Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Rasmus grenens historie.

Rasmus
1800-1873

Else Birgitte Fischer

1808-1872

Henrik (1833-1908)

Niels Gotfred (1835-1910)

Hans Peter (1837-1912)

Frederik (1843-1884)

Karen Sofie (1845-1923)

Links til Historier/Fotos


Førstelærer Niels Johannes Rolsted


Bronzestøber Holger RolstedHans Peter
1837-1912

Ane Pedersen

Rasmus (1878-1955)

Peder Christian (1879-1963)

Birte Marie Birgitte (1880-1962)
Karne Sofie (1881-1918)
Dødfødt drenge (1883)
Dødfødt drenge (1884)

Herunder ses det væsentligste af dokumenterne Skøde og Købsdokument for Hans Peter Rolsteds køb af Gården

Matr.nr. NYR 0001 A, Nyrup by Ugerløse, Nyrupvej 11.

Slægtsgården blev i første omgang overtaget i fæstet af Hans Peter efter hans far Rasmus.

I 1872 købte Hans Peter gården, der så gik i arv til sønnen Rasmus.

Fra Rasmus gik gården i arv til hans og Kirstine Vilhelmines adoptiv-datter Aase Birgit, som solgte gården i 1991.

På Gallerisiden kan man se hvordan gården så ud i 2005

Link.

Peder Christian
1897-1958

Erhardt Johannes
1907-1991

#ERhardt

Holger
1915-1984

Holger Niels Johannes

Hans Christian
1862-1935

#Hans_snedker

Ved klik på et foto med blå kant, et navn eller en tekst i blåt, kommer man til uddybende oplysninger / beskrivelser.
Ved klik på et foto med rød kant, eller et navn med rødt, kommer man til personoplysninger om den pågældende.

#Harald #Rasmus_senge

Rasmus 1865-1944

Rasmus 1878-1955

#Tobak

Peter Rasmus 1902-1975

Harald Svend Rolsted Jensen.

Niels søster Karen, blev gift med Henrik Alexander Frederik Fischer, og deres barn Else Birgitte Fischer, blev gift med Niels 5. søn Rasmus. Altså var de to fætter og kussine.

De fik 5, børn. Deres tredje søn Hans Peter  overtog gården i Nyrup som fæster, efter sin far, men købte så gården i 1872.

Se mere nederst på siden.