Online slægtsbog om

Slægten Rolsted fra 1760
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Niels Frederik Christian og Frederikke Vilhelmines triste skæbner.


Niels Frederik Christian deltog i tre års krigen mod Slesvig fra 1849-50 og blev hjemsendt i februar 1851.

Hans skrev en række breve til forældrene, bl.a. det ovenstående brev af 2. februar 1949, hvor indhold vidner om en ung mand der kender sit ansvar og agter at udføre sit hverv for fædrelandet.

De samme, eller tilsvarende/lignende tanker har mange af nutidens soldater sikkert også, de drager i kamp for at kæmpe for fred, eller mod undertrykkelse i de forskellige brændpunkter i verden, og mange kommer hjem med krigstraumer og får diagnosen, Post Traumatisk Stressyndrom. PST.


Krigstraumer og PST var sikkert ikke betegnelser man anvendte i 1864.

Det er til gengæld sandsynligt at det netop var disse faktorer der var årsag til at Niels Frederik Christian tog sit eget liv den 14. august 1861, hvor der måtte søges om dispensation for at blive begravet i indviet jord.


Der var ganske vidst gået 2. år siden han kom hjem fra krig, så der kan naturligvis være sket andre ting der enten var årsagen, eller medvirkede til den tragiske beslutning.

Niels havde deltaget i den Slesvigske krig fra 1848 til 1851, så forudsætningen for at han led af krigstraume og deraf PTS har været til stede. Der kan selvfølgelig have være flere andre grunde som vi ikke kender.


Hans død har betydet et alvorligt tab for familien, først og fremmest for konen Frederikke der nu stod uden forsørgelse, men selvfølgelig også for børnene på hhv. 7,3 og l år.


Som det fremgår af nedenstående, så søgte og fik Frederikke i 1867 stillingen som læremoder ved asylet i Holbæk, en stilling som hun blev afskediget fra efter syv år, da man ikke fandt hende egnet.


Hvordan situationen derefter var for hende, kan man kun gætte på, men allerede 3 ar senere i 1877 dør hun den 13. april i en alder af kun 45 år, kort tid efter den27. april, dør datteren Marie kun 17 år gammel.

Al den sorg har givet været for meget for Niels Frederiks mor, Frederikkes svigermor, som havde mistede sin man i 1873, for hun dør den 5. maj 1,877 80 år gammel, rimeligvis af sorg.

Tre dødsfald det samme ar kan også være pga. sygdom, med der kendes ingen epidemi på det tidspunkt.