald Svend Rolsted Jensen f. 23 Sep. 1905, Undløse, d. 5 Feb. 1975, Glostrup

|    |     + Ingeborg Andersen f. 18 Jun. 1906, Tingtved By, Søstrup, d. 25 Dec. 1977, Hvidovre

|    |----3-Ena Eulalia Rolsted Jensen f. 12 Feb. 1916, Undløse, Holbæk, d. 19 Apr. 2010, Holbæk

|          + Magnus Fangholm f. 20 Jul. 1912, Stadslunde, Udby, Tuse, Holbæk, d. 27 Jan. 1989, Holbæk

|----2-Dødfødt Dreng Rolsted f. 28 Okt. 1883, Nyrup, d. 28 Okt. 1883, Nyrup

|----2-Dødfødt Dreng Rolsted f. 19 Nov. 1884, Nyrup, d. 19 Nov. 1884, Nyrup

 + Ane Petrine Weinreich f. 17 Aug. 1865, Arnakke Ågerup, Holbæk, d. 3 Apr. 1938

|----2-Frederik Rolsted f. 13 Aug. 1889, Nyrup, d. 24 Apr. 1903, Nyrup

|----2-Mary Johanne Rolsted f. 28 Dec. 1896, Ugerløse

      + Hans Alfred Nielsen f. 13 Jan. 1898, d. 27 Sep. 1956

     |----3-Poul Johan Rolsted Gensmark f. 3 Sep. 1923, Brønshøj

           + Lisa Wright Jensen f. 7 Jan. 1927

Niels Peter Rolsted

---2-Niels Peter Rolsted f. 28 Nov. 1877, Saltofte, Stenlille, Sorø, d. 28 Maj 1958, Holbæk
      + Caroline Louise Frederikke Bayer f. 20 Aug. 1879, d. 2 Dec. 1945, Sct. Elisabeth Hospital, Holbæk

Rolsted Cykler støder man på hvis man søger Rolsted på nettet.
Jeg har forsøgt at finde et sammenhæng mellem forretningerne og Rolsted navnet.
Som disse annoncer fortæller, har Niels Peter Rolsted solgt cykler i Holbæk i starten af 1900tallet, og han har været en foretagsom herre, ligesom to af hans sønner har solgt cykler i hhv. Holbæk og Roskilde. Det kunne tyde på at der var fabrikeret en cykel der hed ”Rolsted Cyklen”, hvilket ikke er tilfældet.
Navnet er blot blevet brugt som en garanti for kvalitet, men ingen forretninger kaldet ”Rolsted Cyklen” har noget at gøre med slægten Rolsted.

Gerda Elisabeth Rolsted og H.C. Marius Christiansens datter har skrevet Ingers erindringer

Skøde fra juli 1896 for salg fra Far til søn.

Richardt Rolsted

Under oplysninger om Hans Peter Rolsted, som købte
gården i Nyrup, er der et foto som gården så ud dengang.

Foto til venstre er taget i 2006 og viser det nye
stuehus som blev bygget i 2002.

Rasmus havde denne annonce i avisen
 i februar 1920.

Rasmus Rolsted (1878-1955) var søn af Hans Peter Rolsted og Maren Christensen.

Rasmus Rolsted blev gift med Kirstine Vilhelmine Olsen  (1889-1980) den 21. Okt. 1916

Slægtsgården blev i første omgang taget i fæste af Niels’ søn Rasmus Rolsted (1800-1873), hvorefter  Hans Peter (1837-1912) overtog fæstet indtil han i 1872 købte gården, der så gik i arv til hans og Maren Christensens søn, Rasmus.


Rasmus og Kirstine adopterede iflg. kgl. bev. af 23.08.1941, Aase Birgitte (1933-2004), hun blev gift med Jens Ludvig Christensen (1930-2007)
Aase Birgitte overtog gården men solgte den i 1990.


Peder Christian Rolsted blev født den 31. Marts 1879 og døde 14. September 1963.
Han var søn af Hans Peter Rolsted og Maren Christensen.

Han blev gift med Ane Margrethe Nielsen, den 26. Jul. 1903. Hun blev født 13. Oktober 1883.

