Slægten Rolsted fra 1760

Til Forsiden.

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Find Person

Nyt

Index

Tidlige aner

Galleri

Løvenskiold

Historisk

Fortællinger

Kontakt

-Data, foto, noter og historier fra  mere end 250 år.

Stamfar Niels Rolsted.

Charlotte Amalie (død 2 år gammel)
Frederikke (død 8 mdr. gammel)

Carl Frederik Hermann (1791-1874)
Charlotte Christine Amalie (1793-1848)

Karen Sophie (1794-1874)

Hans Christian (1796-1873)

Egger Christopher (1798-1859)

Rasmus (1800-1873)

Henrik Wilhelm (1802-1880)
Albrecht (1804-1850)

Link til historier og foto.

Niels Selvbiografi

Skovlyst oktober 1833

Fra Svinedreng til Skovrider

Niels Rolsted
1760-1847

Mette Sophie Grønbech
1759-1834

Om Niels & Mette

OM. Niels Rolsted.

Niels blev født i Rolsted på Fyn, og efter forældrenes død i 1772,  blev han hhv. svinehyrde, stalddreng, skriverdreng, og senere tjener i Odense, for så i 1781, at tage til København hvor han blev tjener hos Etatsråd Bagger.


I påsken 1782 blev Niels antaget af Baron Løvenskiold, som tjener på Vognserup.

I april 1788 blev Niels gift med Mette Sophie Grønbech og hen på sommeren fik de en datter og flyttede de ind i et hus ved Vognserup.


I 1795 overtog Niels en nybygget gård, men i 1798 måtte han afstå den igen bl.a. På grund af syfdom.


I 1798 blev Niels udnævnt til Skovfoged og flyttede ind i skovfoged huset i Fledskov.


I 1816 blev Niels udnævnt til Skovrider, en stilling som han havde til han gik på pension i 1836.

Han flyttede derpå ind hos sønnen Rasmus, som fæstede en af baroniets gårde i Nyrup.

Her boede han og hans invalid datter Karen Sophie til deres død, Niels den 7. Jan. 1847.
og Karen den 18. Maj 1874.

Gården blev i 1872 købt af Rasmus søn Hans Peter, og var i slægtens eje til 1990. Dvs. at gården havde været i Rolsted's besiddelse i ca. 160 år.


Skovfogedhuset i Fledskov. Til højre ses den del af huset som Niels oprindelig betegnede som, ”Den usleste hytte han nogensinde havde set.” Herover ses det som det så ud i 2002. Efter istandsættelse og flere tilbygninger, kaldte baron Løvenskiold stedet for ”Skovlyst.” På luftfotoet til venstre ser man hvordan hele stedet kom til at se ud.

Karen Sophie
1794-1874

Albrecht  
1804-1850.

Karen Sophie blev som barn lam i det ene ben og var invalid hele sit liv.

Hun boede hos sin far indtil hans død hvorefter hun boede hos broderen på slægtsgården til hun døde i 1874.

Albrecht var en tid Forvalter ved Graaten Magazin under Holden Jernværk i Norge.
Han døde som ugift i Christiania (Oslo) ca. 1850.


Ved klik på et foto med blå kant, et navn eller en tekst i blåt, kommer man til uddybende oplysninger / beskrivelser.
Ved klik på et foto med rød kant, eller et navn med rødt, kommer man til personoplysningerne om den pågældende.

Om Niels & Mette

 Niels og Mettes bosteder.
Slægtsgården