Uddannet Tømrer, snere maskinsnedker i Kalundborg.

Formand for Husum-Herlev Fjerkræforening, modtaget Danmarks Fjerkræforenings sølvmedalje.

Klik for større billede og tekst.

Rasmus Rolsted

1-Hans Peter Rolsted f. 28 Jul. 1837, Ugerløse, d. 22 Nov. 1912, Nyrup, Ugerløse

  + Maren Christensen f. 20 Jun. 1850, Ugerløse, d. 20 Nov. 1884, Ugerløse

|----2-Rasmus Rolsted f. 10 Mar. 1878, Nyrup, Ugerløse, d. 4 Okt. 1955, Nyrup

|     + Kristine Vilhelmine Olsen f. 20 Nov. 1889, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø, d. 1980

|    |----3-Aase Birgit Rolsted f. 29 Mar. 1933, Snoldelev, Tune, Roskilde, d. 16 Okt. 2004, Dianalund

|          + Jens Ludvig Christensen f. 14 Jul. 1930, Tersløse Mark, Tersløse, d. 20 Jul. 2007, Dianalund

Peder Christian Rolsted

----2-Peder Christian Rolsted f. 31 Mar. 1879, Ugerløse, d. 14 Sep. 1963

|     + Ane Margrethe Nielsen f. 13 Okt. 1883, Uggerløse

|    |----3-Frederik Marius Rolsted f. 21.05.1904, Ugerløse, Holbæk, d. 10.11.1959, (Bispebjerg Kirkegård)

|    |     + Valborg Johanne Mathilde Eriksen f. 4 Aug. 1904, d. 1969

|    |----3-Erhardt Johannes Rolsted f. 23 Mar. 1907, København, d. 1 Apr. 1991, Herlev

|    |     + Nonny Hansen f. 10 Jul. 1898, d. 24 Jun. 1988, Herlev

|    |----3-Holger Rolsted f. 11 Feb. 1915, København, d. 19 Feb. 1984, Bispebjerg, København

|          + Else Gertrud Julie Galtheen f. 5.05.1915, København, Rigshospitalet, d. 24.10. 2001, Brønshøj

|----2-Birte Marie Birgitte Rolsted f. 29.09.1880, Ugerløse, d. 2.11.1962, Centralsygehuset Holbæk

|     + Hans Peter Larsen f. 24.09.1876, Ulkestrup, Holbæk, d. 1.05.1963, Sygehjemmet "Solbjerg" Kalundborg

|    |----3-Ellen Margrethe Rolsted Larsen f. 10 Okt. 1911, Undløse, d. 8 Nov. 1993

|    |----3-Jens Frederik Rolsted Larsen f. 28 Jan. 1913, Undløse, d. 11 Feb. 2004, Undløse

|    |----3-Anna Helene Rolsted Larsen f. 13 Feb. 1914, Undløse, d. 11 Feb. 1915, Undløse

|    |----3-Edele Birgitte Rolsted Larsen

|    |     + Svend Nielsen f. 10 Aug. 1910, d. 3 Dec. 1987

|    |----3-Maren Johanne Rolsted Larsen f. 31 Dec. 1914, Undløse, d. 13 Apr. 1915, Undløse

|    |----3-Gerda Elisabeth Rolsted Larsen f. 2 Jun. 1916, Undløse, Holbæk, d. 14 Sep. 1998

|    |     + Hans Christian Marius Christiansen f. 1 Maj 1911, Errindlev, Lolland, d. 22 Aug. 2000

|    |----3-Dagmar Astrid Rolsted Larsen f. 4.05.1917, Undløse, d. 2.08.1927, Holbæk, Centralsygehuset

|    |----3-Karen Sofie Rolsted Larsen f. 2 Nov. 1918, Undløse, d. 8 Nov. 2004, Tølløse

|    |     + Jakob Christian Petersen f. 9 Sep. 1920, Tølløse, d. 15 Nov. 1981, Holbæk, Centralsygehuset

|    |----3-Dagny Kirstine Rolsted Larsen f. 4.08.1921, Undløse, d. 17.11.2002, Hvidovre Hospital, Hvidovre

|          + Ejner Bøgesø Nielsen f. 8 Nov. 1915, Sundby, København, d. 6 Sep. 1994

|----2-Karen Sofie Rolsted f. 17 Dec. 1881, Ugerløse, d. 14 Nov. 1918, Undløse

|     + Laurits Martin Jensen f. 26 Okt. 1879, Undløse, d. 24 Dec. 1950, Undløse

|    |----3-Ingrid Marie Rolsted Jensen f. 20 Jan. 1903, Undløse

|    |     + Johannes Hansen

|    |----3-Svend Robert Rolsted Jensen f. 30 Aug. 1904, Undløse, d. 19 Okt. 1904, Undløse

|    |----3-Harald Svend Rolsted Jensen f. 23 Sep. 1905, Undløse, d. 5 Feb. 1975, Glostrup

|    |     + Ingeborg Andersen f. 18 Jun. 1906, Tingtved By, Søstrup, d. 25 Dec. 1977, Hvidovre

|    |----3-Ena Eulalia Rolsted Jensen f. 12 Feb. 1916, Undløse, Holbæk, d. 19 Apr. 2010, Holbæk

|          + Magnus Fangholm f. 20 Jul. 1912, Stadslunde, Udby, Tuse, Holbæk, d. 27 Jan. 1989, Holbæk

|----2-Dødfødt Dreng Rolsted f. 28 Okt. 1883, Nyrup, d. 28 Okt. 1883, Nyrup

|----2-Dødfødt Dreng Rolsted f. 19 Nov. 1884, Nyrup, d. 19 Nov. 1884, Nyrup

Denne annonce havde Rasmus i avisen
oktober 1919

De fik 8 børn, hvor vi her kan se Mathildes karakter ved mellemskole eksamen.

Niels var typograf og en aktiv person, bl.a., var han formand for Holbæk afholdsforening.

Niels Peter Rolsted f. 10.12.1862  blev gift med Emilie Christine Larsen den 10.12.1887.

Holger Rolsted søn af Peder Kristian og Ane Margrethe, blev født den 11.02.915
og døde 19.02.1984.

Han blev gift med Else Gertrud Julie Galthen  den 11.06.1937. Hun blev født den 05.05.1915 og døde den 24.10.2001.

Erhardt Johannes søn af Peder Kristian og Ane Margrethe, blev født den
23 marts 1907 og døde den 1. April 1991.


Erhardt blev gift med Nonny Hansen den 29 april 1934.
Hun blev født den 10 juli 1898. Hun døde den 24 juni 1988.


Erhardt var bror til

Bronzestøber Holger Rolsted.Erhardt Johannes Rolsted´s Viktualieforretning i Husum 1961-62

Holger Rolsteds efterslægt.


1-Holger Rolsted f. 11 Feb. 1915, København, d. 19 Feb. 1984, Bispebjerg, København

 + Else Gertrud Julie Galtheen f. 5.05.1915, København, Rigshospitalet, d. 24.10.2001, Brønshøj

|----2-Bent Rolsted

|     + Jytte Jensen

|    |----3-Claus Rolsted

|    |----3-Dan Rolsted

|          + Henriette Carlslund Schlichter

|         |----4-Arthur Emil Schlichter Rolsted

|           + Lene Rensby Larsen

|         |----4 Isabella Ofelia Rensby Rolsted

|----2-Preben Rolsted

|     + Jytte Marianne Christensen

|    |----3-Birgitte Rolsted

|    |     + Svend Nyegaard

|    |    |----4-Morten Nyegaard

|    |----3-Jan Peter Rolsted

|----2-Anne-Margrethe Rolsted

      + Jan Hildebrandt

     |----3-Michael Hildebrandt

     |     + Paula Meldgård

     |    |----4-Elias Hildebrandt

     |    |----4-Maria Hildebrandt

     |----3-Susanne Hildebrandt


Erhardt Johannes Rolsted

Erhardt Johannes Rolsted.

Holger Rolsted

Om Holger Rolsted. Han blev udlært bronzestøber hos kongelig hof-bronzestøber Laurits Rasmussen.
Han åbnede sit eget værksted i Herlev i 1945.
Holger havde kontakt til de fineste billedhuggere i Danmark og har støbt mange spændende opgaver der er udstillede både her i landet og i udlandet som Sverige, Norge og Paris i Frankrig.

Holger var en af de sidste bronzestøbere her i landet, han var afholdt af de kunstnere der kom i hans virksomhed og som sørgede for at holde ham beskæftiget fra tidligt til sent.
Holger har bl.a. Støbt den buste af polarforsker Ejnar Mikkelsen, der står på Langelinie, men også en hest i naturlig størrelse, som billedhugger Svendt Lindhardt er mester for, er det blevet til, den står i Skanderborg.

En Ørn af Anker Hoffmann, har han også lavet, ligesom det er blevet til en skulptur i Gladsaxe og Hvidovre kommuner.


Dronning Dagmars dreng
Carl af Rise til hest.

Udført af Svend Lindhart
støbte af Holger Rolsted.


Opsat i Skanderborg i 1970
nder overværelse af
Kong Frederik 9.

Ørn af  Anker Hoffmann,

støbt af Holger Rolsted.

Opsat i 1969 i Brønderslev.

Bronzeskulpturen,
Mor med børn,

af Helge Holmskov, støbt
af Holger Rolsted,

Står i Gladsaxe

Bronze Tyren af Gudrun Lauesen,
støbt af Holger Rolsted,
blev opsat i 1977
ved Rødovre rådhuse.

Denne fine skulptur lavet af
Jørgen Thoms og støbt
af Holger Rolsted,
står i glasgangen på
Roskilde Kongrescenter.

Ejnar Mikkelsen Skulptur på Langelinie.

Ophavsmanden til tanken om at placere busten netop her, i nærheden af mindestenen for de tre omkomne fra Danmark Ekspeditionen, og den der førte forhandlingerne med Københavns kommune, var Scoresbysund Komiteens sidste formand, ambassadør Ebbe Munck, der desværre ikke fik lov til at opleve afslutningen af sit værk.

Den 12. oktober 1974 afsløredes en buste af polarforskeren Ejnar Mikkelsen på Langelinie i København.
Ved højtideligheden holdt Helge Larsen nedenstående tale på Scoresbysund Komiteens vegne, og for familien takkede Ejnar Mikkelsen's søn, Aksel Mikkelsen, som især fremhævede Iver Iversen og sin fars gode forhold til den grønlandske befolkning.


Bustens skaber, billedhuggeren Adam Fisher, der skænkede den oprindelige, lidt mindre buste til komiteen, skal også mindes på denne dag.

En tak skal rettes til bronzestøber Holger Rolsted, der har støbt denne buste, og til stenhuggermester Knud Andersen, som har æren af at have hugget soklen.

Arkitekt Allan Havsteen-Mikkelsen har været komiteens kunstneriske sagkyndige, og han skal have tak for sin indsats. Idet jeg beder Ella Mikkelsen om at foretage afsløringen, overgiver jeg hermed på Scoresbysund Komiteens vegne busten til Københavns kommune.

På plænen ved Mellemtorvet i Rødby står en skulptur, kaldet "Knælende mand" eller "Mand ved brønd". Skulpturen har ført en noget omskiftelig tilværelse!

Skulpturen i bronze er udført af kunstneren Vita Thymann, Roskilde. Den var en gave skænket af Byfestkomiteen i Rødby. Den blev afsløret den 29. November 1978 i haven bag Willers Gård (Vestergade 1), i forbindelse med indvielsen af Willers Gård som medborgerhus, efter en omfattende restaurering.

Indvielsen startede med Byfestkomiteens formand, Bent Hansens afsløring af den skulptur, der var foreningens gave til kommunens borgere. Afsløringen skete i temperaturer, der nærmede sig frysepunktet, men den nøgne, knælende mand stod uanfægtet under Bent Hansens tale.

Bent Hansen sagde blandt andet: Med denne afsløring kan Byfestkomiteen leve op til sin formålsparagraf, at virke for byens forskønnelse, og han glædede sig over den placering, kommunen havde givet skulpturen. Derpå takkede daværende borgmester Carl Larsen for den smukke gave.

Kunstneren Vita Thymann takkede i sin tale for den gæstfrihed, hun havde mødt i Rødby og tilføjede: "I kalder skulpturen "Knælende mand". Min tanke med skulpturen var at udtrykke mennesket ved brønden. Her er vandet, og det er et livgivende element. Mennesket kan ikke leve af brød alene, ikke uden ånd og frihed."

Da området bag Willers Gård blev udstykket til andelsboliger i 2004, blev skulpturen, efter et ophold i kommunens materielgård, den 8. oktober 2006 genopsat på græsplænen ved Mellemtorvet.

Her stod den, indtil den blev stjålet i august måned 2010. Efterfølgende blev det afsløret, at figuren var blevet skåret i stykker og forsøgt solgt til omsmeltning. Dette lykkedes dog ikke for gerningsmændene, men ulykken var sket, og skulpturen kunne ikke repareres.

Heldigvis lå de originale støbeforme til skulpturen på loftet i Willers Gård, og ud fra disse kunne skulpturen genskabes.

Ved et større kunstarrangement blev skulpturen "genindviet" fredag den 7. juni 2013.

Skulpturen er støbt på H. Rolsted & Sønners Bronzestøberi A/S i Herlev.


Bronzefiguren ”Knælende mand” som igen står på plænen ved Mellemtorvet i Rødby

Pige med kurv af Arno Axelsen Støbt i bronze af Holger Rolsted.

”Stræben” af Ib Braun.
Støbt af Holger Rolsted

Knud Nellemose(tv) Bronzestøber Holger (midt)
og Erhardt Rolsted, diskuterer
Jens Otto Krag’s buste

Harald Svend Rolsted Jensens efterslægt


1-Harald Svend Rolsted Jensen f. 23 Sep. 1905, Undløse, d. 5 Feb. 1975, Glostrup

 + Ingeborg Andersen f. 18 Jun. 1906, Tingtved By, Søstrup, d. 25 Dec. 1977, Hvidovre

|----2-Carl Bent Rolsted f. 14 Aug. 1927, Ugerløse, d. 16 Jul. 1998, Svinninge

|     + Else Thomsen f. 6 Aug. 1933, Kirke Stillinge, d. 1 Aug. 2017

|----2-Inger Rolsted Jensen f. 26 Aug. 1932, Ugerløse, Holbæk, d. 2 Jan. 1933, Ugerløse

|----2-Grethe Rolsted Jensen f. 26 Aug. 1932, Ugerløse, Holbæk, d. 19 Jan. 1933, Ugerløse

|----2-Ilse Tove Rolsted f. 26 Jun. 1934, Ugerløse

|     + Gert Neupart d. 1 Jan. 1985

|----2-Karen Hanne Rolsted f. 3 Okt. 1940, Ugerløse

|     + Bent Højland f. 23 Sep. 1935, d. 30 Dec. 1983

|     + Hans Clausen

|----2-Ejnar Westi Rolsted f. 3 Okt. 1940, Ugerløse

      + Anny Andersen


Carl Bent Rolsted

Carl Bent Rolsted, (1927-1998) søn af Harald Svend Rolsted Jensen,
blev gift med
Else Thomsen (1933-2017) den 17.1.1953


1-Carl Bent Rolsted f. 14.08.1927, Ugerløse, d. 16.07.1998, Svinninge

 + Else Thomsen f. 6 Aug. 1933, Kirke Stillinge, d. 1 Aug. 2017

|----2-Lærer Rolf Rolsted f. 1 Jan. 1954, Svinninge

|     + Lis Bonde f. 15 Maj 1955

|    |----3-Stine Bonde Rolsted

|    |----3-Ane Bonde Rolsted

|----2-Claus Rolsted f.17 maj 1958, Svinninge
      + Helle Westrup

     |----3-Nikolai Rolsted Westrup


Harald Svend Rolsted Jensen.

Bent Rolsted var mejerilærling fra 1943 – 1945.
Efter mejeriuddannelsen var Bent værnepligtig i marinen på Flakfortet. Derefter tog han til Ladelund mejeri- og landbrugsskole i Sønderjyllend, og fortsatte i mejerifaget som mejeribestyrer.  

Fra 1966-1998 var han lærer på slagteriskolen i Roskilde med undervisning i samfundsfag, hvor mange erhvervsledere fra alle brancer blev uddannet. Bent havde 25 års jubilæum på skolen. Han var initiativtager til
oprettelse af skolens bibliotek/museum ogs mediatek, som han fik megen rosfor.
Han beskæftigede sig med slagteri fagets historie.

Efter han gik på pension, har han været med til at etablere slagterimuseet i Roskilde. Derudover arbejder han med Midt- og Nordsjællands historie, samt med slægtsforskning.

Bent var spejder hele sit liv, som ulveunge, tropsfører, leder af utallige spejderlejre m.m. Grøn spejder
Lige til sin sygdom og død, var han aktiv Sct, Georgesgilderne.

Læs mere om slagteri museet Her

Annonce i avisen i 1946.

Læs også Bents beretning om: Mejerilærling i 1943-1945 - og lidt om samtiden

Fotos fra Dagmar Astrid Rolsted Larsens begravelse i 1927.
Stående fra venstre: Martin Jensen, Andrea Jensen, Ingeborg Andersen (Harald Svends kone)
Rasmus Rolsted, Ane (Peter Rolsteds kone), Mine (Rasmus kone), Nielsine (søster til Hans Peter Larsen), Ingrid M Rolsted Jensen (Matrtins og Karen Sofie Rolsteds datter), Harald Rolsted Jensen.

Siddend fra venstre: Mary Rolsted (Søster til Marie Rolsted Larsen)
Marianne (Søster til Hans Peter Larsen)
Hans Peter Larsen.
Marie Rolsted Larsen
Birte Marie Birgitte Rolsted Larsen
Anne Rolsted (Mor til Mary)
Poul Johan Rolsted Nielsen (Søn af Mary).

Sammensat foto der viser slægtsgården
som den ser ud i dag med det nye stuehus.

Ved mit besøg på gården i Nyrup, hang denne gravtavle til venstre i portåbningen.

Rasmus, Karen, Peder Christian Rolsted samt Laurits Martin Jensen, Ane Margrethe Nielsen, med børn.  

#top

Harald Rolsted Jensen havde forretning i Ugerløse.
Her er han sammen med familien.

Karen Rolsted


|----2-Karen  Rolsted f. 17 Dec. 1881, Ugerløse, d. 14 Nov. 1918, Undløse

|     + Laurits Martin Jensen f. 26 Okt. 1879, Undløse, d. 24 Dec. 1950, Undløse

|    |----3-Ingrid Marie Rolsted Jensen f. 20 Jan. 1903, Undløse

|    |     + Johannes Hansen

|    |----3-Svend Robert Rolsted Jensen f. 30.08.1904, Undløse, d. 19.10.1904, Undløse

|    |----3-Harald Svend Rolsted Jensen f. 2309.1905, Undløse, d. 5 Feb. 1975, Glostrup

|    |     + Ingeborg Andersen f. 18.06.1906, Tingtved By, Søstrup, d. 25.12.1977, Hvidovre

|    |----3-Ena Eulalia Rolsted Jensen f. 12.2.1916, Undløse, Holbæk, d. 19.4.2010, Holbæk

|          + Magnus Fangholm f. 20.07.1912, Stadslunde, Udby, Tuse, d. 27.01.1989, Holbæk


Niels Peter Rolsted

Haralds Slagterforretning i Ugerløse

Fotogalleri for Rasmus grenen.

Herunder ses det væsentligste af dokumenterne Skøde og Købsdokument for Hans Peter Rolsteds køb af Gården

Matr.nr. NYR 0001 A, Nyrup by Ugerløse, Nyrupvej 11.

Harald Svend Rolsted f. 23.09.1905 er søn af Laurits Martin Jensen og Sofie Rolsted.

Blev døbt Harald Svend Rolsted Jensen, men i flg. bevilling
fra 1957 af Holbæk Amt, er familienavnet nu Rolsted, så navn nu er Harald Svend Rolsted


Alle 6 børn er oprindelig døbt Rolsted Jensen.
De fire har slettet dåbs navnet Jensen og hedder nu Rolsted.

Harald blev gift med Ingeborg Andersen